Hoe stelt u een goed cafetariaplan samen?

Auteur: Patrick Van Hool (Business director)
Leestijd: 3min

Wilt u meer weten over het cafetariaplan ? 

Contacteer ons

‘Tot vandaag bestaat er geen expliciet juridisch kader voor cafetariaplannen, een wet op de cafetariaplannen, zeg maar. Er bestaat wél regelgeving rond alle mogelijke individuele elementen die deel kunnen uitmaken van zo’n plan, maar de complexiteit zit in de combinatie van al die verschillende voordelen. En in de impact daarvan op het loon, de bedrijfsvoorheffing of de pensioenrechten.’

Vooral KMO’s worstelen met de explosieve toename van het aantal voordelen die deel kunnen uitmaken van zo’n cafetariaplan. Praktisch is het haast ondoenbaar om voor elke medewerker een cafetariaplan à la carte samen te stellen.

Voor iedereen?

‘Het is cruciaal dat een werkgever zich eerst buigt over de vraag wat belangrijk is in de verloningsstrategie. Welke accenten wil het bedrijf leggen? Waar liggen de prioriteiten? Meteen daarna volgt een tweede belangrijke vraag. Op wie moet zo’n cafetariaplan van toepassing zijn? Wil ik dit als werkgever voor iedereen toegankelijk maken, of enkel voor een bepaalde categorie van werknemers? Of wil ik werken met een soort stappenplan?’

Strategisch kiezen

Eens die prioriteiten bepaald, is het tijd voor de praktische aanpak. ‘Een cafetariaplan maakt deel uit van het totale loonpakket. Je kan dit financieren met het bestaande loonbudget, waarbij iedere werknemer maandelijks een stukje loon afstaat in ruil voor extra voordelen. In bepaalde sectoren kan je ook de eindejaarspremie omzetten in voordelen’, zegt Patrick Van Hool.

Maar je kan ook kiezen voor fiscaal interessantere alternatieven, waarbij zowel de wergever als de werknemer financieel voordeel halen uit de invoering van bepaalde maatregelen. ‘Volgens mij is die puur financiële motivatie niet de juiste insteek voor een cafetariaplan. Ik vind dat zo’n plan vooral moet uitgaan van een duidelijk bepaalde strategie. Een bedrijf dat moeilijk bereikbaar is, heeft er belang bij om werknemers extra mobiliteitsopties aan te bieden.’

Begeleiding door experten

Begeleiding door experten is aangewezen, vindt Patrick Van Hool. ‘Niet alleen omdat onze sociale en fiscale wetgeving een kluwen is, maar ook omdat de wetgeving verschilt van het ene tot het andere paritair comité. Bovendien moeten afspraken met werknemers in het kader van zo’n cafetariaplan telkens ook juridisch geformaliseerd worden. Alleen daarvoor al is een goede begeleiding nodig.’

‘En dan heb ik het nog niet eens gehad over de ingewikkelde wetgeving rond pakweg BTW-aftrek en BTW-verplichtingen. Het is bovendien ook belangrijk dat ook de werknemers goed geïnformeerd worden over de financiële impact van bepaalde keuzes en opties. Op hun loon, maar bijvoorbeeld net zo goed op hun eindejaarspremie of op hun pensioenrechten later.’

Kostenneutraal

Zo’n begeleiding kost natuurlijk geld, maar dit hoeft volgens Patrick Van Hool geen struikelblok te zijn. ‘Je kan als werkgever perfect vertrekken vanuit een bepaalde loonkost en een cafetariaplan ontwikkelen dat kostenneutraal is. Zo blijft de totale loonmassa ongewijzigd, maar je bindt je werknemers beter aan je bedrijf. Werknemers zullen een klein percentage van hun brutoloon inleveren, maar ze krijgen een cafetariaplan dat tegemoetkomt aan hun persoonlijke wensen en verwachtingen. Dit lijkt me de beste en meest realistische strategie.’

Gerelateerde artikels