Grondwettelijk Hof vernietigt cash for cars

Auteur: De Tijd (23/01/2020)
Leestijd: 2min

De regeling waardoor werknemers hun bedrijfswagen kunnen omruilen voor een nauwelijks belaste cashvergoeding wordt door het Grondwettelijk Hof vernietigd.

Met de cash-for-carregeling heeft de regering-Michel geprobeerd het aantal bedrijfswagens terug te dringen. Werknemers die hun wagen inruilden, kregen in de plaats een nauwelijks belaste cashvergoeding.

Het Grondwettelijk Hof heeft die regeling vernietigd. De christelijke vakbond ACV, het socialistische ABVV en drie klimaatorganisaties hadden een klacht ingediend tegen de wet. 

Een van de redenen is dat cash for cars leidt tot een ongelijke fiscale behandeling van loon. Het cashvoordeel dat in de plaats van de wagen komt, wordt minder belast dan gewoon brutoloon. Omdat enkel wie een bedrijfswagen heeft een beroep kan doen op dat fiscaal gunstregime, ontstaat een discriminatie.

Een andere reden is dat de regeling onvoldoende garanties biedt dat er uiteindelijk minder wagens zijn. Wie de cashvergoeding krijgt, kan die immers gebruiken om een tweedehandswagen te kopen.

'Zowel de algemene opzet als bepaalde aspecten van de concrete uitwerking zijn problematisch in het licht van de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie', oordeelt het Grondwettelijk Hof. 

De vernietiging van de regeling gaat in op het einde van dit jaar. Mensen die al in het systeem zijn gestapt, krijgen zo de tijd alternatieven te zoeken. De cash-for-carregeling bleek tot nog toe weinig populair.

Het mobiliteitsbudget, het alternatief dat de sociale partners hebben uitgewerkt, blijft wel bestaan. Daarbij kunnen werknemers hun wagen inruilen en met het budget andere vormen van mobiliteit, zoals een treinabonnement, financieren. 

Het ACV reageert tevreden op de beslissing. 'Cash for cars lost mobiliteitsproblemen niet op, want de begunstigden kunnen verder een wagen blijven gebruiken. Daarnaast is het een onrechtvaardige fiscale koterij, voorbehouden aan werknemers die recht hebben op een bedrijfswagen. Daar wordt nu komaf mee gemaakt', zegt jurist Piet Van den Bergh.

Gerelateerde artikels