Hervorming van de schoolkalender: wat betekent dit voor de ondernemingen?

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 05/09/2022 - 08:56
Laatste update: 01/09/2023 - 15:36

Er is lang over gesproken, maar nu is het zover: in september 2022 is de schoolkalender hervormd. Voor de Federatie Wallonië-Brussel zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd zoals een verkorting van de zomervakantie en een verlenging van de krokus- en herfstvakantie. Deze hervorming is echter alleen van toepassing voor leerlingen in de Franse Gemeenschap (behalve voor het hoger onderwijs), wat ongetwijfeld gevolgen heeft voor de ondernemingen. Hoe moeten vakantieaanvragen worden behandeld? Wie kan wanneer vrij nemen? Zijn er oplossingen voor werknemers die meer verlof willen opnemen tijdens de verlengde periodes? Catherine Legardien, Legal Expert, legt uit.

Vakantieaanvragen: zijn er voorrangsregels?

De hervorming zal ervoor zorgen dat werkgevers op verschillende tijdstippen met vakantieaanvragen te maken zullen krijgen. Bovendien zullen de vakantieaanvragen tijdens de zomer waarschijnlijk in een kortere periode geconcentreerd zijn (7 weken in plaats van 9). “Om te weten hoe je vakantieaanvragen moet beheren, baseren we ons op de toewijzingsregels die zeggen dat werknemers met schoolgaande kinderen bij voorkeur verlof moeten krijgen tijdens de schoolvakanties,” legt Catherine Legardien uit.

“Ook belangrijk is dat een werkgever elke werknemer minstens 2 weken aaneensluitende vakantie moet toekennen in de periode van 1 mei tot 31 oktober, tenzij de werknemer uitdrukkelijk te kennen geeft dat hij dat niet wenst. Maar in ieder geval moet er een ononderbroken vakantieperiode van één week zijn,” vervolgt Catherine Legardien.

Om de voorrangsregels voor iedereen duidelijk te maken, is het van belang dat zij in het arbeidsreglement worden opgenomen. “In het arbeidsreglement zou bijvoorbeeld kunnen worden vastgelegd wat er moet gebeuren wanneer de werkgever om organisatorische redenen niet positief kan reageren op alle gelijktijdige aanvragen. We denken bijvoorbeeld aan een regel die gebaseerd is op anciënniteit of gezinssituatie, of een regel die rekening houdt met wat het jaar voordien werd overeengekomen (beurtrol tussen de werknemers). Tot slot moet men altijd proberen om tot een consensus te komen binnen het team,” legt Catherine Legardien uit.

Gesplitst ouderschapsverlof of verlof zonder wedde: een oplossing voor ouders die meer vakantie willen nemen tijdens de verlengde periodes

In de Federatie Wallonië-Brussel worden de krokus- en herfstvakantie verlengd. Sommige ouders willen in deze periodes misschien meer dagen opnemen, zonder in te boeten op hun zomervakantie. Gesplitst ouderschapsverlof of verlof zonder wedde zouden voor deze ouders een oplossing kunnen zijn.

“Ouderschapsverlof in de vorm van een volledige schorsing van de prestaties kan worden opgesplitst en dus per week worden aangevraagd. Maar opgelet, deze splitsing is geen recht van de werknemer; de werkgever moet ermee akkoord gaan en zou het dus ook kunnen weigeren. Verlof zonder wedde is ook een mogelijkheid, maar net als voor gesplitst ouderschapsverlof is het voorafgaande akkoord van de werkgever vereist,” besluit Catherine Legardien. 

Gerelateerde artikels