Dubbele of enkelvoudige boekhouding? Wat elke starter moet weten.

Auteur: By Partena Professional
Leestijd: 4min

Zult u een enkelvoudige of een dubbele boekhouding voeren? Het is een vraag die de meeste starters gemakshalve doorschuiven naar hun boekhouder. Toch bent u beter zelf ook op de hoogte van beide systemen. De keuze heeft namelijk gevolgen voor de toekomst van uw onderneming. Caroline Delloy van het ondernemingsloket SmartStart van Partena Professional legt u haarfijn uit hoe dat komt.

De vereenvoudigde boekhouding

Wat?

De enkelvoudige boekhouding is de meest eenvoudige boekhouding die een onderneming kan voeren en bestaat uit:

  • een financieel dagboek, opgesplitst in een kasboek (uitgaven en ontvangsten in geld) en een bankboek (uitgaven en ontvangsten via een bankrekening)

  • een aankoopboek met de facturen en creditnota’s van de leveranciers

  • een verkoopboek met de facturen en creditnota’s aan de klanten

  • een inventarisboek dat een beschrijving en waardering van de voorraad omvat

Voor wie?

Enkel kleine ondernemingen en freelancers komen in aanmerking: eenmanszaken, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen met een jaaromzet kleiner dan € 500.000, exclusief btw.

De volgende sectoren zijn uitgesloten: verzekeringen, kredietverrichtingen, beleggingen en beursverrichtingen.

Voor- en nadelen?

Het systeem werd door de fiscus in het leven geroepen om de boekhouding van kleine bedrijven en freelancers te vergemakkelijken. Voert u een enkelvoudige boekhouding, dan houdt u in principe enkel uw inkomsten en uitgaven bij. Vroeger betekende dat een fikse tijdsbesparing. Vandaag is dat echter geen argument meer, gezien de opkomst van geautomatiseerde boekhoudpakketten (waardoor de dubbele boekhouding ook steeds minder tijdsinvestering vraagt).

Bovendien ontbreekt het een enkelvoudige boekhouding aan diepgang. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een balans van bezittingen, vorderingen en schulden op te stellen. De enkelvoudige boekhouding kan dus niet gebruikt worden als beleidsinstrument. Ook bij een geschil met de fiscus is de enkelvoudige boekhouding nadelig, omdat ze geen bewijskracht heeft.

De dubbele boekhouding

Wat?

Bij de enkelvoudige boekhouding bent u enkel verplicht de dagboeken of journaals bij te houden van de onderneming. Bij de dubbele boekhouding houdt u naast het dagboek, ook een grootboek bij. Tegenover elke ontvangst of betaling staat een transactie die dubbel geboekt wordt: ofwel aan de creditkant ofwel aan de debetkant. Beide zijden moeten gelijk zijn om een boekhouding in evenwicht te kunnen voordragen.

Voor wie?

Natuurlijke personen, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen met een jaaromzet van meer dan € 500.000 én alle andere vennootschappen (nv, bvba, sbvba, ebvba, cvba …), ongeacht de grootte van hun omzet , moeten een volledige boekhouding voeren volgens het principe van het dubbel boekhouden.

Voor- en nadelen?

De dubbele boekhouding heeft als groot voordeel dat ze een heel gedetailleerd beeld van uw bedrijfsvoering geeft, waardoor u ze als een echt beleidsinstrument kunt gebruiken.

Een eventueel nadeel is het openbare karakter. U bent namelijk verplicht elk jaar de jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank, waar ze door iedereen kan worden ingekeken.

Waarom de dubbele boekhouding onze voorkeur geniet

Wij raden starters aan om voor een dubbele boekhouding te kiezen, ook al komt u wettelijk in aanmerking voor het enkelvoudige systeem.

De dubbele boekhouding biedt namelijk een veel gedetailleerder beeld van de toestand van uw bedrijf. Door jaar na jaar de balansen naast elkaar te leggen, kunt u de evolutie van uw eigen vermogen perfect opvolgen. U kunt boekjaren met elkaar vergelijken én uw boekhouding als strategisch beleidsinstrument hanteren.

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk dat u te allen tijde perfect op de hoogte bent van de financiële gezondheid van uw onderneming. De dubbele boekhouding spreekt klare taal.

Vraag raad aan een boekhouder

Strikt genomen hebt u geen boekhouder nodig, maar we raden het wel sterk aan. De meeste starters zijn namelijk niet of nauwelijks op de hoogte van de fiscale en boekhoudkundige wetgeving voor ondernemingen en verdwalen hopeloos in het kluwen van regels en voorschriften. Ons advies? Vermijd problemen en doe een beroep op een boekhouder. Hij of zij is de extra kost meer dan waard.

Kom langs bij uw ondernemingsloket SmartStart

Zit u nog met vragen omtrent de opstart van uw onderneming? Neem contact op met onze Customer Advisors van SmartStart.

 

Gerelateerde artikels