Een nieuwe bedrijfsvorm

Auteur: Partena Professional (Legal expertise)
Leestijd: 3min

Een nieuwe ondernemings- of bedrijfsvorm? Voordelen, nadelen en te nemen stappen

Om uw bedrijfsactiviteiten verder te ontplooien, kiest u eventueel een nieuwe ondernemingsvorm – ongeacht of u voorheen als natuurlijke persoon of als rechtspersoon werkte. Die wijziging impliceert weliswaar een aantal ongemakken, maar toch vooral voordelen – toch als u het goed aanpakt.

Voor- en nadelen van de overschakeling naar een nieuwe ondernemingsvorm

Wordt uw eenmanszaak een onderneming? Een fantastisch idee, met tal van voordelen:

 • de continuïteit van uw onderneming is bij uw overlijden verzekerd
 • in bepaalde ondernemingsvormen (nv, bvba, cvba, cva) is uw aansprakelijkheid beperkt tot uw persoonlijk aandeel in het bedrijf
 • het maximale belastingtarief van ondernemingen is lager dan dat van natuurlijke personen
 • de bijdragen voor een aanvullend pensioen zijn, onder bepaalde voorwaarden, fiscaal aftrekbaar voor ondernemingen

als u uw aandelen in uw bedrijf als natuurlijke persoon verkoopt, is dat in principe niet belastbaar

Hou wel in gedachten dat de omschakeling naar een nieuwe ondernemingsvorm ook een aantal nadelen inhoudt:

 • de inkomsten zijn géén persoonlijke eigendom, maar bedrijfseigendom
 • de oprichting en uitbating van een onderneming brengt een aantal formaliteiten en kosten met zich
 • bij de oprichting van een nieuwe ondernemingsvorm moet u een financieel plan opstellen, waarvoor u verantwoordelijk bent in geval van faillissement …

Stappen om uw ondernemings- of bedrijfsvorm te wijzigen

Van natuurlijke persoon naar rechtspersoon

Wilt u van uw eenmanszaak een onderneming maken? Richt u dan tot het ondernemingsloket Partena SmartStart voor:

 • de opheffing van uw eenmanszaak
 • de inschrijving van uw nieuwe onderneming als commerciële onderneming in de KBO

Nieuwe ondernemingsvorm

Hebt u al een onderneming en wilt u omschakelen naar een nieuwe ondernemingsvorm? Dan hoeft u zichzelf meestal niet tot het Ondernemingsloket te richten. Uw inschrijving in de KBO wijzigt alleen als u bedrijfsactiviteiten wijzigen. U moet wél bepaalde formaliteiten vervullen om de continuïteit van uw bedrijf te verzekeren, en om uw ondernemingsnummer te behouden. Voorts moet u:

 • een recente balans opstellen (minder dan drie maanden oud)
 • de juistheid van de balans laten bevestigen door een bedrijfsrevisor of accountant
 • een rapport laten opstellen door de ondernemingsraad of de manager, om de omschakeling naar een nieuwe ondernemingsvorm te motiveren; het rapport laten valideren op uw algemene vergadering
 • de wijziging van uw ondernemingsvorm in een notariële akte laten stipuleren voor publicatie in het Belgisch Staatsblad
 • de btw-administratie, de RSZ, het sociaal verzekeringsfonds, en de bank verwittigen
 • uw bedrijfsdocumenten aanpassen
 • enzovoort

Wilt u professionele ondersteuning bij de overschakeling naar een nieuwe ondernemings- of bedrijfsvorm? Vraag dan raad aan uw boekhouder of accountant, of aan de medewerkers van Partena Professional!

Gerelateerde artikels