Duurzame ontwikkeling voor zelfstandigen en vrije beroepen

Auteur: Julien Coppens (Sustainability consultant)
Leestijd: 7min
Publicatiedatum: 02/07/2024 - 12:09
Laatste update: 09/07/2024 - 14:07

Vaak denken we bij duurzaamheid vooral aan milieuzaken zoals CO2-uitstoot en klimaatverandering.  Maar duurzaamheid omvat veel meer en raakt ons dagelijks leven op verschillende manieren. Of het nu gaat over elektrische auto’s, hernieuwbare energie, werkvoorwaarden, gelijke behandeling of burn-outs, deze zaken draaien allemaal om duurzaamheid.

Maar wat is duurzaamheid en waarom is dit zo belangrijk voor zelfstandigen?

Duurzaamheid overal

In 1987 definieerde een VN-rapport duurzame ontwikkeling als ‘een ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van het heden  zonder toekomstige generaties te beperken in het vervullen van hun behoeften.’

In 2015 vertaalden de Verenigde Naties dit concept in 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) die landen tegen 2030 moeten bereiken om de wereld duurzamer te maken. Deze doelen zijn gegroepeerd in de drie klassieke pijlers van duurzaamheid: mensen, planeet en winst. Ze omvatten onder meer de strijd tegen honger en armoede, klimaatverandering en ongelijkheid.

Een duurzame samenleving is er een waarin actoren (bedrijven, staten, individuen) een langetermijnvisie integreren in hun strategie.

Duurzaamheid op bedrijfsniveau

Op bedrijfsniveau spreken we van een ESG-strategie (Environmental, Social, Governance).  Hierbij gaat het om het managen van de effecten van bedrijfsactiviteiten op mensen en milieu, en hoe veranderingen in het milieu of de samenleving het bedrijf kunnen beïnvloeden. 'G' staat voor governance, dus hoe een bedrijf zijn zaken regelt en duurzaamheid integreert.

Een zelfstandige zonder personeel zal misschien minder aandacht hebben voor sociale impact, maar meer voor zijn milieueffecten. Concreet zal een tuinier die giftige producten gebruikt om onkruid te wieden, niet als duurzaam worden beschouwd, net zo min als een boer die bij de keuze van gewassen geen rekening houdt met toekomstige hittegolven.

Duurzaamheid loont

 • Duurzaam zijn voor meer subsidies

  Dit jaar hervormde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn subsidieregeling voor bedrijven, met tot 45% extra subsidie voor bedrijven die uitblinken in sociale en/of milieuprestaties. Deze erkenning kan op meer dan 60 manieren worden verkregen. Om ondernemers te helpen, ontwikkelde het gewest een gids: https://economie-werk.brussels/voorbeeldigheid-gids

 • Toegang tot overheidsopdrachten

  Steeds meer overheden voegen sociale en milieucriteria toe aan hun aanbestedingen. De federale overheid heeft een gids ontwikkeld met aanbevelingen per producttype: https://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/ 

 • Verkopen dankzij duurzaamheid

  Consumenten letten steeds meer op de producten die ze kopen en hoe ze zijn geproduceerd. Ze zoeken naar biologische of fairtrade producten en willen geïnformeerd worden over de omstandigheden waarin producten worden gemaakt, hun energieverbruik en de transport-/leveringsmethoden. Voor een bedrijf is duurzaamheid een kans om zich te onderscheiden van concurrenten. Denk bijvoorbeeld aan een schoonheidsspecialiste die milieuvriendelijke cosmetica aanbiedt, of een kruidenier die alleen lokale producten verkoopt.

 • Duurzaamheid helpt bedrijven toegang te krijgen tot financiering

  Steeds meer investeerders nemen ESG-prestaties mee in hun investeringsbeslissingen. Banken worden onderworpen aan de Europese taxonomie, een richtlijn die hen verplicht activiteiten (die zij financieren) te classificeren op basis van hun milieu-impact. Duurzaam zijn maakt het voor bedrijven gemakkelijker om kapitaal aan te trekken tegen voorkeurstarieven, bijvoorbeeld voor investeringen in energietransitie.

 • Hulp bij de transitie

  In elke regio van het land kunnen bedrijven die hun activiteiten willen verduurzamen rekenen op ondersteuning. Dit omvat advies voor het verbeteren van hun sociale en milieueffecten, initiatieven voor duurzame mobiliteit en het terugdringen van energieverbruik. Deze ondersteuning kan de vorm aannemen van subsidies, gunstige leningen of belastingvoordelen.

  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/subsidiegids/duurzaam-ondernemen

  https://economie-emploi.brussels/prime-transition-investissements

Duurzaamheid wordt een verplichting

Overheidsbeleid dat duurzaamheid beloont maakt plaats voor strengere regels.  De Europese CSRD verplicht grote bedrijven hun duurzaamheidsinspanningen te rapporteren, wat ook impact heeft op kleinere bedrijven en zelfstandigen die hen bevoorraden.

Voor onderaannemers van een groot bedrijf is het het eenvoudigst om hun klant te vragen naar hun ESG-strategie en hoe welke impact dit op hen heeft.

Meer informatie

Voor ondernemers die willen nadenken over duurzaamheid, is er een gratis diagnostisch hulpmiddel beschikbaar : https://sustainability-diagnostic.hub.brussels/

Julien, Sustainability consultant, duurzame/durabilité

Over de auteur

Julien Coppens, Sustainability Consultant

 

Met 19 jaar ervaring als directeur van een sociaal en circulair bedrijf met meer dan 450 voltijdse werknemers, is Julien Coppens een expert die ondernemers begeleidt bij het strategisch nadenken en implementeren van oplossingen om het sociale en milieueffect van hun bedrijf te optimaliseren, terwijl ze winstgevend blijven.

Gerelateerde artikels