Nog geen corona-babyboom: opgenomen zwangerschapsverlof is stabiel gebleven

Auteur: Partena Professional (HR Provider)
Leestijd: 2min

Brussel, 2 juli 2021 - Covid-19 heeft nog geen gevolgen gehad voor het zwangerschapsverlof in 2021. Dat blijkt uit een analyse van Partena Professional van de verlofregeling van 220.000 werknemers.

In het eerste kwartaal van 2021 registreerde Partena Professional 7,51 dagen zwangerschapsverlof per 1.000 actieve werknemers, een aandeel van 0,75%. Dit cijfer was 0,74% voor heel 2020 en 0,75% voor 2019. Het aantal opgenomen dagen zwangerschapsverlof is dus vooralsnog niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren.

Als er enkel rekening gehouden wordt met vrouwelijke werknemers, registreerde Partena Professional in het eerste kwartaal van 2021 16,66 dagen zwangerschapsverlof per 1 000 werkende vrouwen, oftewel 1,6%.

Geen "afschaffing" van zwangerschapsverlof meer sinds maart 2020

Het is nu iets meer dan een jaar geleden dat het zwangerschapsverlof voor aanstaande moeders werd gewijzigd. Perioden van arbeidsongeschiktheid, scheiding van tafel en bed, tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht en economische werkloosheid worden nu namelijk gelijkgesteld met werkelijke werkdagen. "Concreet betekent dit dat als de werkneemster bijvoorbeeld niet kan werken tijdens de periode van de zesde week tot de tweede week voor de eigenlijke bevallingsdatum, zij aan het einde van haar 9 weken postnataal verlof de 5 weken van arbeidsongeschiktheid zal kunnen uitstellen, waardoor haar postnataal zwangerschapsverlof op 14 weken komt" legt Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional uit.

Een geboorteverlof van 15 dagen vanaf 1 januari 2021 voor de vader of de co-ouder

Sinds 1 januari 2021 is het geboorteverlof verlengd van 10 tot 15 dagen. "Dit verlof wordt bij voorrang verleend aan de vader van het kind, d.w.z. aan de persoon bij wie de afstamming wettelijk is vastgesteld. Bij afwezigheid van deze persoon kan onder strikte voorwaarden geboorteverlof worden toegekend aan de co-ouder", legt Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional, uit.

Dit verlof van 15 dagen hoeft niet in één keer te worden opgenomen. De werknemer is vrij de data te kiezen waarop hij of zij het geboorteverlof wil opnemen binnen een periode van 4 maanden na de geboorte.  

Gerelateerde artikels