Het aantal Belgische werknemers dat van werk veranderde steeg tussen januari en juli 2022 tot 4,54%

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 2min

Brussel, 12 september 2022 – Volgens de resultaten van een nieuwe studie van Partena Professional verlaat tussen 14 en 15% van de werknemers zijn bedrijf en gaat ongeveer hetzelfde percentage er aan de slag. Partena Professional stelt geen fenomeen van massale ontslagnemingen vast, maar het aantal werknemers dat tijdens de eerste 7 maanden van 2022 zijn ontslag gaf, is licht hoger dan in dezelfde periode van 2020 en 2021.

Wordt België getroffen door een golf van ontslagnemingen of veranderingen van werk? Niet echt, zo blijkt uit de meest recente studie van Partena Professional. “Toch zien we dat in vergelijking met de gegevens van 2020 en 2021 dat het aantal werknemers dat zijn werknemer verliet, gestegen is: het was 2,91% van de steekproefgroep tussen januari en juli 2020, vervolgens 3,58% voor de eerste zeven maanden van 2021 en tot slot 4,54% voor dezelfde periode in 2022,” aldus Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional.

Opmerkelijk is ook dat het aantal vertrekkers bij werknemers van 30 jaar of minder stabiel blijft, namelijk tussen 1 en 1,6% tussen januari 2020 en juli 2022. Werknemers tussen 31 en 49 jaar worden blijkbaar mobieler op de arbeidsmarkt. Slechts 3,20% van hen had zijn werknemer verlaten in 2022, tegenover 3,80% in 2021 en vervolgens 4,80% in 2022. Een vergelijkbare tendens zien we bij de 50-plussers. Ook zij veranderen steeds vaker van werk: 0,80% in 2020, 1% in 2021 en 1,40% in 2022.

Stabiel aantal ontslagen

Het aantal werknemers van wie het contract werd verbroken door de werkgever is min of meer stabiel gebleven. Het bedroeg respectievelijk 4,58% tijdens de eerste 7 maanden van 2020, 4,39% in 2021 en 5,10% tijdens dezelfde periode in 2022.

Een absolute minderheid zag zijn contract verbroken om medische redenen, maar ook dit percentage stijgt sinds 2020, namelijk van 0,12% tot 0,26% van de steekproefgroep in 2021 en vervolgens tot 0,36% voor de eerste 7 maanden van elk jaar.

 

Studie gebaseerd op een steekproefgroep van 148.000 werknemers met een contract van onbepaalde duur, aangesloten bij Partena Professional tussen 1/7/2021 en 31/7/2022.

Gerelateerde artikels