Hervorming van het wetboek van vennootschappen: welke impact is er voor mij, starter?

Auteur: By Partena Professional
Leestijd: 5min

Met de grove borstel

Wat betreft de oprichting van vennootschappen, hun werking en de verplichtingen die eruit voortvloeien, wordt de complexiteit sterk verminderd. Het aantal vennootschapsvormen zal van 17 naar... 9 worden verminderd. Een aanzienlijke inspanning die is bedoeld om het bestaande juridische kader te vereenvoudigen en te moderniseren. De hervorming van de vennootschappen zou op die manier de ondernemingszin moeten aanwakkeren. Op het eerste zicht de moeite waard dus.

Segments Small NL

Wie zijn de 4 overlevers?

Van de 9 vennootschapsvormen die nog mogelijk zijn, zijn er 4 die nu al bestaan: de naamloze vennootschap (NV), de besloten vennootschap (BV) ‘nieuwe versie’, de coöperatieve vennootschap (CV) en de maatschap zonder rechtspersoonlijkheid. Dat zijn zo wat de vormen die het vaakst voorkomen. 

Elke zelfstandige wordt beschouwd als een bedrijf

Alsof het niets is, vindt een kleine revolutie plaats. Met de hervorming van de vennootschappen is elke zelfstandige ondernemer voortaan een ‘onderneming’. Kortom, er zullen nog enkel zelfstandigen met een ondernemingsstatuut zijn (‘rechtspersoon’). De zelfstandigen ‘als natuurlijk persoon’ (een fotograaf, stilist...), de vrije beroepen en zelfs de vzw’s zullen allemaal onderneming worden. Het onderscheid tussen burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschappen verdwijnt.

Vervanging van de BVBA door BV

De BVBA (net als zijn varianten de EBVBA en de BVBA Starter) ruimt plaats voor de BV. Wanneer u een vennootschap opstart, zal u dus waarschijnlijk kiezen voor de nieuwe BV (besloten vennootschap): deze richt zich vooral op kleine en middelgrote ondernemingen. En wat meer is: u kan die zelf oprichten. Wat wil men met deze BV ‘nieuwe versie’ bereiken? Het zou de courantste en meest flexibele rechtsvorm onder de Belgische ondernemers moeten worden.

Gedaan met ‘startkapitaal’ om een eigen onderneming op te richten!

Zonder twijfel de meest symbolische verandering van deze hervorming: een vennootschap oprichten kan nu met nul euro kapitaal. Een kandidaat-ondernemer zal een vennootschap kunnen oprichten zonder dat hij daarvoor centen moet neertellen. Dat geldt voor de BV (Besloten Vennootschap) en de CV (Coöperatieve Vennootschap). Om een BVBA op te richten moet vandaag nog een startkapitaal van € 18.550 worden neergeteld (met een bankbewijs van € 6.200 wanneer langs de notaris wordt gepasseerd) en € 12.400 voor een EBVBA. Maar ook al is er geen startkapitaal meer nodig, de oprichter(s) van een BV moeten wel nog een vermogen voorzien waarmee de activiteit kan worden ontwikkeld en het financieel plan moet gedetailleerder zijn.

Vrijheid van vestiging van de maatschappelijke zetel

Een ondernemer kan vrij kiezen waar in Europa hij zich vestigt. Het vennootschapsrecht van het land waar de statutaire zetel is gevestigd, zal van toepassing zijn. We nemen het voorbeeld van een onderneming met maatschappelijke zetel in Frankrijk, terwijl de productiesite en de dagelijkse organisatie in België zijn gevestigd. Het Franse vennootschapsrecht zal van toepassing zijn (en niet meer het Belgische vennootschapsrecht). De vennootschappen zullen niet meer, zoals nu het geval is, afhangen van de plaats waar de werkelijke zetel (de hoofdzetel) is gevestigd. De bedoeling is om België aantrekkelijker en competitiever te maken ten opzichte van Frankrijk of Nederland waar de vrijheid van vestiging geldt.

Binnenkort al van kracht

De hervorming bestaat uit heel wat wijzigingen en nieuwigheden. Aantal oprichters (bv. één oprichter volstaat voor een BV maar ook voor een NV), aansprakelijkheid van de vennoten, stemrecht van de aandeelhouders (bv. de verplichte gelijkheid van aandelen wordt afgeschaft voor de CV en de BV), formaliteiten (een maatschap zal zich verplicht moeten inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen), mogelijkheid om aktes van neerlegging in het Engels op te stellen... Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen zal van toepassing zijn voor elke nieuwe vennootschap of vereniging die vanaf 1 mei 2019 wordt opgericht.

Meer weten