Een arbeidsovereenkomst sluiten

Auteur: Partena Professional (Legal expertise)
Leestijd: 2min

Wanneer u iemand in dienst neemt,  bent u verplicht om een arbeidsovereenkomst te sluiten. 

Met een arbeidsovereenkomst:

 • verbindt uw werknemer zich ertoe om zijn werk goed en gewetensvol uit te voeren
 • garandeert u uw werknemer een loon, dat onderling is overeengekomen
 • is uw relatie met uw werknemer vanaf de eerste dag transparant

De arbeidsovereenkomst van a tot z

De arbeidsovereenkomst is een uniek document dat in twee exemplaren wordt afgedrukt en ondertekend. Het bevat:

 • de identiteitsgegevens van u en uw werknemer
 • de begindatum van de arbeidsovereenkomst
 • de duur van de arbeidsovereenkomst: onbepaald, bepaald, of voor een duidelijk afgebakende opdracht
 • de aard van het werk: grotendeels manueel (arbeider) of intellectueel (bediende) – denk eraan dat sinds1 januari 2014 het eenheidsstatuut geldt
 • de werkplaats en het dienstrooster: er zijn verschillende soorten dienstroosters mogelijk om uw zaak optimaal te laten draaien (bijvoorbeeld: flexibel dienstrooster, nachtarbeid, zondagsarbeid, ploegendienst)
 • aantal werkuren: arbeidsovereenkomst voor een voltijdse of deeltijdse baan (de wettelijke werktijd bedraagt maximaal 8 uur per dag of 38 uur per week – jaarlijks gemiddelde)
 • loon en extralegale voordelen
 • bepalingen bij verbreking van de arbeidsovereenkomst
 • aanvullende bepalingen, specifiek voor uw bedrijf

Pas op: voor een tijdelijke vervanging, een plotse piek of een eenmalige opdracht sluit u eventueel een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid (via een uitzendbureau), of een overeenkomst voor tijdelijke arbeid.

Andere sociale documenten

Boven op een complete en door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst, zijn er nog andere verplichte documenten als u iemand aanneemt:

 • Dimona-aangifte: hiermee informeert u de RSZ over de indiensttreding of uitdiensttreding van een werknemer.
 • arbeidsreglement: hiermee legt u de rechten en plichten van werknemer en werkgever vast.
 • personeelsregister en individuele rekening 
 • werkloosheidscertificaat of formulier C4: hiermee vraagt uw werknemer een werkloosheidsuitkering als zijn arbeidsovereenkomst wordt stopgezet.

Nog vragen over de arbeidsovereenkomst? Hulp nodig om een arbeidsovereenkomst te sluiten? Contacteer Partena Professional.

Gerelateerde artikels