Coronavirus: Tetrapremie voor zwaarst door de crisis getroffen sectoren in Brussel

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 4min

Brussel, 26 april 2021 - In het kader van de gezondheidscrisis steunt de Brusselse regering de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en hun belangrijkste leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport door hen een nieuwe premie toe te kennen. Wie heeft er recht op? Hoeveel bedraagt de premie? Welke stappen moeten gevolgd worden? Anne Ghysels, Legal Expert bij Partena Professional, geeft tekst en uitleg.

Wie heeft recht op de premie?

Dit zijn de voorwaarden om de premie te kunnen aanvragen:

-         op 31 december 2020 ingeschreven zijn in de KBO;

-         op 31 december 2020 een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben;

-         niet de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen genieten;

-         uw sociale en fiscale verplichtingen nakomen en voldoen aan uw verplichtingen inzake bekendmaking van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België;

-         een Belgische zichtrekening hebben;

-         in 2019 een omzet verwezenlijkt hebben die hoger ligt dan de bedragen vermeld in tabel 1 in de bijlage, berekend op basis van het aantal vestigingseenheden van uw onderneming die actief zijn in het Brussels Gewest.

U moet ook voldoen aan bepaalde voorwaarden die verschillen naargelang van uw activiteitensector.

Voor de sector ‘Reca en leveranciers’ hebt u een van de volgende NACE-codes: lijst NACE-codes TETRApremie. Op verzoek van de hotelsector zijn hotels momenteel niet opgenomen in de lijst van begunstigden van deze premie. Dit zal op een later tijdstip gebeuren. U hebt tussen het kwartaal K4/2020 en het kwartaal K4/2019 een omzetverlies van ten minste 40% geleden. U voldoet aan uw verplichtingen met betrekking tot het geregistreerd kassasysteem.

Voor de evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector hebt u een van de volgende NACE-codes: lijst NACE-codes TETRApremie. U hebt tussen de kwartalen K2 tot K4 van 2020 en de kwartalen K2 tot K4 van 2019 een omzetverlies van ten minste 40% geleden.

Voor de sector van de discotheken hebt u de NACE-code 56.302. U hebt tussen het kwartaal K4/2020 en het kwartaal K4/2019 een omzetverlies van ten minste 40% geleden. U hebt een milieuvergunning of een milieuverklaring voor uw activiteit als discotheek.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie is afhankelijk van het percentage omzetverlies en het aantal werknemers dat u tewerkstelt (in VTE). Het Brussels Gewest zal zich baseren op de sociale balans van 2019 voor de bepaling van uw aantal werknemers (in VTE). Als u niet verplicht bent een sociale balans te publiceren of als de publicatietermijn nog niet is verstreken, zal de Brusselse administratie zich baseren op een door uw sociaal secretariaat afgegeven attest waaruit het gemiddelde aantal werknemers in VTE voor het jaar 2019 blijkt. De Tetrapremie wordt toegekend per vestigingseenheid met een maximum van 5 vestigingseenheden per onderneming. Het bedrag van de premie mag niet hoger zijn dan het werkelijke omzetverlies over de betrokken periode.

Premie voor de Reca-sector en de leveranciers

De premies voor de Reca-sector en de leveranciers worden toegekend op basis van de oprichtingsdatum van de onderneming, het omzetverlies en het aantal VTE. De vergoeding kan dus variëren tussen € 6000 en € 54000.

De gedetailleerde cijfers zijn terug te vinden in de tabellen 2 en 3 in de bijlage.

Premie voor de evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector

De premies voor de evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector worden toegekend op basis van de oprichtingsdatum van de onderneming, het omzetverlies en het aantal VTE De vergoeding kan dus variëren tussen € 5000 en € 45000.

De gedetailleerde cijfers zijn terug te vinden in de tabellen 4 en 5 in de bijlage.

Premie voor de discotheken

De premies voor de discotheken worden toegekend op basis van de oprichtingsdatum van de discotheek, het omzetverlies en het aantal VTE. De vergoeding kan dus variëren tussen € 10000 en € 125000.

De gedetailleerde cijfers zijn terug te vinden in de tabellen 6 en 7 in de bijlage.

Welke stappen moeten gevolgd worden?

“De premie moet aangevraagd worden op de website van Brussel Economie Werkgelegenheid via het onlineformulier. Dit formulier is beschikbaar vanaf 19 april 2021. De Brusselse administratie moet de aanvragen uiterlijk op 19 mei 2021 ontvangen hebben“, besluit Anne Ghysels, Legal Expert bij Partena Professional.

Gerelateerde artikels