Leiderschap in onzekere tijden: zo boezemt u weer vertrouwen

Auteur: Julie, coach HR (Partena Professional)
Leestijd: 6min

In deze meer dan ooit onzekere tijden snakken uw werknemers naar sterk leiderschap. Maar hoe gaat u vandaag als leider best om met die onzekerheid? En hoe kan u uw werknemers opnieuw vertrouwen inboezemen? 

Laat ik er maar geen doekjes om winden: de cijfers zijn verre van fraai. In onze whitepaper kan je lezen dat zeven op de tien bedrijven zijn momenteel negatief beïnvloed door de coronacrisis. Vier op de tien werknemers verwacht minder betaald te worden dan anders. Een derde van hen vreest zelfs zijn of haar baan te verliezen in de komende maanden. En vandaag staat er al een tweede golf voor de deur! Dit leidt allemaal tot een enorme onzekerheid onder werknemers, wat dan weer verlammende angst en stress veroorzaakt. Net wat u niet wil tijdens een crisis!

Een baken in de storm

Nu de professionele wereld helemaal op zijn kop staat en niemand met zekerheid weet wat er ons te wachten staat, zijn werknemers meer dan ooit op zoek naar houvast. Ze willen zaken die vertrouwd zijn, betrouwbaar en consistent. En meer dan ooit snakken ze naar sterk leiderschap. Jammer genoeg kunnen zelfs de sterkste leiders momenteel geen duidelijkheid scheppen in wat de toekomst ons zal brengen. Daarom moeten managers nu volop inspelen op de andere behoeftes van hun werknemers.

Transparantie

In dit onzekere klimaat is het volkomen begrijpelijk dat werknemers veel meer informatie verlangen over de toekomst van hun bedrijf en de plaats die zij hierin zullen innemen. De kans is echter klein dat u momenteel zelf over deze informatie beschikt. Daarom raad ik u aan om iedereen zo goed, zo vaak en zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de plannen en doelstellingen van uw bedrijf.

Wekelijkse updates via video conferencing tools zoals Zoom lenen zich daar perfect toe. Let erop dat u tijdens deze updates niet alleen uiteenzet wat de plannen zijn, maar ook duidelijk uitlegt wat u van elkeen van de werknemers verwacht. Leg daarbij de nadruk op positieve bijdragen en succesverhalen en wees kwistig met loftuitingen als die verdiend zijn. Zo motiveert en inspireert u anderen en vergroot u het positivisme op de werkvloer.

Vertrouwen

Vertrouwen is de lijm die alle relaties samenhoudt. U kunt het echter niet opeisen, maar enkel verdienen. Volgens een recente studie van Pew Research zou 81% van de millennials – die intussen toch al 50% van het werknemersbestand vormen – u niet vertrouwen zolang u geen band met hen smeedt. En nu veel werknemers een groter deel van hun tijd van thuis uit werken, is die band smeden nog moeilijker geworden. Maar onhaalbaar is het niet.

Vertrouwen is vandaag namelijk vooral een kwestie geworden van doen wat u zegt en zeggen wat u doet. Openheid en eerlijk delen wat u weet (en niet weet) is cruciaal geworden. Anderzijds moet u ook vertrouwen durven geven om het terug te krijgen. Overdreven controleren of thuiswerkers hun taken wel uitvoeren, is dus geen goed idee. Schenk werknemers liever de ruimte om hun projecten zelfstandig uit te voeren, en tracht zoveel mogelijk hindernissen voor hen weg te werken.

Hoop

Kent u die beroemde Engelse mantra, ‘This too shall pass’? Het is belangrijk uw werknemers het vooruitzicht te bieden dat ook deze storm uiteindelijk weer zal gaan liggen. We weten dan wel niet wanneer exact alles voorbij zal zijn, maar we kunnen wel hoop cultiveren door inspiratie te bieden. Wees gerust, ik raad u niet aan om uw kantoormuren met belegen quotes te bekladden of elke ochtend samen een mantra op te dreunen. Inspiratie ontstaat vooral door hoopgevende, opbeurende verhalen of video’s met elkaar te delen, naar elkaar te luisteren en elkaar te ondersteunen en extra aandacht te besteden aan speciale gelegenheden zoals verjaardagen of geboortes.

Medeleven

Als leider is het essentieel om in deze woelige periode veel blijk van medeleven te tonen. Het is niet omdat u de emoties of redeneringen van iemand in uw team momenteel misschien niet helemaal verstaat, dat u geen medeleven kunt vertonen. Als leider is het belangrijk om te erkennen dat de druk op de schouders van uw werknemers zich op meerdere manieren kan uiten. Aarzel dus niet om ook expliciet te vertellen aan uw werknemers dat u hier niet van zal opkijken en dat er ruimte is voor deze emoties.

En vooral: practice what you preach. Een goed leider is geen superheld, maar een echte mens. Durf uw kwetsbaarheid te tonen aan uw medewerkers. U zal er niet voor neergesabeld worden, wel integendeel: u zal er enkel meer respect mee verdienen.

Stabiliteit

De kans is groot dat stabiliteit een van de meest aantrekkelijke troeven van een bedrijf wordt in de komende jaren. Wie stabiliteit kan verzekeren, zal de beste talenten weten aan te trekken en te behouden. Om meer stabiliteit te kunnen creëren, is het belangrijk te weten dat er twee vormen van stabiliteit bestaan: fysische stabiliteit en psychologische stabiliteit.

Fysische stabiliteit houdt enerzijds in dat je de fysische gezondheid van uw werknemers beschermt op de werkvloer, een basisvereiste die dit jaar meer dan ooit nodig is. Probeer regelmatig opnieuw te communiceren rond de maatregelen die u neemt. Dit zal uw werknemers geruststellen. Anderzijds wil fysische stabiliteit ook zeggen dat u alle tools en middelen voorziet om uw werknemers veilig en efficiënt te laten werken.

Psychologische stabiliteit betekent dat u investeert in het emotionele welzijn van uw werknemers, zowel tijdens als voor of na het werk. Dit bereikt u enerzijds door de leiderschapskwaliteiten die ik u hierboven al vertelde, en anderzijds door alle voorwaarden af te vinken voor een aangename werkomgeving: een leuke inrichting en een positieve, open bedrijfssfeer waarin iedereen aanvaard en betrokken wordt.

Transparantie, vertrouwen, hoop, medeleven en stabiliteit: het zijn misschien niet de leiderschapskwaliteiten die u had verwacht te lezen in dit artikel. Maar het zijn wel de eigenschappen die we nu allemaal goed kunnen gebruiken.

Gerelateerde artikels