Overstromingen: steunmaatregelen voor zelfstandigen

Auteur: Partena Professional (Marketing)
Leestijd: 4min

Brussel, 20 juli 2021 - De extreme weersomstandigheden en de overstromingen op 14 en 15 juli 2021 hebben in verschillende delen van het land enorme materiële schade aangericht. Sommige zelfstandigen werden door de overstromingen opnieuw gedwongen om hun activiteiten te onderbreken. Als u als zelfstandige door deze natuurramp bent getroffen, waar hebt u dan recht op? Valérie Mawet, Legal Expert bij Partena Professional, legt ons alles uit.

Komt deze natuurramp in aanmerking voor het overbruggingsrecht?

Natuurrampen zijn een van de vijf situaties waarin de derde pijler van het klassieke overbruggingsrecht (= gedwongen onderbreking) wettelijk voorziet. U kunt er een beroep op doen als u om deze reden wordt getroffen. In dit geval moet u alle zelfstandige beroepsactiviteiten gedurende ten minste 7 opeenvolgende dagen onderbreken. Bovendien moet de onderbreking buiten uw macht liggen," zegt Valérie Mawet, Legal Expert.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de derde pijler van het klassieke overbruggingsrecht en wat is het bedrag?

1.      U moet onderworpen zijn aan het sociaal statuut van de zelfstandigen gedurende de vier kwartalen die voorafgaan aan de eerste dag van het kwartaal dat volgt op dat van de natuurramp, m.a.w. gedurende het kwartaal van de gedwongen onderbreking en gedurende de drie kwartalen die daaraan voorafgingen. In deze omstandigheden vangt de onderbreking aan op de datum waarop de overstromingen plaatsvonden. Als u bent getroffen door de overstromingen van 14 en 15 juli 2021, moet u dus ten minste sinds het 4e kwartaal van 2020 bijdrageplichtig zijn.

2.      U moet bijdrageplichtig zijn als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgenoot met het maxistatuut of u moet begunstigde van artikel 37 zijn die dezelfde sociale bijdragen verschuldigd is als een zelfstandige in hoofdberoep.

3.      U moet daadwerkelijk vier kwartalen sociale bijdragen hebben betaald over een referentieperiode van zestien kwartalen voorafgaand aan de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de overstromingen plaatsvonden.

4.      Tijdens deze periode mag u geen enkele beroepsactiviteit uitoefenen.

5.      Tijdens deze periode mag u ook geen vervangingsinkomen ontvangen.

6.      U moet uw hoofdverblijfplaats in België hebben.

Als aan al deze voorwaarden is voldaan, kunt u een uitkering ontvangen die evenredig is met de duur van de onderbreking per periode van 7 opeenvolgende dagen (toepassing van de derde pijler van het klassieke overbruggingsrecht). Dit bedrag is 329,38 euro (zonder persoon ten laste) en 411,60 euro bruto (met persoon ten laste) voor een eerste periode van 7 dagen en loopt op tot 1.317,52 euro en 1.646,38 euro bruto na meer dan 28 dagen.

Deze financiële uitkering in het kader van het klassieke overbruggingsrecht kan in dezelfde maand niet worden gecumuleerd met een financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen, waarschuwt Valérie Mawet.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

U kunt uw aanvraag indienen door het online-aanvraagformulier te downloaden.

Zijn er nog andere betalingsfaciliteiten?

Naast de aanvraag voor het klassieke overbruggingsrecht kan u ook uitstel van betaling bekomen van de voorlopige sociale bijdragen voor het derde kwartaal van 2021, kan u een vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2021 vragen en kan u een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van de voorlopige sociale bijdragen voor het derde kwartaal van 2021 indienen, besluit Valérie Mawet, Legal Expert bij Partena Professional.

Gerelateerde artikels