HR voor kmo’s: gedaan met de huis-, tuin- en keukenmiddeltjes

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 3min

Kmo’s staan voor HR-uitdagingen die vaak anders zijn dan bij grotere bedrijven. Alles vanuit de buik doen, zoals vroeger, is immers niet altijd de beste aanpak. Elke Wambacq, lector HR voor kmos (HoGent), praat ons bij.

’Neem nu het verloop’’, zegt Elke Wambacq, lector aan het postgraduaat HR voor kmos van de HoGent en HR-expert bij Dinobusters. ‘Tijdens corona zijn heel wat mensen beginnen nadenken of ze hun job wel wilden blijven doen. Wanneer iemand beslist een andere kant op te gaan, kan dat voor een kmo best hard aankomen. In grote bedrijven is dat courant, voor een kmo is het vaak een uitdaging om het niet persoonlijk op te vatten.’

Terug voeling krijgen

Ook bij kmo’s is een drempel ontstaan bij medewerkers om terug contact te zoeken. ‘Die vervreemding wegwerken is een grote uitdaging. Niet alleen voor het management, maar ook voor HR.’

‘Bedrijven moeten de tijd nemen om strategisch na te denken over waar ze als organisatie naartoe willen en wat ze daarvoor nodig hebben. Daarbij is de groep erg belangrijk’, benadrukt Wambacq. Zeker in een kmo. ‘Roep de troepen bijeen, blik vooruit en schrijf daar een beleid op uit.’

Niet bij alle kmo’s is nadenken over een goed HR-beleid en werknemersbetrokkenheid al ingeburgerd. Corona zorgde voor een sense of urgency. Enerzijds zijn er kmo’s die zich moeten herstellen, anderzijds kmo’s die dankzij corona moeten opschalen, maar dat niet gemanaged krijgen.

‘Organisatiebeheersing lukt meestal niet met de huis-, tuin- en keukenmiddeltjes die ze tot nog toe gebruikten. Vroeger bleef HR vaak beperkt tot lonen betalen, vakantie regelen en zorgen dat de boel draait. Nu komt de nadruk op zachte HR te liggen: hoe houden we onze mensen gezond en tevreden aan de slag? Dat is veel strategischer.’

Gedeeld leiderschap

Het gevaar bestaat dat kmo’s te veel gaan formaliseren. ‘Kmo’s hebben soms de neiging heel veel procedures uit te schrijven om zoveel mogelijk controle te hebben over wat er gebeurt. Door alles te standaardiseren kan je beter monitoren, maar je kan ook een halve overheid worden als kmo’, waarschuwt Elke Wambacq. Flexibiliteit is hier cruciaal.

De grootste uitdaging voor kmo’s in de komende maanden is om het leiderschap open te trekken naar de rest van de organisatie. Veel kmo’s worden gestuurd door een founding father die het bedrijf vanuit passie heeft opgericht.

‘Zij moeten een soort vertrouwen opbouwen met hun medewerkers om het leiderschap samen op te nemen. Het management zegt nog te vaak: ik weet hoe dat moet want ik ben daar al jaren mee bezig. Maar het schaap met vijf poten, de perfecte leider, bestaat niet.’

Gerelateerde artikels