Coronavirus: de banksector staat klaar

Auteur: Partena Professional (HR Provider)
Leestijd: 2min

Coronavirus: wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Raadpleeg ons speciaal dossier "Coronavirus"

De federale overheid, de Nationale Bank van België en de financiële sector slaan de handen in elkaar om de kredietverlening aan bedrijven, zelfstandigen en particulieren in stand te houden.

Want Covid-19 bedreigt niet alleen onze gezondheid, ook onze economie wordt keihard geraakt. In het kader van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming heeft de federale regering al een hele reeks uitzonderlijke maatregelen genomen die de economische schok voor werknemers, zelfstandigen en bedrijven moet opvangen.

Uitstel van betaling en garantieregeling

Om de financiering van gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode te garanderen, heeft de federale regering, op initiatief van de minister van Financiën en met de steun van de Nationale Bank van België, een overeenkomst met de financiële sector uitgewerkt.

Deze overeenkomst bestaat uit twee pijlers:

 • De financiële sector engageert zich om zowel levensvatbare bedrijven en zelfstandigen als hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen hebben door de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020, en dit zonder aanrekening van kosten.
 • De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Dit zal ervoor zorgen dat de financiering van de economie op peil blijft.

De garantieregeling zal de volgende kenmerken hebben:

 • Het gaat om een totaal waarborgbedrag van 50 miljard euro.
 • Alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verstrekt, zullen onder de garantieregeling vallen.
 • Nadat de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen er op de kredieten binnen de garantieregeling werden geboekt. De lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt:
  • De eerste 3% aan verliezen op het totaal aan nieuwe kredieten zal volledig door de financiële sector worden gedragen.
  • Voor de verliezen tussen 3% en 5% zal 50% van de verliezen gedragen worden door de financiële sector en 50% door de overheid.
  • Voor de verliezen hoger dan 5% zal 80% van de verliezen gedragen worden door de overheid en 20% door de financiële sector.

Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op de website van Febelfin

Gerelateerde artikels