De winstpremie: de renaissance van de financiële participatie voor werknemers?

Auteur: By Yves Stox
Leestijd: 4min

Op 26 juli 2017 is de regering het eens geworden over een reeks hervormingen die meer werk moeten creëren en de koopkracht en de sociale cohesie moeten versterken. De winstpremie is één van deze nieuwe maatregelen.

Sinds 1 januari 2018 hebben werkgevers een nieuwe mogelijkheid om hun werknemers op een aantrekkelijke manier te belonen. Yves Stox, Senior Legal Counsel, beantwoordt enkele vragen. 

Wat is een winstpremie? 

Een winstpremie is een premie die wordt toegekend aan de werknemers die overeenstemt met een bedrag of een percentage van hun loon. Hiermee kan de werkgever zijn medewerkers op een aantrekkelijke manier belonen zonder dat de werknemers aandeelhouders worden.

Een nieuwe vorm van belonen? 

Eigenlijk wel. Met het Zomerakkoord wil de regering de wet werknemersparticipatie aanpassen. De vorige maatregelen hebben nooit het verhoopte succes gehad. De regering vond dan ook dat er iets moest veranderen. Het licht staat nu op groen.

Vanaf wanneer kunnen ondernemingen deze nieuwe vorm van belonen invoeren?

De maatregel treedt in werking op 1 januari 2018. Dat betekent niet dat ondernemingen moeten wachten tot het einde van het volgend boekjaar. Ze kunnen nu al een winstpremie toekennen op basis van de winst van het boekjaar afgesloten vanaf 30 september 2017. Hoe sneller de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering, hoe sneller de organisatie haar werknemers kan laten delen in de winst.

Welke werknemers kunnen deze nieuwe maatregel genieten? 

Allereerst moet u zich enkele vragen stellen: welke werknemers wilt u belonen? Alle werknemers binnen de onderneming, binnen een bepaalde afdeling of een bepaalde functiegroep? Of wilt u belonen op basis van individuele doelstellingen?

De winstpremie is een collectieve premie. Er zijn twee scenario’s mogelijk:

  • Ofwel ontvangen alle werknemers dezelfde winstpremie (‘de identieke winstpremie’), en dan kent de algemene vergadering de winstpremies toe.
  • Ofwel laat u de hoogte van de winstpremie variëren (‘de gecategoriseerde winstpremie’), en dan moet u een écht plan opmaken en een strikte toekenningsprocedure volgen die heel wat complexer is. U betaalt als het ware de prijs voor dat stukje meer flexibiliteit.

Die extra ruimte is trouwens beperkt. U kunt niet zomaar eender welk criterium hanteren. Het percentage of het bedrag kan afhankelijk zijn van één van de volgende zes objectieve criteria:

  1. de anciënniteit;

  2. de graad;

  3. de functie;

  4. de weddeschaal;

  5. het vergoedingsniveau;

  6. het opleidingsniveau.

Er bestaan verschillende vormen van variabele verloning, zoals de cao 90. Hoe maakt u een keuze? 

Het is verleidelijk om het meest fiscaal en parafiscaal optimale systeem te kiezen wanneer u een variabele verloning wilt toekennen. Maar ontwikkel eerst uw eigen beloningsstrategie. Welke doelstellingen wilt u bereiken door een variabele verloning toe te kennen? Welke werknemers wilt u belonen? Vervolgens kunt u bepalen welk fiscale en parafiscale vormgeving het meest efficiënt is, zonder afbreuk te doen aan uw doelstellingen. 

Is winst de drijvende factor binnen uw onderneming? Dan is de winstpremie een goede manier om uw werknemers te motiveren en te belonen Met de winstpremie kent u namelijk een deel of het geheel van de winst toe aan de werknemers. Maakt u geen winst in een bepaald boekjaar? Dan valt er ook geen winstpremie toe te kennen aan de werknemers. Behalve netto winst kunt u geen andere doelstellingen opnemen voor de winstpremie.

Wilt u andere doelen stellen? Denk dan aan de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus (cao 90). De niet-recurrente resultaatsgebonden bonus biedt veel meer flexibiliteit bij het bepalen van de doelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan een kostenvermindering of een omzetstijging. Ook niet-economische doelstellingen zijn mogelijk met een niet-reccurrente resultaatsgebonden bonus, zoals de kwaliteit van de dienstverlening, klantenbinding of het naleven van interne procedures.

Deze berekening toont dat de winstpremie resulteert in een lagere werkgeverskost dan de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus (cao 90). Wanneer we de verhouding tussen de totale kost voor de werkgever en het nettoresultaat voor de werknemer vergelijken, is de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus een beetje voordeliger dan de winstpremie. 

 

Winstpremie

 

Cash bonus

 

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao 90)

Kost werkgever

€645

(geschat tarief vennootschapsbelasting: 29%)

€625

(geschatte werkgeversbijdragen: 25%)

€665  

(bijzondere werkgeversbijdragen: 33 %)

Brutobedrag bonus

€500

€500

€500

Sociale bijdrage (13,07%)

€65,35

€65,35

€65,35

Belastbaar

€434,65

€434,65

€434,65

Belastingen

€30,43 

(7 %)

€217,33 

(geschat tarief: 

50 %)

/

(fiscale vrijstelling)

Netto

€404,22

€217,32

€434,65

Kost/Netto

± 1,6

± 2,9

± 1,5

De winstpremie in uw onderneming invoeren? 

Laat niets aan het toeval over en doe een beroep op onze experten.