Kleine & grote flexibiliteit

Leestijd: 3min

Kleine & grote flexibiliteit

Een flexibel dienstrooster is voordelig voor u én uw werknemers. Er zijn echter bepaalde vormen van flexibiliteit. Welke vorm past het best bij uw onderneming? 

Een dynamische samenleving, een markt die continu in beweging is, ad-hocbehoeften – allemaal redenen die om een soepele onderneming vragen! Met een flexibel dienstrooster speelt u vlot in op de vereiste dynamiek. Hou wel rekening met de wetgeving. En definieer nauwkeurig de bepalingen van het flexibele dienstrooster in uw arbeidsreglement.

Kleine flexibiliteit

Wordt u regelmatig geconfronteerd met pieken of lastminuteopdrachten? Volgens het systeem van de kleine flexibiliteit of piekarbeid, presteren uw  mensen meer uren op bepaalde dagen, gecompenseerd door minder uren op dalmomenten.

Regelgeving rond de kleine flexibiliteit

  • De normale, gemiddelde wekelijkse arbeidsduur mag niet worden overschreden over een referteperiode van één jaar.
  • Het verschil per dag mag niet groter zijn dan twee uur meer of minder, terwijl het verschil per week niet groter mag zijn dan vijf uur meer of minder. Bovendien mag de dagelijkse arbeidsduur niet meer zijn dan negen uur, en de wekelijkse niet meer dan 45 uur.
  • De vervanging van het dienstrooster moet minstens zeven dagen op voorhand worden aangeplakt.

Het stelsel van het flexibele dienstrooster moet worden vermeld in een collectieve arbeidsovereenkomst, of in het arbeidsreglement van uw onderneming.

Pas op: verwar het flexibele dienstrooster niet met het variabele dienstrooster, waarbij werknemers vrij hun uur van aankomst en vertrek kiezen.

Grote flexibiliteit

Heeft uw onderneming behoefte aan grotere flexibiliteit, met tewerkstelling op zondag, ’s nachts, of meer dan negen opeenvolgende uren? De nieuwe arbeidsregeling ‘grote flexibiliteit’ biedt u de mogelijkheid om de arbeidsduur in uw onderneming aan te passen of te verlengen. Zo mag u afwijken van bepaalde reglementeringen rond de arbeidsduur, zoals het verbod op nachtarbeid, zondagsarbeid, arbeid op feestdagen en de beperking van de arbeidsduur.

Regelgeving rond de grote flexibiliteit

  • De dagelijkse arbeidstijd mag niet meer dan twaalf uur zijn.
  • De tewerkstelling in dit stelsel moet vrijwillig zijn, behalve als het stelsel van toepassing is op heel uw bedrijf of een volledige afdeling.
  • Het flexibele dienstrooster moet worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst, of – als die niet bestaat – in uw arbeidsreglement.

Voordelen van het flexibele dienstrooster voor uw werknemers

Een flexibel dienstrooster laat uw werknemers toe om een beter evenwicht te vinden tussen werk en privé – goed voor hun welzijn en een boost voor hun motivatie!

Contacteer Partena Professional voor meer informatie of advies om een flexibel dienstrooster door te voeren in uw onderneming.