Het arbeidsreglement

Auteur: Partena Professional (Legal expertise)
Leestijd: 2min

Het verplichte arbeidsreglement is het huishoudelijk reglement van uw onderneming, waarin u informatie verstrekt over:

 • de werking, de organisatie van arbeid, en specifieke plichten van uw onderneming
 • de rechten en plichten van uw werknemers

Een goed opgesteld arbeidsreglement voorkomt dat u voor verrassingen komt te staan. Besteed er dus voldoende tijd aan!

Voor wie?

Zodra u een werknemer in dienst neemt, moet u – ongeacht uw ondernemingsvorm – een arbeidsreglement opstellen, behalve voor:

 • artsen, apothekers, tandartsen
 • stagiairs die zich voorbereiden op bovenvermelde beroepen
 • PWA’ers
 • werknemers in een familiale onderneming

Wat?

U stelt in principe één arbeidsreglement op voor heel uw onderneming.

Onderdelen van het arbeidsreglement:

 • verplichte informatie: uurregeling, vakantiedagen, loon, duur van de opzegtermijnen, sancties bij mogelijke inbreuken, bepalingen over jaarlijkse vakantie en arbeidsongevallen, vertegenwoordiging van de werknemers, collectieve arbeidsovereenkomsten en andere collectieve akkoorden, beleid inzake alcohol- en druggebruik, maatregelen die werknemers beschermen tegen pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, …
 • facultatieve informatie: elke andere juridisch bindende bepaling tussen u en uw werknemers. Bijvoorbeeld: bepalingen rond de opvang van nieuwe werknemers, procedures rond afwezigheid, ...

Hoe?

 • Laat een ontwerp opmaken van het arbeidsreglement via uw sociaal secretariaat
 • communiceer het ontwerp aan uw werknemers
 • stel een register ter beschikking, waarin uw werknemers gedurende vijftien dagen opmerkingen mogen noteren
 • verzend het ontwerp en het register naar de ambtenaar van de sociale inspectie

Het nieuwe arbeidsreglement treedt in werking:

 • afficheer het arbeidsreglement op elke plaats waar u mensen tewerkstelt
 • bezorg uw werknemers een kopie van het reglement, alsook van elke wijziging

Waarom?

U bent wettelijk verplicht om de werking van uw bedrijf in een arbeidsreglement vast te leggen. Is uw arbeidsreglement onvolledig? Leeft u de procedures niet na? Dan riskeert u strafrechtelijke en administratieve sancties.

Voorkom problemen en doe een beroep op de experts van Partena Professional! 

Zo stelt u een arbeidsreglement op dat perfect is afgestemd op úw organisatie.

 

Gerelateerde artikels