Het grote salarisvraagstuk: verdienen uw medewerkers wel wat ze verdienen?

Auteur: Partena Professional (HR expertise)
Leestijd: 5min

“Hoe bepaal ik het correcte loon van mijn werknemers?” - misschien heeft u zich deze vraag al eens gesteld. Verdienen ze wel genoeg? Of heeft u juist het gevoel dat u zelf verdrinkt in de loonkosten? Dit is immers een vaak terugkerend probleem in België, waar de loonkosten tot de hoogste van heel Europa behoren.

Hoe kunt u dus weten of uw verloningsbeleid correct is? En hoe bepaalt u best het salaris van uw werknemers? Hieronder vindt u de antwoorden op al uw vragen.

Hoe het loon bepalen van uw werknemers?

Wanneer een werknemer zijn contract ondertekent zal hij misschien willen onderhandelen over het voorgestelde loon. U kunt hier echter niet zomaar een willekeurig bedrag op plakken, aangezien er verschillende factoren zijn die een basisloon mee bepalen. De sector, de functie, het diploma, de ervaring, anciënniteit… Het zijn allemaal elementen die mee een rol spelen. En dat is trouwens niet alles: er zijn nog andere systemen waar u zich als werkgever op kunt baseren:

 1. Het loonbarema: dit systeem rangschikt lonen op basis van functie en ervaring. Een eventuele stijging hangt dus af van de functie en van de vaardigheden van de werknemer.
 2. Het salarisbereik: uw werknemer begint aan een minimumbedrag, en naarmate zijn prestaties verbeteren stijgt ook zijn loon. Die stijging hangt dus af van de prestaties van de werknemer.
 3. Een marktconform salaris: dit betekent dat het salaris in lijn ligt met het gemiddelde loon van werknemers met een vergelijkbare functie in een vergelijkbare sector.

Wat houdt het basisloon van uw werknemers allemaal in?

Het basisloon van een werknemer is zijn maandelijkse brutoloon, vóór de aftrek van fiscale en sociale inhoudingen.

Het basisloon bevat:

 • de vergoeding voor de effectief gepresteerde uren
 • premies en commissies
 • de vergoeding voor de afwezigheidsuren (ziekte of verlof) waarvoor de werknemer zijn normale loon behoudt
 • vakantiegeld, opgesplitst in:
  • enkel vakantiegeld: het normale loon dat u zou betalen als uw werknemer op de vakantiedag had gewerkt
  • dubbel vakantiegeld: vakantiegeld dat u extra toekent, en dat ruwweg overeenkomt met vier weken loon

Van dit basisloon moeten nog sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing worden afgetrokken. Het resterende bedrag is het loon dat u aan uw werknemers toekent. Om te weten of uw uitgekeerde lonen marktcompetitief zijn, kunt u deelnemen aan de Salarisbenchmarking van Hudson en een gratis analyse ontvangen.

Wilt u weten hoeveel het nettoloon bedraagt dat uw werknemers ontvangen? Of wilt u berekenen welk brutoloon overeenkomt met het nettoloon dat een nieuwe kandidaat vraagt? Dat berekent u gemakkelijk met onze bruto-netto calculator.

Hoe uw loonpakket optimaliseren?

Om een loonvoorstel te optimaliseren moet u niet per se het bedrag verhogen dat de werknemer zal ontvangen. Met het Cafetariaplan bijvoorbeeld kunnen uw werknemers zelf hun loonpakket samenstellen. Het gaat dus om een pakket op maat, aangepast aan de behoeften van elke werknemer én van het bedrijf: de ene persoon verkiest een lager nettoloon en een bedrijfswagen, terwijl de andere liever een smartphone heeft en een abonnement op het openbaar vervoer. Deze flexibiliteit sluit 100% aan op de wijzigende behoeften van de arbeidsmarkt. Er zijn dan ook voordelen aan verbonden voor zowel de werknemers als de bedrijven die deze mogelijkheid bieden.

Het invoeren van een cafetariaplan is echter wel administratief en juridisch complex. Kies dus voor een partner die u hier goed in begeleidt, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent. MyChoice van Partena Professional kan het volledige Cafetariaplan, van A tot Z, van u overnemen en afstemmen op de noden van uw onderneming.

Het is immers belangrijk dat uw plan in lijn is met uw HR-strategie. Een cafetariaplan is geen “one fits all” oplossing, dus zorg ervoor dat het plan aansluit op de specifieke behoeften van uw bedrijf.

Wilt u een coherent en marktconform beloningsbeleid ontwikkelen? Uw loonkosten optimaliseren? Dankzij de samenwerking tussen Partena en Hudson kunt u de marktcompetitiviteit van uw verloning correct analyseren en, indien nodig, uw beloningsbeleid aanpassen. Contacteer Partena Professional.

Gerelateerde artikels