Ik wil starten als zelfstandige. Is de starterslening iets voor mij?

Auteur: By Partena Professional
Leestijd: 7min

U wilt uw eigen zaak starten en ziet het groots. Misschien bent u wel op zoek naar een pand of moet u investeren in dure machines, grondstoffen of een webshop. Als een eenmanszaak niet past bij uw plannen en u een vennootschap wil oprichten, heeft u zelfs verplicht een minimumkapitaal nodig. Maar u begint net. Wie zal dit betalen?

Berg uw ideeën niet meteen op als u niet over voldoende eigen middelen beschikt, maar ga op zoek naar een veilige financiering. U kunt een klassieke lening bij de bank aangaan, een crowdfunding campagne opzetten, een business angel zoeken of aankloppen bij de overheid.

Om het ondernemerschap te stimuleren, biedt de overheid verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden. Eén daarvan is de starterslening ‘Startlening+’ vanPMV/z (voorheen Participatiefonds Vlaanderen). Deze lening helpt startende ondernemers om hun zaak van de grond te krijgen en is misschien net wat u zoekt.

SmartStart, het ondernemingsloket van Partena Professional, legt u uit wat de starterslening precies inhoudt, aan welke voorwaarden u moet voldoen en wat de voordelen van de starterslening zijn.

Wat is de starterslening ‘Startlening+’?

De starterslening van PMV/z is een achtergestelde lening met een interessante intrestvoet. Wat een achtergestelde lening precies inhoudt, leggen we u wat verderop uit bij de ‘voordelen’.

U kunt een starterslening aanvragen voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen. Ook als u nood heeft aan bedrijfskapitaal voor de start of uitbouw van uw zaak, kunt u beroep doen op de starterslening. Of misschien wilt u een handelsfonds financieren? Of een meerderheid aan aandelen van een bestaande vennootschap overnemen?

U kunt maximum €100.000 lenen, of 4 maal uw eigen inbreng. En dat aan een vaste rentevoet van 3%. U betaalt de lening maandelijks af op minimum 3 en maximum 10 jaar. Het 1e jaar betaalt u enkel de interesten terug - van een duwtje in de rug gesproken.

U kunt de starterslening niet gebruiken voor de herfinanciering van leningen of betaling van andere (al dan niet achterstallige) schulden. Wilt u het pand dat u op het oog heeft gedeeltelijk of volledig verhuren? Ook dan is de starterslening niet voor u van toepassing.

Wie komt in aanmerking voor de starterslening ‘Startlening+’?

De starterslening biedt alle starters, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, de kans om te investeren in hun zaak:

 • Alle starters die niet langer dan 4 jaar actief zijn als zelfstandige
  U start net met uw zelfstandige activiteit in hoofdberoep of u bent niet langer dan 4 jaar zelfstandige in hoofdberoep. Hetzelfde geldt voor rechtspersonen waarbij er gekeken wordt naar de voorgeschiedenis van de vennoten.

   
 • Werkzoekenden met goesting voor ondernemen
  Bent u werkloos, maar overweegt u om uw eigen zaak te starten? Geen nood, ook u kunt een aanvraag indienen. Voor werkzoekenden bedraagt de looptijd van de afbetaling minstens 5 in plaats van 3 jaar. Indien u na stopzetting binnen de drie maanden een moeilijk leefbare situatie kunt aantonen, kan uw schuld tot €40.000 worden kwijtgescholden. U behoudt tevens uw recht op werkloosheidsuitkering bij stopzetting binnen de 15 jaar na opstart.

   
 • Student-zelfstandigen en vzw’s met ambitie
  Zelfs als student-zelfstandige of vzw kunt u een aanvraag indienen. Let op: minstens de helft van de inkomsten van de vzw moeten komen uit ‘normale’ economische activiteiten.

Enkel wanneer u actief bent (of een zaak wil starten) in export of de transport- of landbouwsector, komt u niet in aanmerking voor de starterslening.

De voordelen van de starterslening ‘Startlening+’
 

 • Een achtergestelde lening
  Dit betekent dat, in geval van faillissement, de schuldenaar wordt achtergesteld. In de volgorde van schuldeisers komt de overheid dan achteraan het rijtje, dus na eventuele werknemers, banken, leveranciers… Doordat het om een achtergestelde lening gaat, beschouwen veel banken deze lening als een uitbreiding van uw eigen vermogen. Hierdoor kunt u gemakkelijker een andere financiering bekomen.

   
 • Eén jaar vrijstelling van terugbetaling kapitaal
  U kunt het geleende bedrag meteen beginnen terugbetalen vanaf het 1e jaar, maar krijgt standaard een vrijstellingsperiode van 1 jaar. U betaalt het 1e jaar enkel de interesten terug. De werkelijke terugbetaling van het kapitaal begint pas hierna. In uitzonderlijke gevallen kunt u deze periode verlengen tot 2 jaar.

   
 • Lage interestvoet
  De vaste interestvoet van 3% biedt u als starter de kans om aan een voordelig tarief te lenen. Hoe lager de interest, hoe meer geld u overhoudt om opnieuw te investeren in uw zaak.

   
 • Flexibele waarborgen
  Op basis van het kredietrisico wordt de waarborg per project bepaald. De overheid waakt erover dat de kosten van de waarborg zo beperkt mogelijk blijven.

   
 • Combineerbaar met kmo-cofinanciering
  De kmo-cofinanciering is een achtergestelde lening waarmee u tot €350.000 kunt lenen. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering door een bank, investeringsfonds of een business angel.

   

Opgelet: geld lenen kost ook geld. Ondanks de interessante voordelen, blijft de starterslening een lening. Het is natuurlijk altijd beter om uw eigen geld te investeren in uw zaak omdat u hier geen rente op betaalt. Waak erover dat de starterslening geen nadeel wordt en houd uw financiële uitgaven goed in het oog.
 

Waar en hoe vraag ik een starterslening aan?

Alvorens u een aanvraag indient, praat u best over uw plannen met uw boekhouder/accountant en een (financiële) expert zoals onze Customer Advisors van Partena Professional. Zorg voor een duidelijk businessplan zodat u goed weet waarvoor u financiële middelen nodig heeft en hoeveel geld u precies wilt lenen. Wilt u graag eerst uw idee en de haalbaarheid ervan toetsen? In onze blogpost ‘Ik wil een eigen zaak starten, maar heb geen idee’ vindt u tips en nuttige adressen voor de uitwerking van uw idee.     
 

Een aanvraag voor een starterslening indienen bij een instantie

U kunt uw aanvraag voor een starterslening indienen bij één van de aanbrengers waarmee PMV/z samenwerkt, waaronder onder andere UnizoVoka en ImpulskredietDe volledige lijst vindt u op de website van PMV/z.

Bent u werkzoekende en wilt u graag starten als zelfstandige? Dan kunt u ook via de VDAB een starterslening aanvragen.
 

Een aanvraag voor een starterslening indienen bij een bank

Een aanvraag voor een starterslening kan ook via uw bank. PMV/z werkt samen met volgende banken: ABK Bank Bank J. Van Breda & C°Belfius BankBeobankBNP Paribas FortisCrelanINGKBC BankNagelmackersHefboom en Triodos Bank.
 

Een aanvraag invullen

Alle nodige documenten voor uw aanvraag vindt u terug op de website van PMV/z. Maar u staat er zeker niet alleen voor. Onze Customer Advisors van Partena Professional helpen u graag bij de administratieve indiening van de aanvraag.
 

Naast de starterslening ‘Startlening+’ biedt de overheid nog tal van andere subsidies en financieringsmaatregelen voor ondernemers. Meer info vindt u op de website van Agentschap Innoveren & Ondernemen.