Levenslang leren: het Deense voorbeeld

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 2min

Levenslang leren is al jaren een veelgehoord mantra. Op de Belgische werkvloer lijken we daar voorlopig geen oren naar te hebben. Nochtans tonen de Scandinavische landen dat het loont. Werklozen vinden er sneller een baan en de arbeidsmobiliteit ligt er hoger dan bij ons.

In vergelijking met de Europese toplanden hinkt België achterop als het aankomt op opleidingen op de werkvloer. Volgens de jongste metingen van Eurostat volgde in 2018 geen 10 procent van alle Belgische werknemers een werkgerelateerde training of opleiding. Volgens het statistiekbureau lag het Europese gemiddelde dat jaar op 11 procent. In Zweden, Finland en Denemarken liep het percentage op tot boven de 29 procent.

Europese primus

In Denemarken is levenslang leren al jaren populair. Volgens de werkgeversfederatie DA volgde 35 procent van alle werknemers meer dan twintig dagen opleiding op de werkvloer in 2015, betaald door de werkgever. In de rest van de EU was dat toen gemiddeld 8 procent.

Werkgevers en vakbonden bespreken voortdurend hoe ze het systeem het best kunnen invullen. Eind 2017 besloten ze 335 miljoen euro te investeren in een fonds voor de herscholing van werknemers.

De Europese cijfers tonen ook aan dat Denemarken jaarlijks meer dan 3 procent van zijn bnp aan arbeidsmarktbeleid besteedt. Daarmee scoort het land beter dan de andere Europese landen. Die inspanningen vertalen zich al jaren in opvallend lage werkloosheidscijfers. Ze resulteren ook in een uitzonderlijk hoge arbeidsmobiliteit. Elk jaar verandert een op de vier Deense werknemers van baan.

Opleidingsverlof

Ook de Belgische overheden zetten al enkele jaren in op levenslang leren. In Vlaanderen maakte het betaald educatief verlof eind 2019 plaats voor het opleidingsverlof. Elke Vlaamse werknemer kan 125 uur opleiding volgen, een geregistreerde arbeidsgerichte opleiding of een loopbaangerichte opleiding. Zo’n loopbaangerichte opleiding duurt minstens 32 uur en de werknemer behoudt zijn loon. De overheid betaalt de loonkosten terug aan de werkgever.

In Wallonië bestaat een gelijkaardig systeem. Ook Waalse werknemers kunnen tijdens de werkuren een opleiding volgen met behoud van loon. Net als in Vlaanderen moet de opleiding erkend zijn en minstens 32 uur duren.

 

Gerelateerde artikels