Extralegale voordelen: fiscaal en sociaal interessant

Auteur: Partena Professional (Legal expertise)
Leestijd: 3min

Er bestaan heel wat manieren om het loon van uw werknemers te optimaliseren en om hun koopkracht te verhogen, zónder grote hap uit uw budget. Want sommige extralegale voordelen zijn sociaal en fiscaal voordelig. Enkele voorbeelden …

Huwelijks- en anciënniteitspremie

U geeft uw werknemer een huwelijks- of anciënniteitspremie als een geschenk in natura, cadeaubonnen of geld. Onder bepaalde voorwaarden betaalt u geen socialezekerheidsbijdragen op de premies.

Pas op: u mag ze niet inbrengen als aftrekbare beroepskosten.

Gunsttarieven

Als werkgever mag u uw personeel gunsttarieven toekennen om producten of diensten van uw bedrijf te kopen. Onder bepaalde voorwaarden zijn die kortingen vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Deze sociale voordelen zijn verworpen uitgaven, die u toevoegt aan uw belastbare grondslag.

Parkeerkosten

Gebruiken uw werknemers hun privéwagen voor het woon-werkverkeer, of voor verplaatsingen tijdens hun job? Dan betaalt u als werkgever eventueel de parkeerkosten. Ofwel betaalt u de gemaakte parkeerkosten gewoon terug. Ofwel huurt u parkeerplaatsen in naam van uw onderneming, en stelt u ze gratis ter beschikking. U betaalt in principe geen socialezekerheidsbijdragen op de parkeerkosten die u terugbetaalt. En u mag de uitgaven bovendien aftrekken als beroepskosten.

Sport- en cultuurcheques

Wil u uw werknemers motiveren en tegelijk uw steentje bijdragen aan hun gezondheid, én aan het welzijn van de culturele sector? Beloon uw personeel dan met sport- en cultuurcheques! Onder bepaalde voorwaarden ontsnappen die cheques aan patronale en persoonlijke socialezekerheidsbijdragen. Op fiscaal vlak zijn de sport- en cultuurcheques vrijgesteld van belastingen. Ze mogen onder strikte voorwaarden als beroepskosten worden afgetrokken.

Bedrijfswagen

Nóg een extralegaal voordeel dat heel motiverend werkt? De bedrijfswagen! U stelt die gratis ter beschikking van uw werknemer – óók voor privégebruik. De bedrijfswagen wordt beschouwd als een voordeel van alle aard – inclusief de bijbehorende gevolgen – en is onderworpen aan bepaalde fiscale en sociale regels.

Kom meer te weten over bedrijfswagens.

Tegemoetkoming in het woon-werkverkeer

Als werkgever mag u tegemoetkomen in de kosten van het woon-werkverkeer van uw werknemers. En dat ongeacht het transportmiddel – openbaar vervoer, collectief vervoer georganiseerd door uw bedrijf… – én voor een groter aandeel dan de wet voorziet.

Lees er meer over.

Pc en/of internetverbinding

Geeft u uw werknemers gratis een pc (desktop of laptop) en/of een internetverbinding of -abonnement voor privédoeleinden? Dan wordt dat beschouwd als een loonvoordeel, waarop socialezekerheidsbijdragen worden ingehouden. Op fiscaal vlak trekt u de kosten voor deze terbeschikkingstelling af als beroepskosten.

Gsm

Net zoals bij een pc en/of een internetverbinding, wordt de gratis terbeschikkingstelling van een gsm voor privédoeleinden beschouwd als een loonvoordeel, onderworpen aan persoonlijke en patronale socialezekerheidsbijdragen. Gsm’s zijn voor de werknemer een voordeel van alle aard, en voor de werkgever aftrekbare beroepskosten.

Wil u meer weten over de verschillende extralegale voordelen? Het salaris van uw werknemers optimaliseren zónder uw budget onder druk te zetten? Vertrouw op de experts van Partena Professional. Ze voeren uw bedrijfsaudit uit, en zoeken samen met u naar de ideale oplossing!

Gerelateerde artikels