‘Ik vrees dat er meer burn-outs op ons afkomen’

Auteur: Partena Professional (HR Provider)
Leestijd: 3min

We werken vandaag anders dan twee maanden geleden, maar worden we daar ook beter van? De combinatie van meer thuiswerk en onzekerheid over de toekomst, kan ook tot meer stress en meer burn-outs leiden, zegt burn-outspecialist Lode Godderis.

‘Mensen werken of werkten door de lockdown in niet-optimale omstandigheden, waarvoor ze zelf niet gekozen hebben’

 

 

Lode Godderis, burn-outspecialist KU Leuven

‘Op basis van gegevens die verzameld werd tijdens eerdere lokale pandemieën en lockdown-situaties, weten we dat we in dergelijke omstandigheden tot driemaal meer mentale gezondheidsproblemen kunnen verwachten. Ik vrees dat er meer burn-outs op ons afkomen’, zegt Lode Godderis, hoogleraar aan het centrum voor omgeving en gezondheid (KU Leuven).

Godderis wijst vooral naar de rolconflicten die ontstaan wanneer je thuiswerkt, maar er ook de zorg en het schoolwerk van de kinderen bij krijgt. ‘Mensen werken of werkten door de lockdown in niet-optimale omstandigheden, waarvoor ze zelf niet gekozen hebben. Dit leidt vaak tot extra frustraties.’

Negatieve energie

Ook de onzekerheid over de (professionele) toekomst heeft een stevige impact op het mentale welzijn van werknemers. ‘Een burn-out is een energiestoornis. Een werksituatie die je niet zelf kiest en een hoge mate van onzekerheid zorgen voor meer negatieve energie. Op de koop toe heb je daar als werknemer nauwelijks vat op.’

Daar staat tegenover dat thuiswerkers over meer autonomie beschikken, wat vaak genoemd wordt als tegengif voor een burn-out. ‘Dat klopt. Veel hangt af van de werkgevers. In welke mate slagen zij erin om hun werknemers goed te begeleiden en voldoende autonomie te gunnen in hun nieuwe werksituatie?’

Thuissituatie

Werknemers die voor de lockdown al erg gestresseerd waren, zouden door het extra telewerk wat meer afstand van hun werk en leidinggevenden kunnen nemen. Lode Godderis nuanceert: ‘De dynamiek van vergaderingen en overlegmomenten op afstand is heel anders dan die van echte gesprekken. Dat kan ook tot onzekerheid en stress leiden.’

Nu de grens tussen thuis en werk helemaal vervaagd is, speelt de thuissituatie een doorslaggevende rol. Die is bij iedereen anders: heb je jonge of al wat oudere kinderen, woon je in een ruime woning of in een klein appartement in de stad?

Volgende week

‘De tijd die iemand voor zichzelf kan uittrekken, wordt in deze omstandigheden nog belangrijker dan vroeger. Als werkgever of leidinggevende komt het er op aan om rekening te houden met de individuele noden en behoeften van elke werknemer’, zegt Lode Godderis.

‘Het heeft geen zin om iedereen dezelfde aanpak of werkuren op te leggen. Leidinggevenden doen er nu beter aan om met elke werknemer andere afspraken te maken op korte termijn, bijvoorbeeld voor de volgende werkweek. Dit soort maatwerk kan vandaag het verschil maken: het houdt het werk werkbaar.’

Gerelateerde artikels