Ik wil zelfstandige worden. Verandert er iets aan mijn pensioen?

Auteur: By Partena Professional
Leestijd: 6min

Als zelfstandige bedraagt uw bruto wettelijk pensioen gemiddeld € 900 per maand. Een loontrekkende die voltijds heeft gewerkt, kan gemiddeld rekenen op € 1.100. Dit houdt u misschien tegen om zelfstandige in bijberoep of volledig zelfstandige te worden, maar dankzij de website My Pension kunt u de opbouw van uw pensioen van nabij volgen. Als zelfstandige kunt u bovendien naast pensioensparen ook een aanvullend pensioen opbouwen via VAPZ. Als u actief bent in een vennootschap kunt u zelfs een groepsverzekering of Individuele Pensioentoezegging (IPT) kiezen.

De website mypension.be geeft u als zelfstandige een raming van uw financiële situatie bij pensionering, maar biedt nog tal van andere voordelen. Het ondernemingsloket SmartStart van Partena Professional legt u uit welke informatie u allemaal terugvindt op My Pension België.

Wat is MyPension België?

De website My Pension is hét online pensioenportaal waar u alle gepersonaliseerde informatie vindt over uw wettelijke en aanvullende pensioenen. Mypension.be bestaat al sinds 2010, maar was lange tijd enkel toegankelijk voor gepensioneerde en actieve werknemers en gepensioneerde zelfstandigen.

Op mypension.be raadpleegt u online uw pensioendossier en maakt u op basis van de bekende gegevens een raming van uw pensioen. Uw dossier bevat al uw carrièregegevens: van uw eerste vakantiejob tot uw laatste job of zelfstandige activiteit. Alle diensten op de website zijn volledig gratis.

Hoe meld ik mij aan op MyPension België?

U kunt veilig inloggen met uw eID. U heeft enkel de pincode van uw identiteitskaart nodig en een eID-kaartlezer. De pincode heeft u samen met uw eID gekregen in het gemeente- of stadhuis. Bent u de pincode van uw identiteitskaart vergeten of kwijt? Via de website van Binnenlandse Zaken kunt u een nieuwe pincode genereren.

U kunt zich ook aanmelden via een token, een kaart waarop 24 codes staan gedrukt. Dit token vraagt u aan via de website Mijn eGov-profiel. Ook hier moet u zich eerst aanmelden met uw eID en eID-kaartlezer.

Welke informatie vind ik terug op mypension.be?

De website My Pension biedt heel wat informatie die u een beter inzicht geeft in uw pensioen en alles wat daarbij komt kijken.

  • Lees uw elektronische post met betrekking tot uw pensioen online.

  • Kijk uw pensioenloopbaan in en signaleer eventuele onvolledigheden online.

  • Vraag online uw pensioen of Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) aan. U moet deze aanvraag ook maar 1 keer doen: de verschillende pensioeninstellingen wisselen de nodige informatie met elkaar uit als u bijvoorbeeld als werknemer en zelfstandige heeft gewerkt.

  • Raadpleeg de reeds uitbetaalde pensioenbedragen en zie wanneer de eerstvolgende betaling precies plaatsvindt.

  • Beheer uw gegevens zoals uw bankrekeningnummer en contactgegevens. Als u uw e-mailadres invult, krijgt u de elektronische post ook per e-mail toegestuurd.

Simulatie pensioen

Een extra troef van mypension.be is natuurlijk de simulatie van uw pensioen. Bereken wanneer u ten vroegste op pensioen kunt gaan en krijg een raming van de totale som van uw wettelijk en aanvullend pensioen. Naast de simulatie van uw pensioenuitkering, kunt u zelf de impact van verschillende pensioenscenario’s berekenen op dat bedrag.

Uw pensioen is opgebouwd uit een wettelijk pensioen en een aanvullend pensioen:

Uw wettelijk pensioen

Iedereen in België die gewerkt heeft als loontrekkende, ambtenaar of zelfstandige, heeft recht op een pensioen. In het luik ‘wettelijk pensioen’ vindt u de periodes die meetellen voor uw pensioen. Dit zijn zowel de jobs die u als werknemer of ambtenaar uitvoerde, als uw (nieuwe) zelfstandige activiteiten.

Als zelfstandige bouwt u uw wettelijk pensioen op via de sociale bijdragen die u ieder kwartaal betaalt via uw sociaal verzekeringsfonds Compass. Dat verzekeringsfonds verzekert niet alleen uw rechten op sociale zekerheid, maar staat u uw hele loopbaan bij met raad en daad.

De officiële pensioenleeftijd ligt tot en met 2024 op 65 jaar. Als u met pensioen gaat op de wettelijke pensioenleeftijd, ontvangt u automatisch uw wettelijk pensioen. Wilt u vroeger of later op pensioen? Dan moet u bij uw gemeente of bij het RSVZ een aanvraag indienen.

Hebt u een gemengde loopbaan? Werkte u eerst als ambtenaar alvorens u zelfstandige werd? Of combineert u een parttime job met een zelfstandige activiteit in bijberoep? Dan kunt u de vroegst mogelijke datum per pensioenstelsel bekijken of de gezamenlijke datum voor alle stelsels samen.

Uw aanvullend pensioen

Tijdens uw loopbaan kunt u een aanvullend pensioen bovenop uw wettelijk pensioen opbouwen. In dit luik kunt u opmypension.be nagaan hoeveel pensioenreserve u tot nu toe heeft gespaard. Vaak voorziet de werkgever voor zijn werknemers een aanvullend pensioen, maar ook als zelfstandige kunt u een aanvullend pensioen opbouwen via een ‘Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen’ (VAPZ). Per pensioenplan kunt u een raming van het te verwachten bedrag zien en eventueel ook de overlijdensdekking.

Aangezien het huidige wettelijke pensioen voor zelfstandigen vaak niet toelaat om uw huidige levensstandaard te behouden, heeft u er als zelfstandige alle belang bij om te investeren in een ‘Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen’ (VAPZ). Dit is niet verplicht, maar wél een interessante spaarformule voor zelfstandigen. Via de online simulatietool Compass bepaalt u zelf hoeveel u jaarlijks bijdraagt aan uw VAPZ. De bijdragen zijn bovendien fiscaal aftrekbaar en u geniet een gunstige eindbelasting wanneer de premie wordt uitbetaald.

Werkt u als zelfstandige in een vennootschap? Dan kunt u naast het VAPZ een groepsverzekering of Individuele Pensioentoezegging (IPT) aangaan. Een groepsverzekering wordt altijd afgesloten voor een groep personen, bijvoorbeeld bestuurders, bedrijfsleiders… Bij een IPT kent u een aanvullend pensioen toe aan één enkele persoon. Onze Customer Advisors van Compass geven u graag meer uitleg.

De voordelen van mypension.be voor zelfstandigen

Dankzij mypension.be heeft u als zelfstandige een globaal beeld van uw aanvullende pensioenovereenkomsten en kunt u zich beter voorbereiden op uw pensioen. U heeft een goed zicht op eventuele slapende pensioenovereenkomsten uit het verleden alsook de rechten die u vroeger als werknemer heeft opgebouwd. De website informeert u bovendien over uw rechten als aangeslotene bij een pensioenovereenkomst.

Wilt u als zelfstandige of zelfstandige in bijberoep een appeltje voor de dorst sparen? Praat erover met uw Customer Advisor van Compass. Op basis van uw inkomsten en de structuur van uw zelfstandige activiteit maakt hij een voorstel op maat.