BVBA of eenmanszaak? Kies het geschikte statuut voor uw onderneming aan de hand van 3 simpele vragen

Auteur: By Partena Professional
Leestijd: 3min

'Statuut' is een containerbegrip. Meestal wordt ermee bedoeld of u als zelfstandige in hoofd- of bijberoep werkt. Maar dat is niet de enige betekenis van ‘statuut’… Deze checklist helpt u alvast op weg om alle mogelijke statuten te begrijpen.

Vraag 1: hoofdberoep of bijberoep?

U kunt zelfstandige worden in hoofdberoep of in bijberoep… of uw activiteit laten gelijkstellen met een bijberoep.

 • Zelfstandige in hoofdberoep kan 2 dingen betekenen. Ofwel betekent het dat u geen andere activiteit uitoefent naast uw zelfstandige activiteit. Ofwel wil het zeggen dat uw inkomsten uit een andere activiteit lager liggen dan het “minimum toegestaan voor prestaties in het loontrekkende statuut.”
   
 • Zelfstandige in bijberoep betekent dat u naast uw zelfstandige activiteit een andere betaalde activiteit uitoefent in België of dat u een vervangingsinkomen ontvangt.
  De randvoorwaarden voor die andere betaalde activiteit liggen duidelijk vast:
  • als arbeider, bediende of ambtenaar presteert u minstens de helft van het aantal uren van een voltijdse betrekking.
  • staat u in het dagonderwijs? Dan moet u minstens 6/10e van een volledig uurrooster presteren.
    
 • Gelijkstelling met bijberoep wil zeggen dat uw zelfstandige activiteit - onder bepaalde voorwaarden en op aanvraag - kan worden gelijkgesteld met een bijberoep. Uw boekhouder doet die voorwaarden graag uit de doeken.

Vraag 2: eenmanszaak of vennootschap?

Uw boekhouder zal u vervolgens uitleggen dat u uw zelfstandige activiteit op 2 manieren kunt uitoefenen: als natuurlijk persoon of als rechtspersoon.

 • Natuurlijk persoon (eenmanszaak): zonder duidelijke scheiding tussen uw eigen vermogen en dat van uw zaak
   
 • Rechtspersoon (vennootschap): hier is er wél een scheiding tussen het vermogen van uw onderneming en dat van uzelf

Beide juridische statuten hebben voordelen en nadelen:

Onder meer het startkapitaal waarover u beschikt, de vrijheid waarover u wilt beschikken en de financiële verantwoordelijkheid die u wilt dragen zullen uw keuze mee bepalen.

Vraag 3: bvba of cvba of vof of …?

Als u voor een vennootschap heeft gekozen, dan wacht u nog een laatste keuze: die van de ondernemingsvorm.

Deze derde stap is de meest complexe. Het overzicht hieronder kan u helpen om u te oriënteren.

En dan zijn er nog minder gebruikelijke ondernemingsvormen, zoals: de gewone commanditaire vennootschap (comm.v.), de commanditaire vennootschap op aandelen (comm.v.a.)… Een volledig overzicht vindt u op de website van de FOD Economie.

Slotsom? Steek deze checklist op zak. En neem samen met uw notaris, boekhouder of bankier vooral de tijd om het beste statuut te kiezen.

Gerelateerde artikels