Partena Professional lanceert een pleidooi voor de tussentijdse winstpremie

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 5min

Brussel, 30 april 2021 - Terwijl het loonoverleg enorm stroef verloopt en de verschillende politieke partijen met elkaar in de clinch liggen over loonsverhogingen en de verdeling van dividenden, maakt Partena Professional zich sterk voor de tussentijdse winstpremie. "Het is een ideaal compromis dat zowel de werkgever als de werknemer ten goede komt. De werknemers kunnen de winstbonus echter pas ontvangen lang nadat hun goede resultaten zijn opgetekend. Wij hebben een voorstel uitgewerkt om deze situatie te verhelpen," verklaart Yves Stox, Senior Legal Counsel bij Partena Professional.

Een ideaal compromis, maar niet erg gebruikelijk 

Sinds het loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers in een impasse is geraakt, heeft de regering de touwtjes in handen. Op de socialisten die dreigen de verdeling van de dividenden te blokkeren, antwoorden de liberalen dat zij het regeerakkoord, waarin tot een loonsverhoging van 0,4% zou worden besloten, willen eerbiedigen. Om deze impasse te doorbreken, pleit Partena Professional voor een ruimere uitkering van de tussentijdse winstbonus.

Al sinds 1 januari 2018 kunnen werkgevers een deel van hun winst op relatief eenvoudige wijze aan hun werknemers toekennen via de winstbonus, die een vorm van werknemersparticipatie is. Onder voorbehoud van een gunstige belastingregeling is de winstbonus voordelig voor zowel de werkgever als de werknemer. Als bonus op basis van de door de onderneming gegenereerde winst krijgen de werknemers een aandeel in de goede werking van hun bedrijf. Het "collectieve" karakter ervan (de bonus moet aan alle werknemers worden toegekend) schrikt werkgevers van grote ondernemingen echter nog steeds af.

Yves Stox, Senior Legal Counsel bij Partena Professional legt uit: "De winstdelingspremie is waarschijnlijk de ideale oplossing voor de huidige impasse in het loonoverleg. Het heeft geen zin zich te verzetten tegen dividenduitkering en salarisverhoging. Dividenden worden uitgekeerd op basis van de resultaten van de onderneming, terwijl salarisverhogingen daar niet aan gekoppeld zijn. Een bedrijf dat het goed doet, kan dividend blijven uitkeren aan zijn aandeelhouders en tegelijkertijd een winstbonus aan zijn werknemers betalen zonder dat de lonen noodzakelijkerwijs worden verhoogd. Een bevriezing van het dividend is hoe dan ook een doodgeboren debat omdat de regering nu al kan besluiten de uitkering te blokkeren, mits alle partijen in de federale regering daarmee instemmen. Dat is vandaag niet het geval. " 

Wetgeving die moet veranderen

Om deze bonus zo efficiënt mogelijk te maken en de werknemers zo goed mogelijk te motiveren, moet de tijd tussen de voordelen en de beloning echter zo kort mogelijk zijn. Daar ligt op dit moment het probleem met de bonus. Het is de algemene vergadering die beslist over de verdeling van de winst na het einde van het boekjaar en bepaalt welk deel van de winst, indien die er is, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders (in de vorm van een dividend), aan de bestuurders (in de vorm van een bonus) en aan de werknemers (in de vorm van een winstbonus). In de praktijk wordt het besluit over het al dan niet toekennen van een winstbonus vaak pas door de algemene vergadering genomen wanneer de jaarrekening aan haar wordt voorgelegd. Dit kan tot zes maanden na het einde van het boekjaar zijn. Het kan dus lang duren voordat een werknemer zijn of haar winstbonus daadwerkelijk ontvangt.

"Vandaag kunnen dividenden al worden uitgekeerd als "interim-dividenden", voordat de jaarrekeningen door de algemene vergadering van belanghebbenden worden goedgekeurd. Het zou interessant zijn als werkgevers naar analogie een "tussentijdse winstbonus" zouden kunnen toekennen. Zo kunnen zij werknemers belonen zodra de resultaatdoelstellingen zijn gehaald, in plaats van enkele maanden later. De tussentijdse winstbonus zou de ondernemingen in staat stellen een optimaler personeels- en beloningsbeleid te ontwikkelen. De wetgever zou dan het doel van de programmawet bereiken, namelijk werknemersparticipatie aantrekkelijker maken", besluit Yves Stox, Senior Legal Counsel bij Partena Professional.

Gerelateerde artikels