Coronavirus: wat zijn de fiscale gevolgen?

Auteur: Isabelle Caluwaerts (Legal Expert)
Leestijd: 3min

Als gevolg van de coronaviruscrisis zullen sommige werknemers hun jaarlijkse loon sterk zien dalen omdat zij tijdelijk werkloos zijn geweest. Het belastingtarief dat op hun loon zal worden ingehouden, zal dus waarschijnlijk lager zijn dan normaal. Tegelijkertijd is het tarief van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen in mei 2020 gedaald van 26,75% naar 15%. Maar wat zijn de concrete gevolgen voor de werknemers? Bestaat het risico dat dit voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn geweest zal leiden tot een vrij belangrijke regularisatie door de belastingen? Wat kunnen ondernemingen doen om onaangename verrassingen te vermijden? Isabelle Caluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional, geeft meer uitleg.

Waarom lopen sommige werknemers het risico dat hun belastingen zullen worden geregulariseerd omdat zij tijdelijk werkloos zijn geweest tijdens de coronaviruscrisis?

In de eerste plaats moet, voor wat betreft de belastingen, een onderscheid worden gemaakt tussen de belastingheffing en de inning van bedrijfsvoorheffing. "De tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen die worden toegekend tijdens de coronaviruscrisis, en ook de eventuele aanvullende vergoedingen, worden belast tegen het normale belastingtarief, het zogenaamde ‘progressieve tarief’”, zegt Isabelle Caluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional.

Voor de bedrijfsvoorheffing werd het oorspronkelijke tarief voor de maanden maart en april 2020 vastgesteld op 26,75%, maar in mei 2020 werd dat verlaagd tot 15% op de wettelijke uitkeringen. “Het doel van deze lagere voorheffing is om de uiteindelijke fiscale situatie van de begunstigden zo dicht mogelijk te benaderen. Aangezien het om een ‘progressief tarief’ gaat, wilde de regering dit voorheffingspercentage verlagen om zo te voorkomen dat bepaalde werknemers een bedrijfsvoorheffing zouden betalen die hoger is dan de uiteindelijke belasting op hun inkomsten, die ze dan pas ten vroegste in 2021 zouden terugkrijgen," vervolgt Isabelle Caluwaerts. 

Wat betekent dit concreet voor hen?

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de belasting, wat betekent dat deze niet noodzakelijk de verschuldigde belasting dekt, aangezien het tarief van de bedrijfsvoorheffing niet noodzakelijk overeenkomt met het belastingtarief. “Het is dus waarschijnlijk dat voor sommige werknemers de optelling van alle in 2020 ontvangen beroepsinkomsten een belastingcorrectie zou kunnen teweegbrengen. Afhankelijk van de fiscale situatie van de belastingplichtige kan deze correctie ofwel een belastingteruggave ofwel een te betalen toeslag zijn," zegt Isabelle Caluwaerts.

Wat kunnen werkgevers doen om werknemers te behoeden voor onaangename verrassingen?

We weten dat de bedrijfsvoorheffing die wordt berekend op bepaalde loonelementen zoals het vakantiegeld of de eindejaarspremie, wordt bepaald op basis van de jaarlijks belastbare loon. Voor de meeste werknemers die tijdens de gezondheidscrisis tijdelijk werkloos zijn geweest, zal het jaarlijks belastbare loon dus lager zijn. Dit zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat ook het tarief van de bedrijfsvoorheffing die op het vakantiegeld en de premies wordt ingehouden, zal dalen. Dit alles zal op het ogenblik van de belastingaangifte worden geregulariseerd, positief of negatief.

"Werknemers die een aanzienlijke regularisatie vrezen, kunnen aan hun werkgever vragen om op vrijwillige basis bijkomende inhoudingen voor de bedrijfsvoorheffing te doen om zo te vermijden dat zij in 2021 een toeslag zullen moeten betalen wanneer de eindbelasting wordt berekend," besluit Isabelle Caluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional.

Gerelateerde artikels