Introvert of extravert? Niet te kort door de bocht

Auteur: By Julie van Partena Professional
Leestijd: 4min


Een paar artikels geleden gaf ik je tips
hoe om te gaan met verschillende persoonlijkheden op de werkvloer. Onder andere over introverte en extraverte eigenschappen. Heel kort en bondig. Netjes geordend en gerangschikt “per persoonlijkheid” voor een goed overzicht. Maar, het moet gezegd worden dat wij mensen niet - of toch niet altijd - netjes geordend en gerangschikt zijn. En gelukkig maar.

Dat betekent ook dat je nooit alleen maar òf introvert òf extravert bent. Wat niet wilt zeggen dat de tips niet bruikbaar kunnen zijn. Wat ik wel wil zeggen, leg ik je nu op een bedje van nuances uit …

Introvert en extravert als uitersten?

Het gaat om de tegenstelling. Die is er namelijk niet. Want iedereen is een mix van introverte en extraverte kwaliteiten. Te luid, praatziek en ongevoelig voor de extravert? Of contactgestoord, saai en overgevoelig voor de introvert? Dat zou iets te zwart-wit zijn. Kort door de bocht ook. En wetenschappelijk niet juist.

“Extravert en introvert gedrag is een glijdende schaal met een rijkelijk gevulde middengroep”, zegt Boele de Raad, emeritus hoogleraar persoonlijkheidspsychologie en auteur van De Big 5 persoonlijkheidsfactoren.

“En in die middengroep is ongeveer 2/3e van de mensen wat meer extravert en ongeveer 1/3e wat meer introvert.”

Kwaliteiten in plaats van eigenschappen

Extraverte kwaliteiten zijn: gericht zijn op de buitenwereld, energie krijgen van gezelschap, spraakzaam zijn en een open attitude hebben. Introverte kwaliteiten herken je aan gerichtheid op de binnenwereld, energie krijgen van op jezelf zijn, rustig en bedachtzaam zijn.

Big Five

Psychologen zijn het erover eens dat onze persoonlijkheid kan worden beschreven door vijf grote eigenschappen die ons leven lang relatief stabiel blijven: de Big Five. Naast servicegerichtheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit, en openheid voor nieuwe ervaringen is introvert en extravert gedrag, daar één van en bestaat het uit meerdere onderdelen.

Welke dat zijn, verschilt per onderzoek. Een voorbeeldindeling is: hoe hartelijk en positief je je opstelt tegenover de anderen, hoe je je in grote groepen voelt, in hoeverre je voor jezelf opkomt, hoe levendig en energiek je bent, of je geneigd bent risico’s en nieuwe ervaringen op te zoeken, hoe levendig en energiek je bent, of je vaak positieve emoties ervaart. Leg je een Big Five persoonlijkheidstest af, dan worden bovenstaande zaken gemeten om je extraverte kwaliteiten in kaart te brengen.

Wie bv. gemiddeld scoort, scoort daarom nog niet gemiddeld op andere onderdelen, zegt Barondes in zijn boek Making Sense of People. Wie een hoge extraverte score heeft, kan ook weinig positieve emoties ervaren. Of wie introvert wordt gemeten, kan wel heel hartelijk zijn. Zo is iedere persoon een unieke mix van kwaliteiten.

Wisselwerking maakt het verschil

Dat er zoveel verschillende persoonlijkheden bestaan, heeft te maken met de wisselwerking van introvert en extravert gedrag op de andere Big Five persoonlijkheidskenmerken. Introvert mag dan zwijgzaam en gesloten betekenen, maar een introvert persoon wordt pas ontoegankelijk als hij ook een gebrek aan vrolijkheid heeft. Net zoals een zorgvuldige extravert juist heel ernstig overkomt.

Beschouw een extraverte of introverte eigenschap dus als één van de aanwezige eigenschappen van je werknemers. En als een kwaliteit die ingezet kan worden op de werkvloer. Kijk daarom nog eens terug naar het artikel waarin de verschillende persoonlijkheden eerder oppervlakkig maar wel herkenbaar omschreven worden, om ervoor te zorgen dat je de juiste man of vrouw op de juiste jobpositie hebt.

Heeft je team voornamelijk extraverte of introverte kwaliteiten?