Belgische werknemers moeten in laatste kwartaal nog gemiddeld 7 wettelijke vakantiedagen opnemen

Auteur: Wim Demey (Customer Intelligence Manager)
Leestijd: 4min

Brussel, 11 december 2020 – In een nieuw onderzoek laat Partena Professional zijn licht schijnen op de impact van het coronavirus op het absenteïsme, het aantal gewerkte uren en de vakantiedagen van 154 514 Belgische werknemers in alle economische sectoren. Opmerkelijke vaststelling: aan het einde van het derde kwartaal 2020 beschikten Belgische werknemers nog over gemiddeld 7 wettelijke vakantiedagen die voor het einde van het jaar moeten worden opgenomen. In dezelfde periode in 2019 beschikten de werknemers over 4 resterende wettelijke vakantiedagen.

Dringend op te nemen wettelijke vakantiedagen

Volgens de cijfers van Partena Professional moeten Belgische werknemers nog gemiddeld 7 wettelijke vakantiedagen opnemen tijdens het laatste kwartaal van 2020. In dezelfde periode in 2019 moesten de werknemers slechts gemiddeld 4 wettelijke vakantiedagen opnemen tijdens de laatste 3 maanden van het jaar. Dit verschil is te verklaren door de sterke daling van het aantal opgenomen wettelijke vakantiedagen tijdens het tweede kwartaal 2020. Tijdens het derde kwartaal ging de trend wel opnieuw in stijgende lijn, maar de nog weg te werken achterstand is aanzienlijk. Werknemers zijn namelijk verplicht om deze wettelijke vakantiedagen voor het einde van het jaar op te nemen.

“De Belgische werknemers waren weigerachtig om vakantiedagen op te nemen tijdens de lockdownperiodes en de sluiting van bedrijven die we in 2020 hebben gekend. Dit leidde tot een verschuiving van de vakantiedagen naar het einde van het jaar, wat betekent dat veel werknemers nog steeds een aanzienlijk aantal wettelijke vakantiedagen moeten opnemen. Die moeten verplicht voor het einde van het jaar worden opgenomen en dat is voor werknemers een belangrijk element”, aldus Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional.

Tijdelijke werkloosheid tienmaal hoger dan in 2019, aantal gewerkte uren fors gedaald

De impact van het coronavirus is ook te zien in het aantal gewerkte uren van de Belgische werknemers. Tijdens de eerste drie kwartalen van 2020 is het aantal gewerkte uren met 8,05 procent gedaald ten opzichte van 2019. Tijdens het derde kwartaal 2020 is het aantal gewerkte uren gedaald met 4,5 procent in vergelijking met het derde kwartaal 2019, namelijk van 69,3% tot 64,8% van alle werkbare uren.

“Deze daling van het aantal gewerkte uren is voornamelijk toe te schrijven aan de tijdelijke werkloosheid. De piek van 19,58% tijdelijke werkloosheid tijdens het tweede kwartaal van dit jaar ligt wellicht achter ons, maar in het derde kwartaal bedroeg ze nog steeds 5,51% van alle werkbare uren. Dat is tienmaal meer dan tijdens het derde kwartaal 2019, toen de tijdelijke werkloosheid 0,54% bedroeg”, aldus Wim Demey.

Dit jaar vertegenwoordigde de tijdelijke werkloosheid 10,08% van de werkbare uren, tegenover 0,72% in 2019.

Absenteïsme blijft stabiel, minder stakingsuren

Globaal ligt de ziekteafwezigheidsgraad in de buurt van het niveau van 2019 (8.23% van alle in 2020 werkbare uren betroffen ziekteverlof, dit is een daling van 0,11 procent in vergelijking met 2019).

Partena Professional stelt ook een lichte stijging van 0,07 procent van het aantal omstandigheidsverlofdagen in vergelijking met vorig jaar, namelijk van 0,30% tot 0,37% van alle in 2020 werkbare uren. Dit is met name te verklaren door het feit dat een groter aantal werknemers hiervan gebruik maakt in geval van sluiting van een school of wanneer hun gezin in quarantaine wordt geplaatst. Deze stijging doet zich bij zowel vrouwen als mannen voor.

De coronacrisis had ook een impact op het aantal stakingsuren, dat daalde van 0,05% van alle werkbare uren in 2019 tot 0,01% in 2020.

In het kader van deze studie analyseerde Partena Professional de prestaties en afwezigheden van 154 514 werknemers (geanonimiseerd) in alle sectoren van de economie. De cijfers van deze analyse vergelijken altijd het aantal afwezige en/of gewerkte uren met het totale aantal werkbare uren.

Gerelateerde artikels