Eenmanszaak oprichten

Leestijd: 5min

Hoe richt u uw eenmanszaak op?

Samen met de bvba, of Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, is de eenmanszaak de meest voorkomende vennootschapsvorm. Maar hoe begint u daar nu aan? Waar moet u zoal rekening mee houden en welke voor- en nadelen brengt een eenmanszaak met zich mee? Partena Professional legt het u stapsgewijs uit.

Eenmanszaak, wat is dat nu eigenlijk?

Bij het opstarten van uw eigen zaak komt heel wat kijken. Zo is een van de belangrijkste keuzes die u moet maken, die van uw vennootschapsvorm. U heeft er niet voor gekozen een bvba op te richten, maar om een eenmanszaak op te richten. Daar zijn een heleboel voordelen aan verbonden en we sommen ze graag even voor u op.

Het belangrijkste is dat u in uw eenmanszaak alles zelf beslist en heel wat verplichtingen wegvallen. Zo moet u bijvoorbeeld niet over een bepaald minimumkapitaal beschikken of een kapitaal volstorten op een geblokkeerde rekening. Daarnaast is het opstellen van een business plan of financieel plan, net zoals het opvragen van een notariële akte, niet verplicht.

Uiteraard is het helaas niet allemaal rozengeur en maneschijn. Het grootste nadeel bij een eenmanszaak is dat u onbeperkt aansprakelijk bent. Aanvullend zijn alle financiële risico’s dus ook voor uw eigen rekening en zijn al de opbrengsten van uw zaak onderworpen aan personenbelasting. Maar hier komen we later nog uitgebreid op terug.

Wat zijn de verschillen tussen een eenmanszaak en e-bvba?

Wat zijn nu de verschillen tussen een eenmanszaak en de éénpersoons-bvba, want zoals de naam het al doet vermoeden is hier ook maar één oprichter nodig. Bij een éénpersoons-bvba kunt u genieten van beperkte aansprakelijkheid. Dit wil zeggen dat u in het geval van een faillissement slechts beperkt aansprakelijk bent.

Daarnaast moet u bij een éénpersoons-bvba voldoen aan een volstortingsplicht. Deze ligt zelfs dubbel zo hoog als  die van de traditionele bvba. Concreet wil dit dus zeggen dat u bij de oprichting van uw eigen zaak verplicht bent 14.400 euro te storten op een geblokkeerde rekening.

Hoe richt u uw eenmanszaak op?

Om te beginnen moet u testen afleggen om aan te tonen dat u over voldoende basiskennis van bedrijfsbeheer beschikt. Vervolgens opent u een aparte bankrekening voor uw zaak en vraagt u uw ondernemingsnummer aan. Dit kunt makkelijk bij ons online ondernemingsloket, Partena Professional SmartStart of ter plekke bij één van onze 35 kantoren.

Een andere belangrijke stap in het traject om uw eigen zaak te starten is u aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Waarom? De sociale bijdragen die u betaalt aan uw sociaal verzekeringsfonds dekken verschillende aspecten van uw sociaal statuut. Zoals bijvoorbeeld ziekteverzekering, pensioen, kinderbijslag en nog vele anderen. Vergeet niet dat u zich ten laatste een dag vóór de startdatum van uw zelfstandige activiteit moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Aansprakelijkheid bij een eenmanszaak

Zoals eerder al gezegd, bent u bij een bvba slechts beperkt aansprakelijk en bij een eenmanszaak hoofdelijk aansprakelijk. Wat wil dit nu eigenlijk zeggen? Stel dat uw zaak failliet gaat, dan kunnen de schuldeisers bij een bvba enkel beslag leggen op het geïnvesteerde kapitaal.

Bij een eenmanszaak bent u onbeperkt aansprakelijk en kan er dus beslag worden gelegd op al uw persoonlijke middelen. Het brengt dus een groot financieel risico met zich mee, maar gelukkig kan u een beroep doen op de automatische verschoonbaarheid. Concreet wil dit zeggen dat al uw schulden wegvallen en bijgevolg uw persoonlijk vermogen niet wordt aangesproken.

Aansprakelijkheid bij fraude

Een kleine kanttekening hierbij is wel dat dit niet geldig is bij fraude. Als er sprake is van slecht beheer of een kwaad opzet en dit kan bewezen worden, dan kunt u geen beroep doen op de verschoonbaarheid.

Vereenvoudigde boekhouding voor uw eenmanszaak

Bij een eenmanszaak heeft u een vereenvoudigde boekhouding, maar laat de benaming u niet misleiden, het is zeker niet eenvoudig. Kort samengevat moet u een volledig overzicht van alle uitgaven en inkomsten bijhouden in twee verschillende “boeken”.

  • Verkoopdagboek: hierin bewaart u een chronologisch overzicht van al uw facturen, met opeenvolgende factuurnummers.
  • Aankoopdagboek: hierin bewaart u een overzicht van alle uitgaven in functie van uw zaak.

Wist u trouwens dat kleine ondernemingen vrijgesteld zijn van btw? Draait uw bedrijf minder dan 25.000 euro omzet per jaar? Dan kunt u ervoor kiezen om vrijgesteld te worden van btw. Of dit een goed idee is voor uw situatie, vraagt u best even aan uw boekhouder of uw Partena Professional expert.

Hoeveel gaat naar vadertje staat?

Bij de eenmanszaak vallen uw belastingen onder personenbelastingen. Dit wil zeggen dat de belastingen berekend worden op de winst van uw eenmanszaak. Er wordt gewerkt met een soort van schijvensysteem waarbij u per inkomstenschijf een ander bedrag aan belastingen betaalt. Kortom, hoe meer winst uw zaak maakt, hoe meer belastingen u zal moeten betalen.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het zijn dat het voor uw situatie financieel aantrekkelijker is om toch maar naar een bvba over te stappen. Daar moet u jaarlijks vennootschapsbelasting betalen in plaats van personenbelastingen, wat in sommige gevallen een heel groot verschil is. Ook hiervoor neemt u best even contact op met uw boekhouder of een Partena Professional expert.

Eenmanszaak oprichten met SmartStart van Partena Professional

Eenmaal u uw ondernemingsnummer bij Partena Professional heeft aangevraagd kunt u pas echt aan de slag. Zo moet u uw onderneming laten inschrijven bij de KBO, Kruispuntbank van Ondernemingen. Waarom? Het is nu eenmaal een verplichting voor iedereen die zijn eigen zaak start.

Tenzij u start met een vrij beroep, kunt u ervan uitgaan dat u btw-plichtig bent en bijgevolg dus een btw-nummer nodig hebt. Ook dat brengt Partena Professional voor u in orde. Als laatste moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Uw ondernemingsnummer aanvragen bij Partena Professional is een eitje. U kan langsgaan in één van onze SmartStart kantoren of dit online regelen via het digitaal ondernemingsloket SmartStart Online.

Gerelateerde artikels