Hoe stel ik een financieel plan op?

Auteur: By Partena Professional
Leestijd: 6min

Broedt u op een zakelijk idee? Dan wilt u natuurlijk weten of uw project rendabel is. Een onontbeerlijk deel van uw business plan is dan ook het financieel plan. Het geeft u en potentiële investeerders inzicht in toekomstige uitgaven en investeringen en vermijdt onaangename verrassingen. Het ondernemingsloket SmartStart van Partena Professional legt u uit wat een financieel plan inhoudt en hoe u eraan begint.

Of u nu een eenmanszaak begint of een vennootschap, een ondernemingsplan en het bijhorend gedetailleerd financieel plan opstellen is altijd een goed idee. U krijgt een goed beeld van wat de toekomst brengt. Het laat u ook toe om uw oorspronkelijk idee eventueel nog bij te sturen als de cijfers zouden tegenvallen. Zo behoedt u zich voor financiële valkuilen na de opstart van uw onderneming.

Wat is een financieel plan?

Een financieel plan vormt een belangrijk onderdeel van het business plan. Het brengt alle uitgaven en investeringen voor de eerste jaren in kaart en helpt u om meer inzicht te vergaren over de financiële haalbaarheid van uw project.

Misschien vraagt u zich af waarom u een financieel meerjarenplan nodig heeft? Want u hebt geen zin om tijd te verliezen. U bruist van energie en wilt zo snel mogelijk van start gaan. Toch kan het handig zijn om even stil te staan bij de financiële kant van uw zaak.

De voordelen van een financieel plan

Met een goed financieel plan vermijdt u niet alleen onaangename verrassingen, maar overtuigt u ook potentiële partners of investeerders. Uw passie kan aanstekelijk werken, maar zonder een realistisch plan met concrete cijfers blijft uw project vaak een ‘idee’.

Als u een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht, bent u zelfs verplicht om een financieel plan op te stellen en neer te leggen bij een notaris. Gaat uw bedrijf binnen de 3 jaar na opstart failliet? Dan kunnen u en uw vennoten aansprakelijk worden gesteld als uit het financieel plan blijkt dat u niet voldoende startkapitaal heeft voorzien.

Waaruit bestaat een financieel plan?

Een financieel plan omvat verschillende onderdelen, zoals:

  1. een investeringsplan

  2. een financieringsplan
  3. een resultatenberekening
  4. een overzicht van de cashflow

Het houdt u met twee voeten op de grond en geeft u een realistisch beeld van wat u als zelfstandige te wachten staat.

Investeringsplan

Binnen het investeringsplan berekent u hoeveel middelen u nodig heeft voor de opstart van uw onderneming. Dit zijn kosten die u zult moeten maken nog voor u een eerste klant heeft. Bijvoorbeeld de aankoop of huur van een pand en de inrichting ervan, de aankoop van machines en grondstoffen…

Maak hierin een onderscheid tussen vaste activa, realiseerbare activa en beschikbare activa:

  • Vaste activa blijven gedurende een lange periode in de onderneming en kunnen niet makkelijk in cash geld omgezet worden, bijvoorbeeld: aankoop pand, aankoop bedrijfswagen, notariskosten…
  • Realiseerbare activa kunt u wél op korte termijn omzetten in cash geld, bijvoorbeeld uw voorraad grondstoffen of goederen
  • Beschikbare activa zijn permanent ter beschikking en vormen het kapitaal van uw onderneming, bijvoorbeeld geldreserves op uw rekening

Financieringsplan

In het financieringsplan toont u aan hoe u de nodige investeringen zal bekostigen. Hieruit blijkt snel of u over voldoende middelen beschikt om alle investeringen te betalen. U gaat na hoeveel kapitaal u zelf kunt investeren en hoeveel u moet lenen bij de bank of investeerders. Vergeet niet: geld lenen kost ook geld en hoe minder u afhankelijk bent van externe investeerders, hoe steviger u in uw schoenen staat. Wist u dat u als startende ondernemer, onder bepaalde voorwaarden, recht heeft op subsidies van de Vlaamse Overheid? Laat geen kansen liggen en onderzoek welke mogelijkheden voor u interessant zijn. Een overzicht van de verschillende subsidies vindt u op vlaio.be.

Als uw financieringsbedrag gelijk is aan het investeringsbedrag, is uw bedrijf niet per se financieel gezond. De cashflow van uw bedrijf of het liquiditeitsplan speelt ook een belangrijke rol. We komen hier later nog op terug.

Resultatenrekening

De resultatenrekening geeft een overzicht van uw maandelijkse inkomsten, uitgaven en overschotten. Het is belangrijk dat u stilstaat bij de maandelijkse vaste kosten, bijvoorbeeld uw loon. De resultatenrekening of break-even analyse vertelt u hoeveel cash u steeds beschikbaar moet houden en hoe groot uw maandelijkse omzet minimaal moet bedragen om alle kosten te dekken.

Wanneer uw omzet break-even is, heeft u noch verlies, noch winst gemaakt. Pas wanneer uw omzet boven het break-even punt uitstijgt, is uw bedrijf winstgevend. Hou bij deze berekeningen rekening met de praktische haalbaarheid van de vooropgestelde omzet. Misschien rekent u op 10 werkuren per dag, maar hoeveel van die werkuren kunt u werkelijk factureren? Met andere woorden: wees realistisch in uw berekeningen.

Cashflow

Uw inkomsten en uitgaven zullen niet altijd evenredig verdeeld zijn. Een project levert misschien pas na enkele maanden winst op, maar ondertussen blijven de uitgaven zich opstapelen. Het is daarom belangrijk om een maandelijks overzicht van uw liquide middelen op te maken.  

In een cashflow-overzicht verzamelt u alle factoren die invloed hebben op uw inkomsten en uitgaven zoals inkomsten uit de verkoop van uw product, uitgaven voor de aankoop van grondstoffen, uitbetaling van lonen, kapitaalaflossingen, betalingen van intresten… Het verschil tussen beide geldstromen bepaalt de cashflow van uw onderneming en geeft u een goed overzicht van waar en wanneer er tekorten kunnen ontstaan, en wat de reden is.  

Wie kan u helpen bij het opstellen van uw financieel plan?

Het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) stelt gratis een voorbeeld van een financieel plan ter beschikking. Op basis hiervan kunt u alleen of samen met uw vennoten en/of boekhouder aan de slag. Of misschien heeft uw boekhouder wel een Excel template van een financieel plan voor u ter beschikking?

Daarnaast heeft UNIZO Startersservice een gratis online tool ontwikkeld die u helpt bij het opstellen van een financieel plan. Stap voor stap gidst de UNIZO Startsimulator u door de vele noodzakelijke onderdelen van een financieel plan.

Als u alle voorbereidingen heeft getroffen, kunt u via het digitale ondernemersloket SmartStart Online van Partena Professional uw bedrijf inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), uw btw-nummer aanvragen of u aansluiten bij Compass, het sociaal verzekeringsfonds van Partena Professional.