Loopbaanonderbreking is een positieve zaak volgens werkgevers, maar er zijn niettemin pijnpunten

Advies nodig over HR-uitdagingen die loopbaanonderbreking met zich meebrengt ?

Contacteer ons

Werkgeversbevraging door Partena Professional legt enkele aandachtspunten bloot

Brussel, 20 juni 2019 - Werknemers in België kunnen hun loopbaan dankzij tal van systemen, waaronder tijdskrediet en thematisch verlof, even on hold zetten. Werkgevers erkennen dat een dergelijke pauze een positieve impact kan hebben op de work-life balance van werknemers, maar stellen tegelijk meer stress bij het achterblijvende team vast. Daarnaast geven diezelfde werkgevers aan dat een werknemer na een periode van (deeltijdse) afwezigheid het normale werkregime niet noodzakelijk met meer energie of een grotere loyauteit hervat. Dat blijkt uit een bevraging van het sociaal secretariaat Partena Professional bij 222 bedrijven. Naar aanleiding hiervan adviseert Partena Professional werkgevers om de afwezigheid van werknemers voldoende tijd en aandacht te geven, zowel voor, tijdens als na de loopbaanonderbreking.

Werkgevers zien voordelen van loopbaanonderbreking in

In ons land bestaan tal van systemen om als werknemer je loopbaan tijdelijk, al dan niet gedeeltelijk, even on hold te zetten. Onder bepaalde voorwaarden kunnen werknemers, soms uit noodzaak, soms vrijwillig, gebruik maken van hun recht op loopbaanonderbreking, met tijdskrediet of thematisch verlof. Uit een survey van Partena Professional blijkt dat werkgevers erkennen dat een dergelijke onderbreking zowel voor werknemer als werkgever positief kan zijn. Zo is 60% van de werkgevers ervan overtuigd dat een onderbreking van de carrière de work-life balance van werknemers bevordert. Bij grotere bedrijven ligt dat aandeel zelfs op 97%. Daarnaast ziet ongeveer 62% van de werkgevers in dat flexibel omspringen met loopbaanonderbreking hun imago als werkgever ten goede komt. Ook hier zijn het vooral de grote bedrijven (97%) die hiermee akkoord gaan.

Gevolgen voor pauzerende werknemer en zijn collega’s in praktijk niet altijd even positief

Toch lijkt de afwezigheidsperiode en het hervatten van het normale werkregime bij terugkeer voor de werknemer en zijn collega’s niet altijd even vlot te verlopen. Zo vindt slechts een kleine 8% van de werkgevers dat werknemers na een loopbaanonderbreking met meer energie terugkomen of zich loyaler opstellen. Tijdens de onderbreking wordt de afwezige bovendien niet altijd vervangen. Zo’n 41% van de werkgevers geeft aan nooit vervanging te zoeken voor een werknemer die ervoor kiest om zijn loopbaan even op pauze te zetten. Dit tegenover slechts 18% van de werkgevers die altijd zoekt naar vervanging. Een ruime meerderheid (60%) van de werkgevers erkent echter wel dat dit voor de nodige stress voor het achterblijvende team zorgt.

Onderbreking vraagt voldoende tijd en aandacht

Uit de resultaten blijkt dat een onderbreking voor de werknemer en zijn team meer is dan enkel een tijdelijk vertrek en vlotte terugkeer. Naar aanleiding hiervan adviseert Partena Professional werkgevers om de afwezigheid van een medewerker goed voor te bereiden en op te vangen. De nodige aandacht moet daarbij in de eerste plaats besteed worden aan de collega’s van de afwezige medewerker. Een evenwichtige herverdeling of een aanpassing van het takenpakket, en dus in zekere mate een reorganisatie op de werkvloer, kan de last voor het team in grote mate verlichten. Daarnaast moet de onderbreking ook goed besproken en voorbereid worden met de pauzerende werknemer zelf.

Katleen Clappaert, Finance & HR Director Partena Professional: “Wij raden werkgevers aan om zowel in de aanloop naar als na de periode van afwezigheid een grondig gesprek met de betreffende werknemer in te plannen. Hoe staat die persoon in zijn job? Wat is de achterliggende motivatie voor de pauze? Hoe groot zal de impact op de achterblijvende collega’s zijn en hoe kan dit opgevangen worden? Door hierover een transparant gesprek te voeren, komen misschien zaken aan het licht waarvan de werkgever niet op de hoogte was. Een dergelijk gesprek kan de werkgever dan ook toelaten om beter in te spelen op de noden van de werknemer en zijn team door bijvoorbeeld te investeren in extra coaching. Afhankelijk van de duur van de afwezigheid, raden wij werkgevers ook aan voldoende tijd te investeren in de re-integratie van de betrokken werknemer, zodat zijn of haar terugkeer zo vlot mogelijk verloopt.”

Gerelateerde artikels