Coronavirus – Nieuwe maatregelen naar aanleiding van het overlegcomité van 16 oktober 2020

Auteur: Partena Professional (HR Service provider)
Leestijd: 11min

Dagelijks de sociaal-juridische actualiteit in uw mailbox ontvangen?

Abonneer u op onze infoflashes

We maken er dan ook een erezaak van om u, ter ondersteuning, op de hoogte te houden van de meest recente beslissingen via handige overzichten en diepgaande analyses. Via onze infoflashes ontvangt u de dagelijkse sociaaljuridische actualiteit in uw mailbox.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende maatregelen genomen op het overlegcomité van 16 oktober 2020, en van de steunmaatregelen die ter discussie op tafel liggen. Zodra we meer nieuws hebben, brengen we u uiteraard op de hoogte.

 1. Verplichte sluiting voor de HORECA (cafés en restaurants)

De meest ingrijpende beslissing is de verplichte sluiting van de cafés en restaurants tot en met zondag 15/11/2020. Afhaaldiensten mogen tot 22h ’s avonds. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering of traiteur zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en voor koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).

Wat met deze medewerkers?

 1. Werkgever onder Paritair comité 302:  de werkgevers die vallen onder Paritair Comité voor het hotelbedrijf werden reeds beschouwd als ondernemingen die uitzonderlijk hard werden getroffen door de coronacrisis. De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona kan hier verder gebruikt worden. U hoeft hiervoor geen specifieke formaliteiten te vervullen. In uw maandelijkse prestaties die u aan ons verstuurt, blijft u het aantal dagen tijdelijke werkloosheid aanduiden. Partena Professional handelt het verder voor u af.
 2. Toeleveranciers: toeleveranciers van de horeca zijn niet specifiek opgenomen in de lijst van uitzonderlijke hard getroffen ondernemingen. Wel bestaat de kans dat deze ondernemingen tijdens het tweede kwartaal van 2020 minstens 20 procent dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken of wegens overmacht kunnen aantonen, waardoor ook deze ondernemingen zich kunnen beroepen op de vereenvoudigde procedure. Hiervoor moet u het formulier C106A-CORONA-HGO indienen bij het lokale werkloosheidsbureau van de RVA. U vindt de documentatie hier terug.

!!! OPGELET: het huidige RVA-standpunt stelt dat tijdelijke werkloosheid werkgebrek inzake overmacht of werkloosheid wegens economische oorzaken nooit kan worden opgenomen voor een deel van een werkdag. Het moet telkens gaan om volle werkdagen volgens het uurrooster zoals voorzien in het contract. De RVA is zich bewust van het strenge karakter van dit standpunt, maar kan niet anders oordelen gezien het recht op gewaarborgd dagloon en de huidige werkloosheidsreglementering.

 

Zijn er steunmaatregelen specifiek voor de horeca?

De steunmaatregelen zijn momenteel nog een onderwerp van discussie. Hieronder vindt u verschillende discussiepunten terug. Zodra er meer duidelijkheid is, brengen we u op de hoogte:

 1. De compensatiepremie (voor de dekking van de vaste kosten): De Vlaamse regering heeft de compensatiepremie opnieuw gelanceerd zoals die in augustus en september al van toepassing was. Cafés en restaurants krijgen automatisch toegang tot de steunmaatregel van 10 procent tussenkomst voor vaste kosten en moeten omzetverlies omwille van de verplichte sluiting niet aantonen. De steun bedraagt 10 procent van de omzet in dezelfde periode in 2019 of een andere gelijkaardige periode voor startende bedrijven die nog niet zolang actief zijn. Die 10 procent is een benadering van gemiddeld twee derde van de vaste kosten voor ondernemingen. Voor kleine bedrijven (tot 10 werknemers) ligt het maximumbedrag op 11.250 euro. Voor ondernemingen vanaf 10 werknemers ligt het maximumbedrag op 22.500 euro
 2. De compensatiepremie voor toeleveranciers: ook toeleveranciers en andere ondernemers kunnen een beroep doen op steun. Wie tussen 1 oktober en 15 november een omzetverlies van minstens 60 procent lijdt, krijgt steun.
 3. Verdubbeling van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen: federaal ligt er ook heel wat op tafel. Premier Alexander De Croo sprak over een verdubbeling van het overbruggingsrecht (ter compensatie van het verlies van loon) voor wie de deuren verplicht sluit. Concreet gaat dit over een vergoeding van :
  1. 3.228 EUR/maand voor mensen met een gezinslast
  2. 2.584 EUR/maand voor mensen zonder gezinslast
 4. Uitstel van betalingen: ook het bestaande systeem rond uitstel van betaling is opgenomen in de onderhandelingen.
 5. Kwijtschelding RSZ-bijdrage: er is sprake van tijdelijke kwijtschelding van de RSZ-bijdrage, maar ook hier zijn nog geen specifieke richtlijnen of uitspraken.

Deze steunmaatregelen komen bovenop de bestaande steun van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest. Van zodra wij meer nieuws ontvangen, berichten wij u en passen wij onze chatbot Alex aan. Ook blijft u verder op de hoogte van de actualiteit via onze infoflashes.

 1. Afgelasting van alle kerstmarkten, winterdorpen en rommelmarkten 

Een tweede maatregel heeft betrekking op de afgelasting van alle kerstmarkten, winterdorpen en rommelmarkten. De kerstmarkten, winterdorpen en rommelmarkten worden voor onbepaalde duur verboden.

 1. Werkgever onder Paritair comité 302:  vele eet-en drinkgelegenheden op de kerstmarkten vallen onder hetzelfde Paritaire Comité als de Horeca, zoals hierboven al beschreven. Ter herhaling: de werkgevers die vallen onder Paritair Comité voor het hotelbedrijf werden reeds beschouwd als ondernemingen die uitzonderlijk hard werden getroffen door de coronacrisis. De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona kan hier verder gebruikt worden. In uw maandelijkse prestaties die u aan ons communiceert duidt u het aantal dagen tijdelijke werkloosheid door overmacht aan. Wij handelen verder af; voor u zijn er geen specifieke formaliteiten te vervullen
 2. Werkgevers uit onderstaande lijst worden ook beschouwd als een onderneming die uitzonderlijk hard werd getroffen:

100

Aanvullend Paritair Comté voor de werk- lieden

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus

109

Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

111

Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen en constructie en montage in functie van podiumbouw

126

Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking

Beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen

149.01

Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie

Beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen

200

Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus

215

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

227

Paritair Comité voor de audiovisuele sector

 

302

Paritair Comité voor het hotelbedrijf

 

304

Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf

 

329

Paritair Comité voor de socio-culturele sector

 

333

Paritair Comité voor toeristische attracties

 

 

Behoort uw onderneming tot één van deze sectoren en voldoet het aan de bijkomende voorwaarden (indien van toepassing) dan kan ook u gebruik maken van de vereenvoudigde procedure. Met uitzondering van werkgevers behorende tot volgende paritaire comités 140.02, 227, 302, 303.03, 304, 329 of 333 zal er een formulier 106A-CORONA-HGO moeten worden opgemaakt.

3) werkgevers die niet behoren tot bovenstaande categorieën: ook hier is de kans reëel dat deze werkgevers tijdens het tweede kwartaal van 2020 minstens 20 procent dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken of wegens overmacht kunnen aantonen, en zich bijgevolg kunnen beroepen op de vereenvoudigde procedure. Hiervoor zal u het formulier C106A-CORONA-HGO moeten indienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA. Indien deze 20 procent niet kan worden aangetoond dan zult u zich moeten beroepen op de werkloosheid omwille van economische redenen. Merk op dat hiervoor reeds speciale regels werden uitgewerkt.

 1. Telewerk is de regel

Er komt geen verbod om op het werken op kantoor indien telewerk mogelijk is; telewerk moet echter de regel zijn en het kantoor de uitzondering.

De overheid is er zich van bewust dat fysieke aanwezigheid af en toe vereist is maar dit moet zoveel als mogelijk vermeden worden.

Voor functies waar het niet mogelijk is om te telewerken blijven de huidige regels van toepassing.

Als werkgever heeft u dus een goede reden nodig om werknemers naar kantoor te laten komen. Als werknemer kan u niet eisen om op kantoor te werken als telewerk mogelijk is. De gezondheid van alle werknemers primeert.

Met andere woorden:  u werkt thuis als het kan. Als het niet kan, dan mag u naar kantoor, mits u de regels rond de social distancing respecteert.

 1.  Avondklok

Vanaf maandag 19 oktober is er een avondklok van toepassing vanaf middernacht tot 5 uur ’s ochtends. Personen mogen hun woning enkel verlaten voor dringende medische redenen of als het niet anders lukt voor het werk. Enkel essentiële verplaatsingen dus.

 1. Cultuur- en sportevenementen

Wat betreft evenementen, heerst nog onduidelijk. Volgende week wordt een beslissing genomen over het al dan niet verstrengen van de maatregelen.

Voor sportwedstrijden en de cultuursector hebben de regio’s nu al uitgewerkte protocollen. Tot en met volgende week blijven de huidige protocollen van kracht.

Voor evenementen die niet onder een protocol vallen, wordt de aanwezigheid beperkt tot 40 personen. Een uitzondering is er voor kleine kermissen met maximaal 200 mensen en markten waar voeding wordt verkocht. Het nuttigen van de voeding of drank op deze evenementen is verboden.

 

Gerelateerde artikels