Kmo’s kunnen makkelijk tot 20 procent energie besparen

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 23/11/2022 - 17:17
Laatste update: 30/11/2022 - 15:08

Vooral bij kmo’s waar energie geen essentieel deel is van het bedrijfsproces kan de energiefactuur nog een stuk naar beneden. Dat zegt Stéphane Bocqué, woordvoerder van de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG). ‘Door zuiniger om te springen met energie kan je op korte termijn tot 20 procent besparen. Op langere termijn kan je als kmo structurele maatregelen overwegen.’

Waar te beginnen, als je energiefactuur pijlsnel de hoogte ingaat?

‘Meten is weten. Maak zo snel mogelijk een audit van je energieverbruik. Bekijk je facturen, de details van je historische en actuele verbruik en ook de keuze voor je leverancier. Je kan daarvoor bij een externe specialist aankloppen, maar ik zou elke bedrijfsleider aanraden om te beginnen bij het begin: de eigen boekhouding of de financiële dienst. Ik ben er haast zeker van dat sommige bedrijfsleiders niet weten bij welke leverancier ze zitten of welk type contract ze hebben. Daarnaast is het geen slecht idee om even de koppen samen te steken met een aantal mensen op sleutelposities. Bekijk wat de belangrijkste kostenposten zijn op vlak van energie en waar of hoe er eventueel bespaard kan worden. Wie dagelijks verantwoordelijk is voor bepaalde bedrijfsprocessen heeft doorgaans een goed zicht op mogelijke besparingen. Last but not least: zorg binnen het bedrijf ook voor een centraal aanspreekpunt.’

‘De meeste niet energie-intensieve kmo’s hebben de voorbije jaren niet echt stilgestaan bij het aspect energieverbruik.

Hoe kan je het energieverbruik op korte termijn enigszins terugschroeven?

‘Met gerichte energiebesparende maatregelen en zonder te grote ingrepen kan je je verbruik soms met 10 tot 20 procent laten dalen. Ik herhaal het: de meeste niet energie-intensieve kmo’s hebben de voorbije jaren niet echt stilgestaan bij het aspect energieverbruik. Het komt er dus vooral op aan om alle processen, parameters en automatische systemen even in detail onder de loep te nemen: de automatische verlichting, de afstelling van verwarming of airco, machines in stand-by, thermostatische kranen. Of nog: is het nodig om het hele gebouw te verwarmen wanneer de helft van de medewerkers drie dagen per week thuiswerkt? Misschien kan je de kantoorwerkers in de wintermaanden naar de zuidkant van het gebouw verhuizen, waar de zon de kantoren opwarmt en verlicht? Wordt het gebouw in het weekend verwarmd? Het is vaak een kwestie van gezond verstand.’

Waar ziet u het grootste structurele potentieel op wat langere termijn?

‘Om tot meer energie-efficiëntie te komen, zijn er structurele ingrepen en investeringen nodig. Dit is meestal complexer dan het kortetermijn-verhaal, al was het maar omdat die investeringen sterk afhankelijk zijn van de aard van je processen en van het bedrijfsgebouw. Extern advies door specialisten is meestal aangewezen, maar een interessante optie is alvast een energieprestatiecontract (EPC). Die worden vaak aangeboden door energieleveranciers. Je gaat als bedrijf in zee met een externe en gespecialiseerde partner die de nodige investeringen doet en daarvoor gedurende een vooraf vastgelegde periode een financiële return ontvangt. Daarnaast kunnen grotere kmo’s ervoor kiezen om zelf energie te produceren via zonnepanelen of een deelname in windmolens. Daarvoor kunnen ze een samenwerking aangaan met energieproducenten. Dit kan via zogenaamde private purchase agreements.’

 

Subsidies voor kmo’s

Kmo’s kunnen net als particulieren een beroep doen op overheidssubsidies voor energiebesparende maatregelen.

Meer info:

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

Gerelateerde artikels