‘De 4-dagenweek wérkt niet voor iedereen’

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 2min

Een van de opvallendste nieuwigheden van de nieuwe arbeidsdeal is de 4-dagenweek. Wie voltijds werkt, kan zijn werkgever vragen om hetzelfde werk op vier in plaats van vijf dagen te doen. ‘Veel werkgevers zijn daar niet happig op’, ervaart Lieven Nissens van Baker Tilly.

In de 4-dagenweek telt een werkdag bijvoorbeeld 9,5 uur (voor wie 38u per week werkt) of 10 uur (voor wie 40u per week werkt). Werkgevers kunnen de regeling invoeren via het arbeidsreglement of een ondernemings-cao. Werknemers kunnen ook zelf het initiatief nemen, via een schriftelijk verzoek aan hun werkgever. Die kan de 4-dagenweek toestaan voor een periode van maximum zes maanden, al kan zo’n aanvraag telkens hernieuwd worden.

‘Er is voorlopig weinig animo om de 4-dagenweek in te voeren. Recente bevragingen leren ons dat slechts één op de tien kmo’s in België een voltijdse werkweek op vier dagen wil plannen.’

- Lieven Nissens, HR Consultancy Director bij Baker Tilly

Weinig animo

Deze regeling wil de balans werk-privé verbeteren en burn-outs voorkomen. Maar ondernemingen kunnen er ook hun ecologische voetafdruk mee verkleinen, aangezien medewerkers zich een dag minder per week verplaatsen naar kantoor.

‘De werkgever kan de aanvraag weigeren mits een duidelijke motivatie’, verduidelijkt Lieven Nissens, HR Consultancy Director bij Baker Tilly, specialist in accountancy, bedrijfsadvies en hr-diensten. ‘Ondernemingen kunnen om organisatorische redenen beslissen om het systeem niet in te voeren, omdat het bijvoorbeeld de continuïteit in gevaar brengt.’

 

Lieven Nissens ziet vandaag nauwelijks beweging binnen de arbeidsmarkt wat de 4-dagenweek betreft. De meeste bedrijven nemen eerder een afwachtende houding aan.

‘Er is voorlopig weinig animo om deze regeling daadwerkelijk in te voeren. Recente bevragingen leren ons dat slechts één op de tien kmo’s in België een voltijdse werkweek op vier dagen wil plannen.’

Proefperiode

‘Bij kleine ondernemingen lijkt mij dit een onhaalbare kaart’, meent Lieven Nissens. ‘Het werk geraakt wellicht onvoldoende verdeeld onder het aantal werknemerse.’ In ondernemingen waar de werkschema’s wel op elkaar afgestemd kunnen worden, is een passend beleid noodzakelijk. Anders ontstaan er productiviteitsproblemen in teams waar sommige mensen vier dagen en andere vijf dagen per week werken.

‘Communicatie tussen managers en medewerkers daarover is onmisbaar’, beklemtoont Lieven Nissens. ‘Het is zinvol om een werknemersbevraging te organiseren over het thema. Zo krijgen bedrijven inzicht in hoe mensen zélf de 4-dagenweek bekijken.’ Ondernemingen die na overleg en een duidelijke analyse beslissen om het systeem in te voeren, doen dat best eerst via een proefperiode. ‘Binnen één tot zes maanden kan geëvalueerd worden of mensen zich kunnen vinden in dit systeem, of de productiviteit en de klantentevredenheid op peil blijven, enzovoort.’

Onduidelijkheden

Tot slot blijven er nog enkele onduidelijkheden. Binnen een 4-dagenweek kunnen mensen bijvoorbeeld geen beroep meer doen op het 1/5e tijdskrediet. Medewerkers moeten daarvoor tewerkgesteld zijn in een 5-dagenwerkweek. ‘Of de wetgeving rond tijdskrediet daarvoor aangepast zal worden, is nog onduidelijk’, besluit Lieven Nissens.

Gerelateerde artikels