Arbeidsovereenkomst

Leestijd: 3min

Een arbeidsovereenkomst sluiten

Telkens als u iemand in dienst neemt, móét u een arbeidsovereenkomst sluiten. Partena Professional vertelt u hoe en waarom.

Drie goede redenen voor een arbeidsovereenkomst

Met een arbeidsovereenkomst:

 • verbindt uw werknemer zich ertoe om zijn werk goed en gewetensvol uit te voeren
 • garandeert u uw werknemer een loon, dat onderling is overeengekomen
 • is uw relatie met uw werknemer vanaf dag één transparant

De arbeidsovereenkomst van a tot z

De arbeidsovereenkomst is een uniek document dat in twee exemplaren wordt geprint en ondertekend. Het bevat:

 • de identiteitsgegevens van u en uw werknemer
 • de begindatum van de arbeidsovereenkomst
 • de duur van de arbeidsovereenkomst: onbepaald, bepaald, of voor een duidelijk afgebakende opdracht
 • de aard van het werk: grotendeels manueel (arbeider) of intellectueel (bediende) – denk eraan dat op 1 januari 2014 het eenheidsstatuut  werd ingevoerd!
 • de werkplaats en het dienstrooster: er zijn verschillende soorten dienstroosters mogelijk om uw zaak optimaal te laten draaien (bijvoorbeeld: flexibel dienstrooster, nachtarbeid, zondagsarbeid, ploegendienst)
 • aantal werkuren: arbeidsovereenkomst voor een voltijdse of deeltijdse baan (de wettelijke werktijd bedraagt maximaal 8 uur per dag of 38 uur per week – jaarlijks gemiddelde)
 • loon en extralegale voordelen
 • bepalingen bij verbreking van de arbeidsovereenkomst
 • aanvullende bepalingen, specifiek voor uw bedrijf

Pas op: voor een tijdelijke vervanging, een plotse piek of een eenmalige opdracht sluit u eventueel een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid (via een uitzendbureau), of een overeenkomst voor tijdelijke arbeid.

Andere sociale documenten

Boven op een complete en door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst, zijn er nog andere verplichte documenten als u iemand aanneemt:

 • Dimona-aangifte: hiermee informeert u de RSZ van de indienstneming of uitdiensttreding van een werknemer.
 • arbeidsreglement: hiermee legt u de rechten en plichten van werknemer en werkgever vast.
 • personeelsregister en individuele rekening 
 • werkloosheidscertificaat of formulier C4: hiermee vraagt uw werknemer een werkloosheidsuitkering als zijn arbeidsovereenkomst wordt stopgezet.

Nog vragen over de arbeidsovereenkomst? Hulp nodig om een arbeidsovereenkomst te sluiten? Contacteer nu Partena Professional!