Internationalisering, een hele uitdaging!

Auteur: By Partena Professional
Leestijd: 3min

Internationalisering is een van de vijf grote HR-trends in de wereld van de Belgische kmo’s. Nieuwe internationale markten veroveren is hoe dan ook een interessante hefboom om te groeien.

Een onderneming kan zich op verschillende manieren op de internationale markt richten. Prospectie, korte opdrachten in het buitenland, detachering van personeel, expatriëring van bepaalde personeelsleden in een van uw buitenlandse filialen, aanwerving van buitenlands personeel in België om de markt van hun land van herkomst te ontwikkelen…Kortom, internationalisering van de activiteiten van een onderneming heeft een duidelijke impact op de dimensie van ‘tewerkstelling’. Wat zijn de concrete gevolgen?

Elk land heeft zijn eigen regels 

Buitenlandse werknemers aanwerven voor uw Belgische zetel of medewerkers op ‘missie’ sturen naar een ander land kan op het eerste zicht eenvoudig lijken. Maar dat is het helemaal niet. Internationalisering van de tewerkstelling betekent dat een aantal regels moet worden gerespecteerd… En uiteraard verschillen die regels van land tot land! Ook al bestaan er akkoorden binnen de EU en met bepaalde derde landen, de internationale tewerkstelling van personeel is zeer complex. Zonder externe expertise stevenen de bedrijfsleider en zijn HR-verantwoordelijke af op een administratieve chaos!

Drie grote domeinen die moeten worden aangepakt 

Arbeidsrecht, fiscaliteit en sociale zekerheid: dat zijn de drie ‘speerpunten’ waarop u zich moet richten om uw internationalisering op wieltjes te laten lopen.Of u nu een Spaanse werknemer wil aanwerven voor uw Belgische kantoor of uw vertegenwoordigers naar Nederland wil sturen om er de markt te verkennen... of een filiaalverantwoordelijke naar de andere kant van de planeet wil uitzenden. In grote lijnen bepaalt de arbeidsplaats de spelregels. Dan moet men ze nog kennen en er alle subtiliteiten van begrijpen.

 

1. Arbeidsrecht 

Aanwerving, type overeenkomst, statuut, reglementering en voorwaarden voor verlof, ontslag… Enkele vragen die vaak worden gesteld en verband houden met het arbeidsrecht:

  • Van welk land moet het arbeidsrecht worden gevolgd?

  • Welke arbeidsovereenkomst moet worden opgesteld?

  • Moet een bijlage bij de Belgische arbeidsovereenkomst worden opgemaakt?

  • Zijn de regels van het Belgische arbeidsrecht van belang? Moet het arbeidsrecht van een derde land worden gevolgd, of misschien een combinatie van twee regelgevingen?

 

2. Fiscaliteit

Taksen en belastingen zijn materies die heel wat expertise vragen: 

  • Welk land is fiscaal bevoegd voor een Belgische werknemer die in het buitenland is gedetacheerd of voor een Belgische werknemer die gelijktijdig in verschillende landen werkt?

  • In welk land wordt het inkomen belast, in België, een derde land of ‘split pay’ in de twee landen?

  • Heeft de onderneming een ‘vaste inrichtingin een derde land waar zij actief is?

 

3. Sociale zekerheid 

De sociale zekerheid komt tussen in verschillende domeinen zoals kinderbijslag, pensioenen, terugbetaling van medische kosten…Deze rechten verschillen naargelang de persoonlijke situatie van elke werknemer, zijn nationaliteit en zijn statuut: loontrekkende, zelfstandige, gedetacheerde, gepensioneerde…

  • Welk systeem van sociale zekerheid moet worden toegepast voor een commercieel afgevaardigde die in België werkt en regelmatig opdrachten in het buitenland verricht bijvoorbeeld?

  • In welk land zullen de RSZ-bijdragen worden geïnd?

  • Hoe moet een loonbeheersysteem (payroll) concreet worden opgezetvoor een ander land?

Hebt u wettelijke, sociale en fiscale vragenover internationale tewerkstelling in uw onderneming?

Contacteer de experts van Tax & Legal Partners en profiteer mee van de gezamenlijke expertise van Partena Professional en KPMG.