Bedrijfsvoorheffing

Leestijd: 2min

De bedrijfsvoorheffing en uw sociale zekerheid

Partena Professional is een erkend sociaal secretariaat. Onze taken? Loonadministratie, informatie van de overheid overbrengen en betalingen innen. De belangrijkste zijn de sociale zekerheidsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing.

Wat is bedrijfsvoorheffing?

Werkgevers storten bedrijfsvoorheffing die ze afhouden van het loon van hun werknemers aan de overheid. Het is een voorschot op de jaarbelasting.

Ook op werkloosheids-, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, pensioenen en vervangingsinkomens int de overheid bedrijfsvoorheffing.

Reken op Partena Professional voor uw bedrijfsvoorheffing

Partena Professional geeft voor de werkgever de bedrijfsvoorheffing online aan via FinProf. Op basis van die informatie controleert de overheid of u de bedrijfsvoorheffing al dan niet stortte en of u recht hebt op vrijstellingen.

Bedrijfsvoorheffing: drie basisdocumenten

Er zijn drie basisdocumenten:

  • aangifte 274: dit is de maandelijkse aangifte waarin bedrijven doorgeven aan de overheid hoeveel bedrijfsvoorheffing ze voor alle werknemers samen doorstorten.
  • aangifte 325: in deze fiche vatten werkgevers op het einde van het jaar alle aangiftes 274 samen.
  • aangifte 281: iedere werknemer controleert in deze fiche wat zijn werkgever voor hem aan bedrijfsvoorheffing doorstortte. De werkgever geeft die fiche ook door aan de FOD Financiën.

Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

De overheid zet op steeds meer plaatsen een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in om de loonlasten te verlagen. Bijvoorbeeld voor overwerk en sommige ploegenwerksystemen. Dan mag u als werkgever de bedrijfsvoorheffing houden. Benieuwd of u recht hebt op zo’n vrijstelling? Partena Professional kijkt het graag voor u na.

Ook voor uw sociale zekerheidsbijdrage

Betaalt u loon uit aan uw werknemers? Dan moet u als werkgever de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid inhouden. Bij het deel dat u inhoudt op het loon van je werknemers voegt u uw eigen werkgeversbijdrage. Het totaal stort u per kwartaal door naar de RSZ.

Doet u dat niet of te laat? Dan kan u het deel van uw werknemers niet meer op hen verhalen. Wees gerust: Partena Professional helpt u om je sociale zekerheidsbijdragen netjes op tijd door te geven.

Wat met het voorschot op de RSZ?

Moet uw bedrijf voorschotten betalen op de RSZ? Dat is het geval wanneer u bijdragen aan de RSZ in het voorlaatste kwartaal meer dan 4000 euro bedroegen. Dat gaat dan over de sociale zekerheidsbijdragen én alle andere bijdragen die de RSZ int zoals bijdragen voor bestaanszekerheid of voor het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. Wil u weten hoeveel dat voorschot bedraagt? Partena Professional berekent het voor u.

Gerelateerde artikels