Het business model canvas

Auteur: By Partena Professional
Leestijd: 5min

Het ‘business model canvas’ is wellicht de bekendste methode voor het opstellen van een ondernemingsplan. Het omvat 9 bouwstenen die alle aspecten van de onderneming in kaart brengen - een must voor elke zichzelf respecterende starter. Caroline Delloy van het ondernemingsloket SmartStart van Partena Professional legt uit hoe het precies werkt.

Hoewel u als oprichter van een eenmanszaak niet verplicht bent een businessplan op te stellen, raden we het toch aan. Het verplicht u namelijk na te denken over alle aspecten van uw onderneming, zowel strategisch als financieel. Bovendien blijft het businessplan ook waardevol na de oprichtingsfase.

Wat is het business model canvas? 

Er bestaan heel wat templates voor het opstellen van een ondernemingsplan, maar het business model canvas is wellicht het bekendste. De methode werd ontwikkeld door Alex Osterwalder en brengt alle facetten van een succesvolle onderneming overzichtelijk in kaart. Op die manier helpt het instrument u de juiste vragen te stellen tijdens de opstartfase.

De structuur van het business model canvas 

  • Onderaan staan de geschatte kosten en opbrengsten
  • Centraal de waardepropositie - wat u uw klanten te bieden hebt
  • Links somt u op hoe u die waarde tot stand brengt: welke partners, welke hulpbronnen u gebruikt en welke activiteiten u uitoefent
  • Rechts komt informatie over uw klanten en leveranciers en hoe u de relatie met hen versterkt

De 9 bouwstenen van het business model canvas 

Alles samen bestaat het business model canvas uit 9 verschillende bouwstenen. Hieronder bespreken we ze in detail.

1) Value proposition

De value proposition (of waardepropositie) is het product of de service waarmee u klanten finaal over de streep trekt. Eenvoudig gezegd: waarom moeten klanten bij u en niet bij een concurrent kopen? Bepaal in welke markt uw onderneming actief is en tracht zo concreet mogelijk weer te geven wat u onderscheidt van de concurrentie. Zijn uw producten beter, is uw service uitgebreider? Hoe concreter de antwoorden, hoe beter u gewapend bent.

2) Customer segments 

Wie zijn uw klanten? Wat is hun opleidingsniveau? Waar wonen ze en wat is hun sociaal-economische achtergrond? Richt u zich op consumenten (B2C) of bedrijven (B2B)? Kunt u een onderverdeling maken in verschillende types? Welk klantensegment is financieel het interessantst? Sta ook stil bij de behoeften van elke groep en bepaal hoe uw producten of diensten die wensen vervullen.

3) Channels 

Welke kanalen wilt u gebruiken om uw producten of diensten bij uw klanten te krijgen? Op welke manier zult u communiceren? Wanneer u online en offline kanalen combineert, bereikt u de grootste groep.

4) Customer relationships 

U wilt straks graag trouwe klanten die vaak terugkomen? Dan is het belangrijk dat u uw relatie met hen onderhoudt. Service is een uitstekend klantenbindingsmiddel, maar u kunt nog veel meer doen. Zet bijvoorbeeld in op contentmarketing om relevante en waardevolle informatie met uw doelgroep te delen. Klantenwerving is een van de belangrijkste voorwaarden van succesvol ondernemersschap.

5) Revenue streams 

Uw onderneming moet geld opbrengen, maar hoe dan precies? De ‘revenue streams’ zijn een opsomming van alle inkomstenbronnen: verkoop, verhuur, advertentie-inkomsten… Hoe bepaalt u de prijs van uw goederen en diensten? Werkt u met een vast tarief of berekent u de prijs per uur of per item? En hoeveel omzet hebt u nodig om winstgevend te zijn? De cijfers zijn cruciaal in elke onderneming.

6) Key partners 

Wie zijn uw belangrijkste leveranciers? Welke expertise mist u en hoe kunnen externe partners die leemte opvullen? Hebt u bijvoorbeeld geen kaas gegeten van bedrijfscommunicatie? Dan is een communicatiebureau aangewezen. De kosten daarvoor kunt u incalculeren. Zo komt u straks niet voor verrassingen te staan.

7) Key activities 

Wat zijn de kernactiviteiten van uw onderneming? Wat zijn de specifieke kwaliteiten van uw producten en/of diensten, en hoe gaat u die creëren? Zijn er eventueel bijproducten die van belang zijn? De antwoorden op deze vragen zijn cruciaal om straks ook uw klanten te overtuigen.

 8) Key resources 

Welke middelen hebt u om uw activiteiten uit te oefenen? Welke materialen en machines hebt u nodig? Neemt u vast personeel in dienst of werkt u met freelancers? Zijn er bepaalde patenten die u nodig hebt om uw activiteiten veilig te stellen?

9) Cost structure

Hoe zit de kostenstructuur van uw onderneming in elkaar? Hoe ziet de verhouding vaste/variabele kosten eruit? Waar kunt u schaalvoordeel halen en waar zijn besparingen mogelijk? Maak een zo volledig mogelijke oplijsting.

Uw business model canvas is klaar, wat nu? 

Zijn alle 9 bouwstenen ingevuld? Dan hebt u alvast een helder zicht op de uitdagingen die u de komende maanden te wachten staan. Geen paniek, het business model canvas biedt u een leidraad en houvast.

Nu uw ondernemingsplan klaar is, doet u er trouwens goed aan om de mening van een derde te vragen. Loop eens langs bij uw boekhouder of vraag raad aan een bevriende ondernemer. Hun feedback zorgt ongetwijfeld voor nieuwe inzichten. Stuur bij indien nodig en grijp ook na de opstartfase regelmatig terug naar uw business model canvas. Het is het strategisch en financieel kompas van uw onderneming.