Audi Brussels biedt haar werknemers maximale flexibiliteit. Hoe doen ze dat?

Auteur: Partena Professional (HR expertise)
Leestijd: 5min

De autofabrikant lijkt steeds verder te willen gaan op het gebied van flexibele werkuren. Hoewel ze zich met hun regeling Plus Minus Conto al als pioniers toonden op het gebied van collectieve flexibiliteit, stopt Audi daar niet. Is dit de manier waarop we moderne arbeidstijdregelingen gaan opstellen? Audi gelooft van wel.

Hyperflexibele uurroosters, onbeperkte werktijden, geld omzetten in tijd… De automobielbouwer vindt dat deze innovaties onmisbaar zijn om een antwoord te kunnen bieden op de marktvraag, en dat ze een noodzakelijke aanpassing zijn om de realiteit van morgen tegemoet te komen. Wordt deze arbeidstijdregeling echt de toekomst? Kunt u zich dit inbeelden voor uw onderneming? Is het wel legaal? En wat houdt deze flexibiliteit in voor de werknemer?

Van flexibele collectiviteit tot de autonomie van de werknemer

Het Plus Minus Conto-systeem pleit voor meer flexibiliteit op het werk, vooral in sectoren met een sterke internationale concurrentie en waar de nood aan flexibiliteit zich uitstrekt over een periode langer dan een jaar.

Het systeem laat variaties toe in de werkroosters door het toestaan van:

  • maximale dag- en weekprestaties van respectievelijk 10 uur en 48 uur
  • met naleving van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur over een periode van maximum 6 jaar

Het Plus Minus Conto bij Audi is dus een regeling waarbij werknemers over een periode van zes jaar een gemiddelde wekelijkse arbeidstijd hebben van 38 uur. Onderweg werken ze meer of minder in functie van de cyclische schommelingen in de productie.

Audi is echter niet van plan om daar te stoppen. De flexibiliteit die het bedrijf biedt, is nu relatief beperkt door de wetgeving. Daarom is het hun wens om een maximale flexibiliteit te bereiken en zo te kunnen voldoen aan de marktvraag zonder gehinderd te worden door te strikte werktijden. De autonomie van de werknemers staat dan ook centraal in de eisen van Audi.

Waarom die neiging naar meer autonomie?

Om aan de toenemende complexiteit te beantwoorden kiezen ondernemingen vaak voor zelfsturende teams. Of anders gezegd: teams die hun eigen organisatie op zich nemen.

Waarom dit interessant is? Teams nemen zelf meer beslissingen waardoor de leidinggevenden zich kunnen concentreren op de resultaten. Deze overgang gebeurt natuurlijk niet vanzelf: we moeten opnieuw beslissingen leren nemen, omdat er tegenwoordig in veel bedrijven een soort van disempowerment leeft.

Autonomie is dus een antwoord op de strategische uitdagingen waarmee ondernemingen geconfronteerd worden in een complexe en onvoorspelbare context, maar ook op de eisen van werknemers en werkgevers die werkbaar en wendbaar willen werken.

Autonomie en flexibiliteit zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze bieden de mogelijkheid om het evenwicht te behouden tussen het professionele en het privéleven, en om te werken volgens talent.

Dit alles is echter niet mogelijk zonder een duidelijk vooraf gedefinieerd kader. Er zijn daarom veranderingen aan de gang: de nieuwe wet van werkbaar en wendbaar werk is een eerste stap naar de individualisering van werktijden. Tussen de nieuwigheden zien we ook het systeem van vrijwillige overuren en dat van glijdende of dynamische werkuren.

Hierdoor kunnen werknemers meer dan de gemiddelde wekelijkse tijd in een week werken en die uren opsparen om de week erna minder te werken, of omgekeerd: uren lenen van de ene week en die pas later effectief presteren. Wat er verandert? De werkgever en de werknemer kunnen zo onderling rechtstreeks flexibeler werken, zonder goedkeuring van de vakbondsafgevaardigde of toestemming van de sociale inspectie. Een kleine revolutie dus.

En in de toekomst?

De wetgeving rond de arbeidstijdregelingen evolueert stap voor stap. Maar waar mogen we ons binnen een paar jaar aan verwachten? Wat houdt deze tendens richting de autonomie van de werknemer juist in? Moet u binnenkort ook die stap zetten in uw bedrijf?

Het is nog maar te bekijken of de wetgeving nog gaat veranderen in de loop van de komende jaren. De autonomie die werknemers vandaag en in de toekomst meer en meer krijgen, vraagt wel een verdere aanpassing van het arbeidsrecht… en misschien komt zelfs de volledige klassieke gezagsrelatie ter discussie te staan.

Maar moeten de statuten van arbeiders en bedienden ook niet worden aangepast om nog te voldoen aan de eisen van morgen? Want ook de klassieke industriële omgevingen en kmo’s hebben nood aan meer flexibiliteit en autonomie bij de uitvoering van het werk; aan mogelijkheden om autonome teams in te voeren, om werknemers zelf hun planning te laten bepalen, enzovoort.

Fictie of realiteit? De huidige wetgeving inzake arbeidsrecht is nog niet voldoende aangepast voor dit nieuwe regime. Maar we kunnen op z’n minst zeggen dat de druk die wordt uitgeoefend door de grote industrieën, de zaken misschien wel eens sneller in gang kan zetten… Wordt vervolgd!

En wat als u kiest voor Partena Professional om u te helpen bij de voorbereiding van uw toekomstig personeelsbeleid? Zelfstandigen denken altijd al aan morgen; omring uzelf dus met bevoegde diensten die gekenmerkt worden door een innovatief en modern personeelsbeleid, dat rekening houdt met de sociale wetgeving en de kosten voor uw bedrijf.

Haal uw voordeel uit de expertise en de ondersteuning van Partena Professional om u stap voor stap te begeleiden, met het advies van deskundigen.

 

Gerelateerde artikels