Barometer: De Belgische economie nog steeds in moeilijkheden: -3,71% gewerkte uren in augustus tegenover 2019

Auteur: Wim Demey (Customer Intelligence Manager)
Leestijd: 5min

5,09% minder gewerkte uren tijdens de eerste acht maanden van 2020

Brussel, 24 september 2020 – In augustus daalde het aantal gewerkte uren in België met 3,71% in vergelijking met augustus 2019. Gemiddeld liet de Belgische economie wat het aantal gewerkte uren betreft een daling van 5,09% optekenen ten opzichte van de eerste acht maanden van 2019. Dat blijkt uit de nieuwe Barometer van sociaal secretariaat Partena Professional, die het aantal gewerkte uren, de absentiegraad en de tewerkstellingsgraad onder de loep neemt. Deze cijfers geven aan dat de Belgische economie zich nog niet helemaal hersteld heeft van de coronacrisis, terwijl we weldra het vierde kwartaal 2020 aanvatten dat wel eens beslissend zou kunnen worden voor de heropleving van de economie met voor deze winter de latente dreiging van een tweede golf in het aantal coronabesmettingen.

Gewerkte uren: niet alle sectoren hetzelfde lot beschoren

Terwijl voor de maanden april en mei historisch lage cijfers voor het aantal gewerkte uren werden opgetekend, zagen heel wat sectoren hun activiteiten opnieuw aantrekken tijdens de zomermaanden 2020. In augustus zagen sommige sectoren hun aantal gewerkte uren zelfs stijgen tegenover augustus 2019. Dat is met name het geval voor de sector van de uitzendarbeid (+12,6%) en die van de gezondheidszorg (+4,8%). Ook de sectoren van de woonzorgcentra (-3,6%) en de kleinhandel (-1,2%) knopen aan met een herstel.

Omgekeerd ondervinden de sectoren die het zwaarst getroffen werden door de coronacrisis nog steeds enorme moeilijkheden om terug te keren naar het aantal gewerkte uren van voor de crisis: toerisme is het zwaarst getroffen (-56% gewerkte uren in augustus tegenover augustus 2019), terwijl ook hotels (-54%), cafés en restaurants (-24,4%), bioscopen, theater en evenementen (-12,2%), kappers (-19,8%) en de bouw (‑5,6%) nog steeds in het slop zitten.

“Ook al kregen de meeste sectoren van de Belgische economie tijdens de zomermaanden opnieuw wat kleur, het aantal gewerkte uren in augustus blijft nog steeds onder het niveau van augustus 2019, met een gemiddelde terugval van 3,71%,” aldus Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional. “Dit betekent dat de economie zich nog niet volledig heeft hersteld. Hoewel bepaalde waarnemers aangeven dat het aantal werknemers stijgt, denken wij dat het belangrijk is om te kijken naar de toestand van onze economie door de bril van het aantal effectief gewerkte uren. Dat geeft ons een goede indicatie van de werkelijk geproduceerde waarde in ons land en die ligt op dit moment nog steeds onder het niveau van vorig jaar.”

Deze gemiddelde daling van 3,71% van het aantal gewerkte uren in augustus ligt in de lijn van juli (-3,99%), terwijl we in juni nog tekenen van heropleving zagen (+9,43%) na de dramatische terugval (-6,32% in maart, ‑22,76% in april en -16,46% in mei) op het hoogtepunt van de crisis.

Gemiddeld is het aantal gewerkte uren in België teruggevallen met 5,09% in 2020 tegenover de eerste acht maanden van 2019. “Dit cijfer geeft ons een indicatie voor de te verwachten daling van het bruto binnenlands product 2020 tegenover 2019,” stelt Wim Demey.

Tijdelijke werkloosheid is sterk afgenomen, studentenjobs nog steeds onder druk

De impact van de coronacrisis verschilde naargelang de sectoren van de Belgische economie en ook bepaalde werknemers werden zwaarder getroffen. Het aantal werknemers met een contract van onbepaalde duur liet tijdens de crisis geen opvallende evolutie optekenen: Partena Professional stelt in augustus een lichte daling van 1,05% vast voor het aantal werknemers onder contracten van onbepaalde duur (COD's) tegenover augustus 2019. Sinds het begin van de crisis vertoonde het aantal COD's geen variatie van meer dan 1,3%.

Het aantal werknemers in functie met minder stabiele contracten zoals contracten van bepaalde duur, studentenjobs of flexi-jobs kende wel een opvallende daling. Partena Professional registreert een terugval van 9,14% voor het aantal werknemers onder contracten van bepaalde duur (CBD's) in augustus in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Uit de cijfers van augustus blijkt ook dat het aantal studentjobs met 9,5% is gedaald. Deze daling bedroeg ‑33,1% voor de maand juni 2020 en -21,6% voor juli. De flexi-jobs en de 'extra's' laten in augustus een daling van 34,18% optekenen ten opzichte van vorig jaar. Deze daling bedroeg al -61,19% in juni 2020 en -36,81% in juli 2020.

“Het aantal werknemers met flexibele contracten zoals CBD's, studentenjobs of flexi-jobs daalde in augustus minder sterk dan tijdens de andere zomermaanden. Dat is een bemoedigend teken voor de komende maanden,” zegt Wim Demey van Partena Professional. “Het aantal van deze werknemers blijft evenwel aanzienlijk onder de cijfers van dezelfde periode vorig jaar, wat andermaal de diepe impact van de huidige crisis aantoont.”

De tijdelijke werkloosheid is sterk gedaald en vertegenwoordigde in augustus in totaal 4,6% van alle werkbare uren.

De cijfers in dit persbericht zijn gebaseerd op de Partena Professional Barometer waarbij het aantal gewerkte uren in augustus 2020 vergeleken werden met die van augustus 2019. Alle maandelijkse evoluties en tendensen omtrent het aantal gewerkte uren in 2020 zijn vastgesteld op basis van een vergelijking met de gegevens voor dezelfde periode in 2019. Ook de cijfers betreffende de werknemers onder bepaalde contracttypes geven de maandelijkse evolutie weer van het aantal werknemers onder een specifiek contract in 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Gerelateerde artikels