Een eerlijkere, of eenvoudigere fiscaliteit?

Auteur: By Wim Eeckelaers
Leestijd: 3min

Ik had me voorgenomen niet té veel tijd te spenderen aan politiek in mijn blog, maar in deze tijden van de Amerikaanse presidentsverkiezingen blijft ook het gebakkelei van onze politici over verlaging (godzijdank) van vennootschapsbelasting tot verhoging van andere belastingen (waar vooral vermogens geviseerd worden) een steeds wederkerend nieuwsitem.

Oneerlijke belastingsverdeling tussen KMO's en grote bedrijven

Ben ik voor een eerlijkere fiscaliteit? Natuurlijk, maar meer nog, naar een eenvoudigere. In personenbelasting is er heus niet zo'n discrepantie tussen rijk en arm zoals er in onze media wordt afgespiegeld. Dat is er wél in het bedrijfsleven, en dan vooral in de vergelijking tussen KMO’s en grote bedrijven. Maar wanneer men grote bedrijven probeert te paaien door speciale rulings uit te werken of hen zelfs vrijstelt van enige vorm van vennootschapsbelasting om investeringen aan te trekken, komt dan bij niemand op om ons gehele vennootschapsbelastingsysteem in vraag te stellen?

Ik zal je enkele voorbeelden geven van ons absurd belastingsysteem waar je als kleine, startende onderneming mee worstelt. Toen ik een 16-tal jaar geleden begon met Cold Jet in Europa voerde ik onze producten in via België. Reeds van bij aanvang bracht ik meer dan 90% van onze producten aan de man buiten België. Bij het invoeren van onze producten moest ik dan btw betalen en slechts op 10% van onze producten kon ik maar btw heffen aangezien de rest geëxporteerd werd. Aangezien onze firma als startende onderneming nog te klein was voor maandelijkse btw-aangiften, moesten we al snel enkele honderdduizenden euro’s voorfinancieren alvorens we de btw na onze kwartaalaangiften terugtrokken. Qua rem op de groei en zuurstoftekort van onze startende onderneming kon dit wel tellen…

Vennootschapsbelasting

Hetzelfde met de vennootschapsbelasting voor KMO’s. Die groep is waarschijnlijk de enige in België die hier de volle pot voor betalen. Kom toch met constructieve oplossingen!?

Ik pleit ervoor om vennootschapsbelasting voor bedrijven die voor 51% of meer in handen zijn van natuurlijke personen, af te schaffen. Ik zou wel bereid zijn om als alternatief de roerende voorheffing (RV) te verhogen tot 40%. De logica is als volgt: indien je je winst in je bedrijf laat zitten en deze aanwendt om je ontwikkeling en groei te financieren, waarom zou de staat daar dan moeten in graaien? Het is ook een veel eerlijker systeem om subsidies te verdelen. Nu komt het er vooral op aan om de juiste weg en het netwerk te kennen, en dat is niet iedereen gegeven. Daarom ook de verhoging van de RV. Zomin je moet aangemoedigd worden om diezelfde zuurstof als privépersoon uit je vennootschap te halen.

Ik stel het waarschijnlijk té simplistisch voor, toch vind ik het waard deze denkpiste eens te bestuderen.

(Londerzeel, 6 december 2016)