Bedrijven zien het aantal zieke werknemers met 20% stijgen

Auteur: Wim Demey (Customer Intelligence Manager)
Leestijd: 4min

Bedrijven worden geconfronteerd met 20% meer zieke werknemers en met langere ziekteperiodes

Brussel, 31 maart 2020 - In deze periode van Covid-19-crisis zijn veel Belgen getroffen door het virus, zowel economisch als op het gebied van hun gezondheid. Het virus heeft een aanzienlijke invloed op de afwezigheid van werknemers die met ziekteverlof zijn. Volgens een onderzoek van het sociaal secretariaat Partena Professional onder 20.000 werknemers, is het aantal mensen met ziekteverlof in maart met 20% gestegen ten opzichte van februari en werden langere ziekteperiodes vastgesteld. Deze stijging, die nooit eerder is waargenomen, spaart geen enkele sector.

Het aantal mensen met ziekteverlof ontploft...

Volgens een recente enquête van het sociaal secretariaat Partena Professional over het aantal mensen die met ziekteverlof zijn tijdens de coronaviruscrisis, waren er 20% meer Belgen met ziekteverlof in de maand maart in vergelijking met februari. Een ongekende stijging, volgens Partena Professional. De stijging is iets hoger voor arbeiders (31%) dan voor bedienden (18%), maar deze cijfers weerspiegelen toch de ernst van de crisis en de impact van het virus op de gezondheid van werknemers.

 “Natuurlijk kunnen we deze afwezigheden niet voor 100% verklaren door de gezondheidscrisis die we op dit moment meemaken. Toch is het duidelijk dat het coronavirus voor het overgrote deel van hen een rol speelt”, zegt Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional.

Het aantal ziektedagen is ook dramatisch toegenomen. Tot nu toe ziet Partena Professional een stijging van het totale aantal ziektedagen in maart voor arbeiders met 57% en bedienden met 52%. Het is duidelijk dat Covid-19 niet alleen verantwoordelijk is voor de toename van het aantal zieken, maar ook voor de verlenging van de ziekteperioden.

Alle bedrijfssectoren zijn getroffen

Geen enkele bedrijfssector ontsnapt eraan, maar sommigen zijn meer getroffen dan anderen. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken uit de huidige resultaten, maar het is duidelijk dat diegenen die eerder zijn gesloten, minder zieke werknemers hebben. De horecasector heeft bijvoorbeeld veel minder zieken, wat waarschijnlijk kan worden verklaard door het feit dat zij de eerste waren die hun deuren volledig sloten.

Deze cijfers hebben een ernstige economische impact en veel bedrijven zullen hun activiteiten waarschijnlijk moeten aanpassen, de productie moeten verminderen of, in het ergste geval, hun activiteiten moeten stopzetten bij gebrek aan arbeidskrachten. En dat bovenop het negatieve effect van de dalende vraag. In familiebedrijven waar het personeelsbestand klein is en er nauwelijks mogelijkheid tot versterking is, is het risico op het stopzetten van de activiteiten des te groter.

“Al deze cijfers tonen aan hoezeer bedrijven door ziekte worden gehinderd op het vlak van personeelszaken, maar ook op economisch vlak, vooral industriële bedrijven, die een groot personeelsbestand hebben”, legt Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional, uit.

Leiden de preventieve maatregelen tot meer tijdelijke werkloosheid?

Een van de redenen waarom zoveel Belgen met ziekteverlof zijn, is dat artsen geen enkel risico willen nemen op besmetting tussen werknemers. De eerste diagnose wordt telefonisch gesteld en uit voorzichtigheid bevelen artsen risicopersonen aan om thuis te blijven.

Zijn de huidige gezondheidsmaatregelen een belangrijke barrière voor sommige bedrijven om hun bedrijf in stand te houden? Waarschijnlijk. Het aantal ziektedagen kan ertoe hebben bijgedragen dat sommige bedrijven, door gebrek aan personeel of de afwezigheid van belangrijke werknemers voor het bedrijf, terugvallen op tijdelijke werkloosheid. Maar hebben bedrijven een keuze als ze geconfronteerd worden met een toename van het ziekteverlof met 54,5%? Moeten we bovendien het risico nemen om potentieel zieke mensen die anderen kunnen besmetten weer aan het werk te zetten en zo het aantal mensen dat met ziekteverlof is, nog verder te verhogen? Zeker niet”, besluit Wim Demey van Partena Professional.

Gerelateerde artikels