Autonome werknemers zijn doorgaans een stuk gelukkiger

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 5min

Rf-Technologies werkt sinds enkele jaren grotendeels met volledig autonome teams die niet langer worden aangestuurd door een teamleider. Targets worden er enkel nog collectief bepaald, niet meer individueel. ‘Onze mensen motiveren elkaar om efficiënter te werken’, zegt operations manager Jurgen Van De Velde.

Rf-Technologies produceert een breed gamma aan producten voor passieve brandbeveiliging, van brandwerende kleppen over brandroosters tot ontrokingsproducten die allemaal de brandveiligheid van gebouwen moeten verhogen. ‘We willen graag in België kunnen blijven produceren, met onze grootste afzetmarkten dichtbij. Tegelijk vragen onze klanten almaar kortere levertermijnen’, zegt Jurgen Van De Velde.

Zelf werk verdelen

Slim en efficiënt produceren is dan de enige vlucht vooruit. Deze factory of the future doet dit via een sterke digitalisering van de fabriek én een vernieuwende arbeidsorganisatie, bottom-up. Jurgen: ‘Deze transitie naar autonome teams hebben we eerst doorgevoerd bij onze industriële schrijnwerkerij en metaalafdeling. Dat ging vlotjes omdat we er een goeie mix van heel ervaren en jonge vaklui hebben. Ze maken nu zelf hun planning en ‘voeden’ de assemblagelijnen tegen de gewenste deadline. Ze verdelen dus zelf het werk, de productieleider houdt enkel nog een oogje in het zeil.’ Ook op de logistieke en assemblageafdeling evolueerde het bedrijf richting autonome teams. ‘Bij de assemblage was dit iets moeilijker omdat we daar een mix van eigen medewerkers en mensen van maatwerkbedrijf Trianval hebben. We splitsten de grote groep op in vier kleine groepjes, ook zonder teamleider maar wel met één persoon die de coördinatie op zich neemt en de brandjes blust indien nodig.’

Info van onder naar boven

Dit HR-transitietraject verloopt in fases, beklemtoont Jurgen, en het ‘reorganiseren’ stopt nooit. ‘Maar in vergelijking met vroeger geven we veel meer vertrouwen aan medewerkers en krijgen we nu veel meer info van onderuit die we naar boven duwen, in plaats van boven naar onderen. Het is een toegevoegde waarde dat we de problemen op de vloer nu meteen daar oplossen. Ook onze ‘vijf minutenmeetings’ vinden enkel nog op de werkvloer plaats, waarbij onze medewerkers alle info naar elkaar doorspelen.’

Een digitale fabriek vraagt van de medewerkers op de vloer wel een aanpassingsvermogen. ‘Als er opeens een scherm boven je hoofd verschijnt dat bijna 1/1 zegt hoe efficiënt je werkt, is dat inderdaad even aanpassen. Maar nu zijn ze dat gewoon, werken ze autonomer en zijn ze meer eigenaar van hun projecten en daar worden ze doorgaans een stuk gelukkiger van. We zullen nooit met een zweep achter de mensen staan. Ze moeten niet sneller werken, maar wel efficiënter. Die schermen met de reële productiestatus zorgen ervoor dat ze zichzelf continu kunnen bijsturen indien de lijn iets minder efficiënt draait.’

Samen leren uit fouten

Omdat het teambelang primeert, werkt Rf-Technologies ook niet meer met individuele targets. ‘We meten niet op individueel niveau, enkel nog op team- en fabrieksniveau. We zijn nu op plantniveau 25% efficiënter geworden in vergelijking met enkele jaren geleden, maar dat is natuurlijk niet in elk team hetzelfde. We geven die cijfers mee aan de teams en sturen bij indien nodig. Individueel meten vind ik irrelevant, het is de output van de lijn en de groep die telt. De teamleden moeten elkaar motiveren om efficiënter te werken. Je mag hier ook fouten maken, als je er maar samen uit leert. Ze kunnen ook steeds verbetervoorstellen formuleren die elke week besproken en aangepakt worden.’

Gerelateerde artikels