Hooggeschoolde vrouwen verdienen nog steeds minder

Auteur: Partena Professional (HR expertise)
Leestijd: 6min

Niet alleen in België, maar ook in heel wat andere landen is het een algemeen feit: vrouwen verdienen minder dan mannen. Een recente studie, uitgevoerd door Partena Professional in 2018, toont aan dat vrouwen nog steeds 15 % minder verdienen dan hun mannelijke collega’s. Dat is een verschil van ongeveer € 500 bruto per maand. Waarom dat zo is? Daar zijn verschillende redenen voor, waaronder seksisme op de werkvloer - een fenomeen dat ook in onze maatschappij nog steeds bestaat.

Seksisme op het werk: de cijfers

Het aantal studies over seksisme op de werkvloer is amper bij te houden. Hieronder vindt u enkele cijfers die ons eraan herinneren dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het werk nog steeds een strijd is:

 • 94% van de vrouwen werd al eens geconfronteerd met seksisme op het werk.
 • 20,6%: de loonkloof in België anno 2016, tegenover 25,3% in 2007. We zien dus een evolutie, maar die gebeurt wel heel traag.
 • Vrouwen hebben 2 keer minder kans dan mannen om een leidinggevende functie te bekleden. 39% van de mannen heeft een bedrijfswagen, tegenover 15% van de vrouwen.
 • Vrouwen werken 4 keer meer deeltijds dan mannen, en nemen bijna 3 keer meer tijdskrediet.
 • Vrouwen gebruiken 3,03% van hun uren voor verlof om dwingende familiale redenen, waar mannen slechts 1,12% van hun uren hiervoor inzetten. Het is dus duidelijk dat het in de praktijk de vrouw is die onvoorziene omstandigheden moet oplossen.

Waarom verdienen vrouwen minder?

De verdeling mannen-vrouwen is steeds meer in evenwicht op de arbeidsmarkt, en toch verdienen vrouwen nog altijd minder. Eén verklaring voor dit loonverschil wordt duidelijk in de cijfers hierboven: deeltijdse jobs blijven grotendeels ingevuld door vrouwen. En natuurlijk worden deeltijdse jobs algemeen gelinkt aan minder gewaardeerde functies… Het feit dat steeds meer vrouwen een diploma hebben, bewijst echter dat deze uitleg geen verklaring biedt van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

5 andere factoren die het salaris van een vrouw negatief beïnvloeden:

 • Leeftijd: zowel bij vrouwen als bij mannen neemt het salaris toe met de leeftijd, maar ook de loonkloof tussen de twee wordt breder met de jaren (2% voor 25-34-jarigen, 7% voor 35-44-jarigen, 10% voor 45-54-jarigen en 16% voor 55-64-jarigen). Het onderzoek van Partena Professional in 2018 toont aan dat mannen en vrouwen ongeveer op gelijke voet starten met hun carrière, maar dat de loonkloof groter wordt met de jaren.
   
 • De sector: in de privésector is het loonbeleid minder gunstig voor vrouwen dan in de openbare sector, wat gevolgen heeft voor de loonkloof.
   
 • Extralegale voordelen: voor de terugbetalingen voor het woon-werkverkeer (14% loonkloof tussen mannen en vrouwen in 2014), de bijdragen voor het aanvullend pensioen (37% loonkloof) en aandelenopties (40% loonkloof) bevinden mannen zich duidelijk in een bevoorrechte positie ten opzichte van vrouwen.
   
 • Opleidingsniveau: de loonkloof is het hoogst (18%) in de categorie van de hoger opgeleiden (masterdiploma).
   
 • Type functie: in vergelijking met hun vertegenwoordiging in het totale aantal werknemers (48,4%), oefent slechts 34,2% van de vrouwen een leidinggevende functie uit. Verder werken er in verhouding meer vrouwen in de lagere looncategorieën dan mannen.

Maatregelen ter bestrijding van discriminatie op het werk

Er werden de laatste jaren initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen een thema wordt op de agenda van het sociaal overleg. Zo is er de wet van 22 april 2012 die ondernemingen verplicht om elke 2 jaar een analyseverslag op te stellen van de bezoldigingsstructuur van de onderneming. Dat verslag moet gebaseerd zijn op het modelformulier van de minister van Werk:

 • Een vereenvoudigd verslag voor ondernemingen die ten minste 50 en maximaal 99 werknemers tewerkstellen.
 • Een volledig verslag voor ondernemingen die ten minste 100 werknemers tewerkstellen.

Dankzij dit verslag kan bepaald worden of het bezoldigingsbeleid genderneutraal is. Is dat niet het geval, dan moet overleg plaatsvinden met de personeelsafvaardiging. De werkgever die zijn verplichtingen niet nakomt zal gestraft worden door het parlement. Dit kan een strafrechtelijke of een administratieve geldboete zijn.

Partena professional helpt u om aan deze verplichting te voldoen. Partena Professional stelt zijn expertise ter beschikking en helpt u bij het opstellen van het analyseverslag. Contacteer uw Payroll Consultant voor meer informatie hierover.

Daarnaast kan de werkgever ook een bemiddelaar aanduiden onder de personeelsleden, om hem te helpen bij de toepassing van de maatregelen ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Meer informatie over de rol van een bemiddelaar kunt u vinden op deze pagina.

Heeft u hulp nodig bij het uitdenken van een hedendaagse, ambitieuze personeelsstrategie? Dan is er Optim van Partena Professional voor de optimalisatie van de loonkost in bedrijven. Onze experts stellen u oplossingen voor op basis van een grondige analyse van uw bedrijf. Partena Professional helpt u om uw personeel slimmer te verlonen, de nettolonen te verhogen zonder zelf meer te betalen, uw globale salarisstructuur te verbeteren en nieuwe talenten aan te trekken met interessante loonpakketten. Doe een beroep op de HR-experts van Partena Professional!

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikels