Een verzekering tegen arbeidsongevallen. Wat houdt dat in?

Auteur: By Partena Professional
Leestijd: 2min

Als zelfstandige kijkt u tegen nieuwe verplichtingen aan. Wanneer u personeel aanwerft, komt daar nog extra verantwoordelijkheid bij. Eén ervan is uw mensen beschermen tegen de gevolgen van een arbeidsongeval. Dat is trouwens wettelijk verplicht.

Welke arbeidsongevallen komen in aanmerking?

Een arbeidsongevallenverzekering treedt in werking bij:

  • ongevallen op het werk
  • ongevallen tijdens verplaatsingen van en naar het werk

‘Ongeval’ moet u trouwens letterlijk interpreteren, ziekte komt niet in aanmerking. Bovendien moet het ongeval te wijten zijn aan een externe, niet-lichamelijke factor.

Wat is de kostprijs?

De tarieven verschillen, naargelang het gaat om arbeiders of bedienden. Andere factoren die de prijs bepalen, zijn de bedrijfstak en de ongevallenstatistieken in uw onderneming. Wij rekenen het graag voor u uit.

Welke kosten vergoedt een arbeidsongevallenverzekering?

De gedekte kosten omvatten de medische kosten die uw werknemer moet maken. Ook prothese- en verplaatsingsonkosten vallen onder de arbeidsongevallenverzekering.

Is uw werknemer arbeidsongeschikt? Dan voorziet de verzekering ook in een schadevergoeding, zeg maar een vervangingsinkomen.
Overlijdt de werknemer ten gevolge van het ongeval, dan krijgen de rechthebbenden een bedrag (voor de uitvaartkosten) en rente uitbetaald.

Verplicht bij wet

Een arbeidsongevallenverzekering is wettelijk verplicht. Ziet u dat over het hoofd? Dan wordt u automatisch aangesloten bij een openbare instelling: het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO). U bent trouwens, in de meeste gevallen, verplicht om al uw werknemers bij dezelfde verzekeraar te laten verzekeren.

Andere verzekeringen

Behalve de arbeidsongevallenverzekering zijn nog meer verzekeringen aangewezen - of zelfs verplicht. Ons sociaal verzekeringsfonds Compass kan u hier alles over vertellen. Alvast een summier overzicht: