Het basisloon

Auteur: Partena Professional (Legal expertise)
Leestijd: 2min

Het basisloon van uw werknemer is zijn brutoloon, vóór de aftrek van fiscale en sociale inhoudingen. Het basisloon bevat:

  • de vergoeding voor de effectief gepresteerde uren
  • premies en commissies
  • de vergoeding voor de afwezigheidsuren (ziekte of verlof) waarvoor de werknemer zijn normale loon behoudt
  • vakantiegeld, opgesplitst in:
    • enkel vakantiegeld: het normale loon dat u zou betalen als uw werknemer op de vakantiedag had gewerkt
    • dubbel vakantiegeld: vakantiegeld dat u extra toekent, en dat ruwweg overeenkomt met vier weken loon

Van bruto tot netto

Op het basisloon (het brutoloon) houdt u volgende zaken in:

  • de werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid (RSZ-bijdragen)
  • de bedrijfsvoorheffing

Het saldo is het nettoloon, het loon dat u aan uw werknemer uitbetaalt.

Hoe bepaalt u dat basisloon en wat kost u dat?

Het basisloon (brutoloon) van uw werknemer, moet voldoen aan de minimumloonschalen van uw paritair comité of uw bedrijf. Daar bovenop betaalt u als werkgever een aantal sociale en fiscale bijdragen, die u doorstort aan de RSZ en de belastingadministratie.

Om een gepast loonpakket te bepalen, kan u ook een vergelijking maken met wat andere werkgevers betalen via salarisbenchmarking. Laat u ook adviseren door onze juridische consultants zodat u uw budget niet onder druk zet.

Indexeringen en loonaanpassingen

Wil u weten wat uw werknemer netto overhoudt van het basisloon dat u geeft? Of wil u het brutoloon kennen van een nieuwe werknemer die een bepaald nettoloon vraagt? Voer een loonsimulatie uit met onze Simul bruto-netto.

Meer informatie over het bruto- en nettoloon van uw werknemers? Hulp nodig bij uw loonbeheer? Reken op de professionele rekenkunsten van Partena Professional.

Gerelateerde artikels