7 mogelijke vennootschapsvormen … hoe maakt u de keuze?

Auteur: Partena Professional (Legal expertise)
Leestijd: 3min

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen treedt in voege vanaf 1 mei 2019.  Het nieuwe wetboek is moderner, eenvoudiger en meer flexibel! Wat is de belangrijkste nieuwigheid? Het aantal mogelijke vennootschapsvormen reduceert drastisch van 17 tot 9, wat een aanzienlijke vereenvoudiging met zich meebrengt.

De mogelijkheid om een vennootschap op te richten als rechtspersoon heeft diverse voordelen, met name:

  • het geeft de mogelijkheid tot een betere persoonlijke bescherming,
  • men kan een gunstiger fiscaal regime genieten,
  • er zijn verschillende mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

Elke vennootschapsvorm heeft zijn specifieke eigenschappen, waaronder:

  • het minimum aantal vennoten,
  • de verplichting om over startkapitaal te beschikken,
  • de verplichting om de statuten te laten opstellen door een notaris,
  • de mate waarin u zich persoonlijk verantwoordelijk stelt.

U houdt best met al deze eigenschappen rekening wanneer u een vennootschap wenst op te richten, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Uw keuze wordt ook mee bepaald door uw specifieke situatie, uw middelen, uw ambities en uw doelstellingen op lange termijn.

Hierbij is belangrijk dat u zich laat adviseren door specialisten ter zake. Uiteraard kunt u terecht bij uw boekhouder. Maar u kunt zich ook richten tot een vennootschapsexpert van Partena Professional voor persoonlijk advies op maat. Maak daarvoor eenvoudig een afspraak bij een kantoor van Partena Professional bij u in de buurt.

7 vennootschapsvormen

Het nieuwe wetboek geldt voor vennootschappen en verenigingen die opgericht worden vanaf 1 mei 2019.

Bijvoorbeeld: Als u een BV opricht op 20/05/2019, is het nieuwe wetboek van toepassing. U hoeft dan geen minimumkapitaal meer neer te leggen van 18.550 €, zoals dat voor de hervorming wel het geval was. Deze wettelijke drempel is dus opgeheven voor bv’s. Het is voortaan aan de oprichters van een bv om voldoende startkapitaal te verzamelen.

Wat met bestaande vennootschappen ?

Voor deze vennootschappen treedt de wet pas in voege vanaf 1 januari 2020. Vanaf die datum start een overgangsperiode van 4 jaar waarbinnen de statuten aangepast moeten worden en de juridische vorm mogelijks aangepast moet worden. Dit laatste is het geval indien de vorm van de vennootschap verdwijnt volgens de nieuwe wetgeving.

Indien bestaande ondernemingen hun statuten aanpassen voor 2020, geldt ook het nieuwe wetboek.

Bestaande ondernemingen die geen initiatief nemen om de nodige aanpassingen te doen tegen 1 januari 2024 zullen automatisch omgevormd worden.

Bijvoorbeeld: De comm. VA (Commanditaire vennootschap op aandelen) verdwijnt als juridische vorm. Wanneer u uw vennootschap niet omvormt en geen statutenwijziging doorvoert voor 2024, wordt uw comm. VA automatisch omgevormd tot een BV.

Samenvatting van de wijzigingen

Segments Small NL

Gerelateerde artikels