Hittegolf op kantoor: mogen mannen in korte broek naar het werk?

Auteur: Partena Professional (HR expertise)
Leestijd: 4min

Als de buitentemperaturen hoog oplopen, is het niet altijd mogelijk de hitte buiten te houden. Dat geldt ook voor de werkplek. Kantoorwerk of buitenwerkzaamheden kunnen hinder ondervinden van teveel zon en/of hoge temperaturen. Voor vrouwelijke collega’s biedt de garderobe vaak wat luchtiger vestimentaire alternatieven. Hebben mannen ook het recht om de lange broek in te ruilen voor een korter exemplaar? En wat moet de werkgever voorzien als het te warm is?

Als de temperaturen stijgen, mogen broeken dan korter?

Mogen vrouwen én mannen naar het werk komen in korte broek als het te warm is? Dat hangt af van de sector waarin men werkt. Zo kan het in een bepaalde sector verplicht zijn om een bepaald uniform te dragen omwille van hygiënische redenen. Dergelijke afspraken moeten duidelijk overeengekomen worden in een collectieve arbeidsovereenkomst.

Werkgevers hebben ook het recht om een bepaalde "dresscode" op te leggen gebonden aan een specifieke functie, maar dit moet altijd gebeuren "zonder discriminatie en op een objectieve manier". Dit moet duidelijk worden vermeld in de arbeidsreglement. Daarom, als het arbeidsreglement niet uitdrukkelijk bepaalt dat mannen geen korte broeken mogen dragen of dat ze niet verplicht zijn om een bepaalde "dresscode" te respecteren, hebben ze in theorie het recht om naar korte broek op het werk. Natuurlijk past men ook best de regels van het gezond verstand toe, voor men de keuze maakt…

Wanneer moet de werkgever maatregelen nemen?

De werkgever moet bepaalde maatregelen nemen wanneer bepaalde temperaturen worden overschreden. Welke temperaturen dat zijn, hangt af van de fysieke werkbelasting waaraan de werknemer wordt blootgesteld. Hiervoor hanteert men een zogenaamde maximale waarden binnen de WBGT-index.

Fysieke werkbelasting

Maximale WBGT-index

Licht of zeer licht

29 °C

Halfzwaar

26 °C

Zwaar

22 °C

Zeer zwaar

18 °C

Het is de arbeidsgeneesheer die vaststelt hoeveel fysieke inspanning een bepaald soort werk vraagt. Als aanduiding kunnen een aantal voorbeelden helpen: secretariaatswerk (zeer licht), handenarbeid aan een tafel (licht), staande arbeid (halfzwaar), grondwerken (zeer zwaar). Meer informatie over de WBGT-index is te vinden op http://www.werk.belgie.be rubriek 'Welzijn op het werk/Omgevingsfactoren en fysische agentia/Thermische omgeving').

Welke maatregelen moeten concreet worden genomen?

Wanneer bepaalde temperaturen worden overschreden, moet de werkgever een aantal maatregelen nemen:

  • beschermingsmiddelen (zonnescherm, hoofddeksel, …) ter beschikking stellen van werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling worden blootgesteld;
  • gratis aangepaste verfrissende dranken verstrekken;
  • binnen de 48 uur een verluchtingssysteem in de werklokalen installeren.

Blijft de hinder na deze termijn ondanks de genomen maatregelen blijft voortduren, moet de werkgever een arbeidsstelsel invoeren waar aanwezigheid op de werkpost wordt afgewisseld met rusttijd. Werkgevers kunnen ook contact opnemen met hun externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor bijkomend advies over te nemen maatregelen.

Duurt de hinder voort, wat onder meer kan blijken uit een rondvraag bij de werknemers, dan moet de werkgever rusttijden toestaan. Werkgevers kunnen ook contact opnemen met hun externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor bijkomend advies over te nemen maatregelen.

Hij of zij kan bovendien autonoom beslissen om tijdelijke werkloosheid in te voeren. Tijdens deze periode krijgt de werknemer werkloosheidsuitkeringen van de RVA die, onder meer in de bouwsector, aangevuld worden met een vergoeding uit een fonds voor bestaanszekerheid.

Gerelateerde artikels