Ik wil starten als zelfstandige in bijberoep. Met welke kosten moet ik rekening houden?

Auteur: By Partena Professional (HR service provider)
Leestijd: 8min
Publicatiedatum: 07/07/2017 - 14:00
Laatste update: 01/03/2023 - 15:29

Gebruik onze gratis checklist voor uw beroepskosten

Ga naar de checklist

Wilt u uw maandelijkse loon verhogen door te starten als zelfstandige in bijberoep? Of werkt u deeltijds en wilt u op andere dagen graag uw droom realiseren? Een job in bijberoep is ideaal om te proeven van het leven als zelfstandige. Bovendien geeft het u de ruimte om uw idee stap voor stap uit te werken en te testen.

Wilt u graag starten in bijberoep, maar voelt u zich nog een beetje onzeker? Caroline Delloyvan het ondernemingsloket SmartStart van Partena Professional beantwoordt een aantal veelvoorkomende vragen. Ontdek de voor- en nadelen als zelfstandige in bijberoep en welke kosten u mag verwachten. Zo maakt u goed voorbereid de sprong.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen als zelfstandige in bijberoep?

Iedereen die minstens halftijds werkt, of tenminste 19 uur staat ingeschreven bij een werkgever, mag een zelfstandig bijberoep uitoefenen. Werkt u als ambtenaar? Dan heeft u mogelijk de toestemming van uw werkgever nodig. Controleer dit tijdig om problemen te voorkomen. Voor wie in het onderwijs staat, gelden andere regels: bij een vaste benoeming moet u minstens 6/10e van een volledig uurrooster werken, en als contractueel minstens 5/10e van een volledig uurrooster.

Bent u werkloos en is de ondernemer in u wakker geschud? Dankzij de maatregel ‘Springplank naar zelfstandige’ kunt u gedurende 12 maanden uw activiteit als zelfstandige in bijberoep uitoefenen zonder dat u uw uitkering verliest.

Voordelen als zelfstandige in bijberoep

Almaar meer mensen in België werken als zelfstandige in bijberoep. Ze doen dit vanuit hun passie of om een centje extra te verdienen. U kunt er dan ook heel wat bij winnen:

1. Extra inkomen

Eén van de belangrijkste redenen is de financiële extra die u opbouwt met een job in bijberoep. Dit hangt deels af van uw motivatie en hoeveel tijd u wenst of kunt spenderen aan uw activiteit.

2. Meer afwisseling

U werkt niet alleen voor uw werkgever, maar ook voor uzelf. Dit zorgt voor extra motivatie en haalt u uit de dagelijkse sleur die u misschien ervaart op uw werk.

3. Aftrekbare kosten

U kunt de kosten die u maakt voor uw bijberoep, aftrekken als beroepskosten. Het verschil tussen de winst en de beroepskosten bepaalt het inkomen waarop u belast wordt. Gebruik onze gratis checklist om te kijken welke beroepskosten aftrekbaar zijn.

4. Btw terugvorderen

Als u btw-plichtig bent, moet u een 3-maandelijkse btw-aangifte indienen en de verschuldigde btw betalen. Als zelfstandige in bijberoep mag u de btw die u betaald heeft op uitgaven terugvorderen, waardoor u minder btw moet betalen aan de overheid.

5. Weinig risico

U kunt terugvallen op een vast voltijds of deeltijds inkomen waardoor u niet meteen het risico moet nemen om volledig als zelfstandige aan de slag te gaan. Bovendien behoudt u uw socialezekerheidsrechten die gekoppeld zijn aan uw voltijdse of deeltijdse job.

Nadelen als zelfstandige in bijberoep

Naast de voordelen biedt een job in bijberoep ook enkele nadelen. Houd hiermee rekening alvorens u de stap zet:

1. Veel tijd

Hoe graag u uw activiteit ook doet, een bijberoep heeft een grote impact op uw tijd. Zeker in het begin omdat u administratieve zaken en uw organisatie op punt moet stellen. Waak erover dat dit geen negatieve invloed heeft op uw privéleven of uw andere beroepsactiviteit.

2. Geen (extra) sociale rechten

U betaalt sociale bijdragen die louter solidariteitsbijdragen zijn. U heeft geen recht op (extra) uitkeringen binnen de sociale zekerheid van de zelfstandigen zoals gezinsbijslag, pensioen of een faillissementsverzekering.

3. Meer belastingen

Uw inkomsten uit uw bijberoep komen bovenop uw loon. Hierdoor kunt u in een hogere belastingschijf terecht komen en zult u meer belastingen moeten betalen. Door voor voldoende aftrekbare kosten te zorgen, kunt u dit vermijden.

4. Extra kosten

Naast een extra inkomen verwerven, zult u ook extra kosten maken. Kosten die u vroeger misschien niet had: investeringen, terugkerende kosten, verplaatsingskosten, ereloon boekhouder… Veel van deze kosten zijn wel 100% of gedeeltelijk aftrekbaar.

5. Concurrentie

U begint in bijberoep, maar de kans bestaat dat uw concurrenten voltijdse zelfstandigen zijn. Zij zijn flexibeler omdat zij ook tijdens de kantooruren beschikbaar zijn. Afhankelijk van uw activiteit kan dit een struikelblok zijn.

Welke kosten kan ik als zelfstandige in bijberoep inbrengen?

Uitgaven in het kader van uw bijberoep kunt u aftrekken van uw jaaromzet. U betaalt net zoals voltijds zelfstandigen belastingen op het verschil. U moet elke kost kunnen bewijzen met een factuur, btw-bonnetje, onkostennota of ontvangstbewijs.

Niet alle kosten zijn 100% aftrekbaar. De zogenaamde ‘gemengde kosten’ kunt u maar deels inbrengen omdat u hier ook persoonlijk van geniet, bijvoorbeeld uw wagen, internetabonnement…

Ten slotte zijn er kosten die eerder worden gezien als een investering. De kost hiervan spreidt u over meerdere jaren en schrijft u af. U heeft een laptop gekocht van € 1.500 die u over 3 jaar wilt afschrijven? Dan bedraagt de fiscale afschrijving ieder jaar € 500, 3 jaar lang.

Beroepskosten die 100% fiscaal aftrekbaar zijn:

 • Kosten met betrekking tot uw kantoor zoals intresten op uw lening, huur, verwarming… alsook herstellingen
 • Kantoorbenodigdheden
 • Telefoon- en internetkosten
 • Portkosten
 • Sociale bijdragen
 • Inschrijvingskost bij het ondernemingsloket
 • Ereloon boekhouder
 • Bijdragen Vrij Aanvullend Pensioen (VAP)

Beroepskosten die gedeeltelijk aftrekbaar zijn:

 • Restaurantkosten (69% van het totaalbedrag, exclusief btw)
 • Representatiekosten zoals relatiegeschenken (50%)
 • Brandstof (75%)
 • Wagen (75% voor eenmanszaken, en tussen de 50% en 100% voor vennootschappen)

Investeringen die u over meerdere jaren afschrijft:

 • Laptop of computer
 • Wagen
 • Machines

Welke kosten betaalt u als zelfstandige in bijberoep?

Twijfelt u om zelfstandige in bijberoep te worden omdat de kosten u afschrikken? Natuurlijk hangt dit af van hoeveel u factureert en hoeveel beroepskosten u moet maken. Toch valt dit voor een bijberoep goed mee.

1. Inschrijvingskost bij het ondernemingsloket

Dit is een eenmalige kost van € 90,50 en 100% fiscaal aftrekbaar.

2. Aansluiting bij verzekeringsfonds

Om uw sociale zekerheid als zelfstandige in bijberoep in orde te brengen, moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De inschrijving is gratis.

3. Btw-aanvraag

Tot € 25.000 omzet bent u niet btw-plichtig. Denkt u toch meer omzet te draaien op jaarbasis? Dan moet u een btw-nummer aanvragen. Dit is een eenmalige kost van € 55, exclusief btw en 100% fiscaal aftrekbaar.

4. Sociale bijdragen

De sociale bijdragen zijn afhankelijk van uw netto belastbaar inkomen of uw winst. Dit is het verschil tussen uw omzet en uw kosten, en daarvan 20,5%. U betaalt ieder kwartaal sociale bijdragen. De forfaitaire minimumbijdrage per kwartaal is voor een zelfstandige in bijberoep € 73,77 voor het 1e jaar. Dit valt dus goed mee, tenzij uw zaak plots piekt en uw bijdragen sterk stijgen. Dan is de overstap naar zelfstandige in hoofdberoep misschien wel de overweging waard.

5. Btw

In de meeste gevallen zult u als zelfstandige in bijberoep uw klanten btw aanrekenen. U betaalt zelf ook btw op bijvoorbeeld materiaal en diensten voor uw zaak. Ieder kwartaal dient u een btw-aangifte in waarin u de ontvangen en betaalde btw aangeeft. Het verschil tussen de btw die u ontving en de btw die u zelf betaalde, stort u door aan de bw-administratie.

6. Provincie- en gemeentebelasting

Ook in bijberoep betaalt u provincie- en gemeentebelasting. Beide belastingen zijn afhankelijk van uw woonplaats en het type van uw activiteit. In België bedragen de provinciebelastingen tussen de € 89 en € 124 per jaar. Voor de gemeentebelasting informeert u zich best bij de financiële dienst van uw gemeente omdat deze belasting erg kan verschillen van gemeente tot gemeente.

Heb ik als zelfstandige in bijberoep een boekhouder nodig?

Als zelfstandige in bijberoep is de verplichte administratie veel eenvoudiger. Onder een bepaald bedrag bent u zelfs vrijgesteld van btw-heffing en de kwartaalaangiften ervan. Toch is het als zelfstandige in bijberoep aangewezen om een boekhouder onder de arm te nemen.

Een boekhouder zorgt er niet alleen voor dat alles correct wordt doorgegeven aan de fiscus, hij helpt u ook kosten te besparen. Het ereloon van een boekhouder voor iemand in bijberoep bevindt zich meestal tussen de € 200 en € 500 per jaar. Aarzel niet om hiernaar te vragen alvorens u met een boekhouder in zee gaat.

Klaar om te starten in bijberoep?

In enkele eenvoudige stappen brengt u uw inschrijving in orde via het digitale ondernemersloket SmartStart Online van Partena Professional. U kunt uw bedrijf inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), uw btw-nummer aanvragen of u aansluiten bij Compass, het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen van Partena Professional.

Gerelateerde artikels